“Еasy learning”. Для студентів-фармацевтів


Як вчитися, мати гарну практику, працювати та все встигати (розібрати, усвідомити, запам’ятати)? Таке питанням ставить  вже не перше покоління студентів Могилянки. Брак часу, нестача відпочинку, велика кількість завдань, дистанційне навчання (недоліки такої системи) пригнічує здобувачів освіти, тож маємо знайти рішення. Разом зі студентами та викладачами нашого університету після канікул повертається й рубрика «Easy learning».

Продовжуємо розвінчувати деякі стереотипи самих студентів щодо навчання на певному факультеті, радити корисні лайфхаки в полегшенні навантаження в нашій щотижневій рубриці «Easy learning».

Сьогодні говоримо про студентів напрямку «Фармація, промислова фармація», які дають назви латиною всім частинам тіла, розкажуть про кожен медичний препарат, його позитивні сторони та можливі побічні ефекти, порадять лікарський засіб саме для Вас.

Чорноморський національний університет  імені Петра Могили – єдиний заклад вищої освіти Миколаєва, який створює всі умови для осягнення медичної галузі та ґартуванню відповідних фахівців.

 Бути фармацевтом – не легке завдання, адже це та людина, яка не має права на помилку. Тоді неможливо оминути теоретичну базу в повному її обсязі для практичного вживання. Що може слугувати допомогою сьогоденним студентам?

Обов’язковою вимогою навчання в Могилянці, зокрема й в медичному інституті, є практичне застосування набутих знань, умінь та навичок, а також отриманий досвід. Тож незайвим є щосеместрове проходження практики в миколаївських медичних закладах (лікарнях, аптеках тощо), де можна детальніше познайомитися з лікарськими засобами, їхніми особливостями та можливостями їхнього підбору та виготовлення.

А тепер детальніше до практичних порад.

Базові поняття з фармакології можна знайти в підручнику «Фармакологія» І. Чекмана, де, з урахуванням сучасних досягнень фармакологічної науки, чітко, логічно та послідовно викладено фаховий матеріал. Використати його можна під час опрацювання курсу «Вступ до фаху» для студентів-фармацевтів.

Для підготовки до практичних занять в університеті хорошим навчальним посібником є «Фармакологія» В. Бобирьова та О. Важничої. У цьому практикумі зібрано тести, ситуативні задачі, завдання з рецептури та навчальні експерименти відповідно до основних розділів фармакології. Він буде корисним для осягнення дисциплін «Лікувальна справа» та «Педіатрія». Зазначені книги можна знайти у фонді Наукової бібліотеки ЧНУ імені Петра Могили.

Для ретельного аналізу фармацевтичної справи можна вживати підручники «Аптечна технологія ліків» О. Тихонова та «Технологія ліків» О. Марчук, де наведено сучасні відомості з теорії та практики приготування ліків в умовах аптеки, а також теоретичний матеріал і навчально-тренінгові завдання. Такі посібники є корисними для швидшої адаптації в технології ліків під час вивчення однойменних курсів.

Для розуміння та подальшого виконання контролю якості лікарських речовин можна використовувати посібники «Фармацевтична хімія» О. Цуркана та «Фармацевтична хімія» В. Хранівської. У книгах наведено аналіз лікарських речовин за функціональними групами, що знадобиться в ході підготовки до занять «Технологія ліків».

Важливим елементом фармакологічної діяльності є питання менеджменту, тому незайвим буде підручник «Менеджмент та маркетинг у фармації» З. Мнушко, де викладено основні теоретичні положення менеджменту, особливості управління, підприємницької та комунікативної діяльності, а також описано принципи фармацевтичної етики та деонтології, підходи та критерії оцінки ефективності роботи фармацевтичних організацій. Можна використати під час дисципліни «Менеджмент фармацевтичної діяльності».

 Не пропустіть наступну публікацію порад у рубриці «Easy learning» та завітайте до Наукової  бібліотеки ЧНУ імені Петра Могили за цими корисними книгами.

Матеріал підготувала Анна Синякова, 

студентка спеціальності «Українська філологія, англійська мова та переклад», фахівчиня Медіацентру ЧНУ імені Петра Могили