Доцент факультету філології виступила керівником відділення обласної конференції МАН


 23 січня 2021 року відбулася сьома обласна щорічна науково-практична конференція відділення літературознавства, мовознавства, фольклористики та мистецтвознавства Миколаївського територіального відділення МАН України. Конференція проходила в онлайн-форматі, керівником виступила доцент кафедри української філології та міжкультурної комунікації факультеті філології ЧНУ ім. Петра Могили Владлена Руссова.

Ця конференція була присвячена 150-й річниці з дня народження Лесі Українки. Студенти другого курсу факультету філології ЧНУ імені Петра Могили Катерина Письменна та Костянтин Грішутін теж взяли участь у конференції. За участь у заході вони отримали грамоти та можливість оприлюднити свої надбання у збірнику «Тези доповідей та творчі роботи учасників обласної учнівської науково-практичної конференції відділень мовознавства; літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства Миколаївського територіального відділення Малої академії наук України “Творчість Лесі Українки і сучасність”».

 Наукових керівників з кафедри української філології та міжкультурної комунікації нашого університету – доктора філологічних наук, професора Ірину Даниленко та кандидата філологічних наук, доцента Владлену Руссову – теж було відзначено подяками.

Події та оголошення


березня
1
Відкрита онлайн-зустріч щодо акредитації бакалаврської освітньої програми “Комп’ютерна інженерія”

Запрошуємо усіх охочих на відкриту зустріч з експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітньої програми “Комп’ютерна інженерія” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія” галузі знань 12 Інформаційні технології у Чорноморському національному університеті …

лютого
24
Відкрита зустріч з членами експертної групи в рамках акредитації освітньої програми «Комп’ютерні науки»

До уваги всіх зацікавлених! У рамках роботи експертної групи під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки Чорноморського національного університету імені Петра Могили із використанням технічних засобів відеозв’язку (Zoom) …

березня
1
Набір до аспірантури на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) за контрактною формою навчання

ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ оголошує набір до аспірантури на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) за контрактною формою навчання з таких спеціальностей:  № Код найменування галузі знань Шифр та назва спеціальності 1 03 …