Достдар Руслана Миколаївна


кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного та кримінального права і процесу юридичного факультету ЧНУ імені  Петра Могили

Сфера наукових інтересів– дослідження  рецепції римського та греко-римського (візантійського) права в сучасному сімейному та спадковому праві України; європейські традиції приватного та публічного права.

Руслана Миколаївна викладає навчальні курси для студентів бакалаврату та магістратури: «Основи права Європейського Союзу», «Цивільний процес», «Договірне (контрактне) право в сучасному європейському праві», «Розгляд окремих категорій цивільних справ в судах», «Сімейні та спадкові спори».

Приймає участь у проведені науково-дослідницької роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова на тему:  «Теоретичні та практичні проблеми здійснення та захисту прав та свобод людини та громадянина в Україні в умовах інтеграції в Європейський простір» в рамках загально-кафедральної наукової теми «Україна та правопорядок у Світовому океані».

Має понад 100 наукових та навчально-методичних праць, з них 17 навчальних та навчально-методичних посібників, з них 8 – авторські.

 

Останні публікації:

 1. Достдар Р.М. Публічно-правові утворення в цивільних правовідносинах. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 1. Том 1.  С.154-156.
 2. Достдар Р.М. Правосуб’єктність (правова здатність) фізичної особи в приватно-правових відносинах Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2016. №6.  Том.1.  С.91-93.
 3. Достдар Р.М. Вплив духовних засад на шлюбно-сімейне право. Часопис цивілістики. 2017. №27.  С.42-45.
 4. Достдар Р.М. Подвійна правова природа неустойки. International research and practice conference «Urgent problems of law on the modem stage of statehood development»: Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing». 248 pages. – P.75-77.
 5. Достдар Р.М. Неустойка в приватно-правових відносинах: порівняльно-правовий аспект. Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та практики: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв: НУК, 2020.  С.98-102.
 6. Достдар Р.М. Рецепція принципу когнатського споріднення у спадковому праві. Юридичний науковий електронний журнал. 2021.  №6.  С.48-51. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/6_2021/14.pdf
 7. Достдар Р.М. Проблемні питання щодо розгляду справ у судах про стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу: теорія та судова практика. Юридичний науковий електронний журнал. 2021.  №7.  С.116-119. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/7_2021/30.pdf

Останні навчальні та навчально-методичні посібники:

 1. Договірне (контрактне) право в сучасному європейському праві: навч. посібник для студентів магістратури спеціальність «Право» / Р. М. Достдар, О. А. Ломакіна, О. В. Минькович-Слободяник, О. А. Пономаренко; за ред. Р. М. Достдар. Миколаїв: НУК, 2021. 460 с.
 2. Договірне право: навч.-метод. посібник /Р.М. Достдар, О.А. Ломакіна, О.О. Мазіна, О.В. Минькович-Слободяник /за заг. ред. Р.М. Достдар. Миколаїв: ФМП, 2021. 185 с.
 3. Договірне (контрактне) право в сучасному європейському праві: практикум до курсу /Р.М. Достдар, О.О. Мазіна, О.В. Минькович-Слободяник; за ред. Р.М. Достдар. Миколаїв: ФМП, 2021. 46 с.
 4. Договірне право: тестові завдання для самостійної роботи /Р.М. Достдар, О.А. Ломакіна, О.О. Мазіна, О.В. Минькович-Слободяник /за заг. ред. Р.М. Достдар. Миколаїв: ФМП, 2021. 98 с.

Контакти:

Електронна адреса: dostdar.r@gmail.com

Телефон: (0512) 76-55-62