Докторантура


Спеціальності та перелік документів які необхідні для вступу  до докторантури.

Спеціальності, з яких відкрито докторантуру в ЧНУ імені Петра Могили:

 • 032 Історія та археологія 
 • 035 Філологія
 • 052 Політологія
 • 074 Публічне управління та адміністрування
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
 • 122 Комп’ютерні науки
 • 123 Комп’ютерна інженерія

Перелік документів для вступу до докторантури:

 1. Заява на ім’я ректора. Резолюція кафедри на заяві.
 2. Витяг з протоколу засідання кафедри.
 3. Копія диплома про вищу освіту.
 4. Копія диплома кандидата наук
 5. Копія атестата доцента.
 6. Список публікацій.
 7. Розгорнутий план дисертації.
 8. Календарний план виконання роботи.
 9. Особовий листок з обліку кадрів.
 10. Автобіографія.
 11. Копія паспорта (1 стор., 2 стор. та сторінка з реєстрацією місця проживання).
 12. Копія ідентифікаційного коду.
 13. 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см..

Діяльність докторантури ЧНУ імені Петра Могили

Загальна кількість осіб, які навчаються в докторантурі ЧНУ імені Петра Могили, – 6 докторантів бюджетної форми навчання. Кількісні показники прийому, випуску та захисту докторських дисертацій в 2011-2019 рр.

Докторські дисертації, захищені співробітниками ЧНУ

ім. Петра Могили, а також випускниками докторантури у 2017–2021 рр.

  №    ПІБ особи, що             захистила                дисертацію                         Тема

                  дослідження

         Спеціальність
                                                                        2017
1. Лазарєва Олена Володимирівна Теоретичні та методологічні засади формування інноваційної моделі регіонального сільськогосподарського землекористування 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
2. Зак Максим Юрійович Хронічний гастрит у хворих на остеоартроз: клініко-прогностичні, морфофункціональні та терапевтичні аспекти 14.01.02 – внутрішні хвороби
3. Андріяш Вікторія Іванівна Модернізація механізмів державного управління етнополітичними процесами в Україні в умовах глобалізації 25.00.02 – механізми державного управління
4. Трунов Олександр Миколайович Розвиток методів та засобів створення АСК глибоководними технологічними комплексами 05.13.07 – автоматизація процесів керування
                                                                      2019
Журавська Ірина Миколаївна Теоретичні основи, методи та засоби створення та функціонування швидкодинамічних гетерогенних комп’ютерних мереж критичного застосування 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти
Підопригора Світлана Володимирівна Українська експериментальна проза ХХ – початку ХХІ століть: «неможлива література» 10.01.06 – теорія літератури
                                                                    2020
1. Коваль Алла Анатоліївна Теоретико-правові та праксеологічні засади забезпечення прав людини при проведенні негласних слідчих (розшукових)дій 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
2.  

Норд Ганна Леонідівна

Економічний аналіз у системі управління фінансовою безпекою підприємства 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
3.  

Морозова Ольга Станіславівна

Дослідження історії України першої половини ХХ ст. в сучасній польській історіографії напрямки, концепції, дискусії 07.00.01 – історія України
4. Калашнікова Людмила Володимирівна Безпека життєдіяльності особистості повсякденні практики і стратегії поведінки в сучасному українському суспільстві 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології
                                                                    2021
1.  

Швед Альона Володимирівна

Моделі і методи нормативної теорії синтезу інформаційних технологій в умовах наявності НЕ-факторів різної природи 05.13.06 – інформаційні технології
2.  

Белінська Світлана Михайлівна

Бухгалтерський облік земель сільськогосподарського призначення в умовах інституціоналізації земельних відносин: теорія, методологія, практика 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)