До уваги вступників: Порядок вступу до ЗВО в 2022 році та вимоги до оформлення мотиваційного листа


Порядок вступу до ЗВО в 2022 році

У 2022 році одноразово буде змінений порядок вступу абітурієнтів до закладів вищої освіти.

Вступ на програми бакалаврата

Для вступу на спеціальності з творчим конкурсом (освітньо-професійний рівень – бакалавр) на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту вступники мають подати заяву, мотиваційний лист, а також пройти творчий конкурс, бал за який буде пріоритетним.

При вступі на інші спеціальності на бюджет, зокрема кон’юнктурні спеціальності («Гуманітарні науки» (крім спеціальності «Філологія»), «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Право», «Сфера обслуговування», «Міжнародні відносини»), необхідно буде подати заяву, результати національного мультипредметного тесту та мотиваційний лист.

Мультипредметний тест буде складатися з 60 завдань із трьох предметів (по 20 завдань з української мови, математики та історії України), на виконання якого буде відводитись 90 хвилин.

Для вступу на контракт, крім кон’юнктурних спеціальностей, треба буде подати лише мотиваційний лист та заяву.

Вступ на програми магістратури

Вступники, які планують здобути освіту на бюджетній основі на кон’юнктурних спеціальностях, мають подати заяву, мотиваційний лист і скласти тест із навчальних компетенцій.

Абітурієнти, які претендують на контрактну форму навчання необхідно буде подавати заяву та лист.

При вступі на спеціальності «Право» і «Міжнародне право» вступники мають скласти фаховий 3-предметний тест та написати мотиваційний лист.

Вимоги та поради щодо оформлення мотиваційного листа

Мотиваційний лист – це документ, що складається та подається вступником до закладу вищої освіти, у якому пояснюються причини, через які вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу на певну освітню програму.

Пропонуємо п’ять загальних важливих порад для того, щоб написати хороший мотиваційний лист.

 1. Пізнайте себе. Для написання вдалого мотиваційного листа потрібно добре подумати та зрозуміти для себе, чому ви зацікавлені саме в цьому конкретному закладі чи освітній програмі. Можна записати хоча б п’ять унікальних рис, здібностей чи властивостей, завдяки яким ви виділяєтеся серед усіх інших. Оберіть лише ті, які ви збираєтеся використати у своєму листі, щоб довести приймальній комісії, що ви є цінним кандидатом.
 2. Зробіть дослідження предмету. Оберіть університет і спеціальність, на які ви претендуєте. Дослідіть їх щонайбільше. Дізнайтеся якомога більше деталей, зокрема мета, погляди (культурні, освітні, політичні) та девіз університету (факультету) або результати навчання, яких ви повинні досягнути для отримання освітнього ступеня. Що більше конкретики та деталей буде містити Ваш мотиваційний лист, то краще.
 3. Зробіть першу чернетку. Це важлива частина процесу оформлення вашого листа. Краще декілька разів редагувати свій лист. Спочатку напишіть основні ідеї, потім розподіліть їх на розділи й опрацюйте.
 4. Перечитайте лист і перевірте, що ви відповіли на всі важливі питання, наприклад: Хто ви та для чого звертаєтесь? Як дізналися про університет / факультет / спеціальність? Чому хочете навчатися в університеті / на факультеті /на спеціальності? Що робить вас найкращим кандидатом, якого можна прийняти до певного ЗВО? Підсумуйте, яка саме кваліфікація, життєвий досвід, досвід роботи та особисті якості підготували вас до навчання в університеті.
 5. Завершіть лист. Переконайтеся, що ваш лист поміщається на одну сторінку, написаний правильним шрифтом і ви перевірили правопис та граматику. Дайте його прочитати декільком людям для ознайомлення й коментарів.

Особливо важливо: Мотиваційний лист – це ваш шанс представити себе як вмотивовану, яскраву та дуже здібну особистість, готову вступити до університету / на освітню програму / курс. Зробіть свій лист яскравим особистим описом вашого унікального «я», щоб показати, хто ви є і чому ви хочете, щоб вас прийняли.

Вимоги до мотиваційних листів

Мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам, що ставляться до ділових листів:

 • лаконічність змісту. Короткий виклад думок і використання меншої кількості слів заощадить час члена приймальної комісії. Намагайтеся наводити лише важливі деталі, факти, цифри;
 • чітка структура викладу інформації. Заздалегідь продуманий план дозволить конкретно вказати на значущі аспекти. Для спрощення читання бажано розбивати текст на абзаци, кожен із яких має містити певну концепцію;
 • беземоційність. Лист не повинен мати емоційного відтінку, треба прагнути дотримуватися стриманості, розважливості, серйозності та практичності;
 • простота у викладі, яка дасть адресату можливість швидко зрозуміти зміст прочитаного;
 • неприпустима наявність орфографічних і стилістичних помилок.

Структура мотиваційного листа

Структура мотиваційного листа повинна містити умовну «шапку», звертання, вступ, основну та заключну частини.

«Шапкою» називається частина листа, де містяться відомості про адресата (назва закладу вищої освіти, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та адресанта (прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер телефону). Ця інформація розташовується в правому верхньому куті листа.

Шанобливе звертання є важливою складовою мотиваційного листа. Воно надає листу офіційного характеру та привертає увагу адресата (наприклад: «Шановний Леоніде Павловичу!»). Звертання зазвичай виділяється напівжирним шрифтом та / або курсивом і вирівнюється по центру.

Через один рядок після звертання розміщується вступ, який є першим абзацом листа. У цьому абзаці викладається його мета та причина написання (наприклад: «Звертаюся до Вас у зв’язку з…»). У цій частині слід коротко пояснити, чому абітурієнт обрав саме цей університет і як, на його думку, навчання в університеті сприятиме його професійному розвитку й зростанню.

В основній частині описуються факти, які зможуть позитивно вплинути на вирішення питання про Ваше зарахування на навчання. Дивлячись на академічні та соціальні здобутки, навички й здібності вступника, приймальна комісія може схилитися до думки, що він буде успішним студентом.

Ця частина починається з другого абзацу мотиваційного листа та може складатися з двох-трьох абзаців. Як логічне продовження вступної частини листа, її можна розпочати з характеристики професійних цілей вступника, описати, що саме Вас цікавить в обраній освітній програмі та професії, ким Ви себе бачить після завершення навчання тощо. Така інформація свідчить про те, що усвідомлюєте, яку освітню програму обираєте, яку професію хочете здобути, і що навчання допоможе йому стати хорошим фахівцем в обраній сфері. Саме в цьому абзаці вступник доводить, що він є вмотивованою особою з добре визначеною метою.

У наступному абзаці вступнику варто описати:

 • свої здобутки, які стануть в нагоді для навчання за фахом (успіхи в навчанні, участь у проєктах і майстер-класах, володіння іноземними мовами та інше);
 • здобуті знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній спеціальності;
 • хороші академічні результати з певних предметів, які пов’язані з освітньою програмою тощо.

Важливою складовою мотиваційного листа може бути інформація про соціальні навички, необхідні для здобуття окремих професій та подальшої успішної роботи за фахом (наприклад, психологом, педагогом, юристом, менеджером тощо).

Заключна частина має завершуватися підсумком на два-три речення, які мають підтверджувати готовність вступника навчатися та вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої програми.

Про що можна написати в мотиваційному листі

Для написання гарного мотиваційного листа вступнику потрібно вибрати найважливішу інформацію, яка найкраще відобразить його здібності, бачення свого майбутнього, зацікавленість у навчанні за обраною бакалаврською чи магістерською програмою, умотивованість до навчання тощо. Ця інформація може стосуватися, зокрема, наступних аспектів.

Досягнення у навчанні

Найважливіша частина мотиваційного листа – це інформація про досягнення вступника під час навчання у школі. Якщо вступник мав високі оцінки у школі (у тому числі й з профільних предметів), це показує, що він схильний до дисципліни та наполегливого навчання. А значить покаже такий рівень і в університеті.

Якщо маєте високі оцінки лише з профільних предметів, то це вказує на сферу його професійної зацікавленості, особливі здібності та здатність успішно вивчати дисципліни, дотичні до його майбутньої професії.

Якщо вступник спочатку навчався посередньо, однак, визначившись зі своєю майбутньою спеціальністю, суттєво підвищив бали з профільних предметів, то це також може бути переконливим аргументом про його готовність навчатися.

Причини обрання спеціальності

Складовою мотиваційного листа може бути коротка історія вступника про причини обрання відповідної бакалаврської програми; що спонукало обрати майбутню професію – можливо, приклад батьків, знайомих, родичів; життєві обставини; прочитана література тощо. Наприклад, абітурієнт мріє відкрити власний бізнес, працювати адвокатом і захищати права людини у суді, споруджувати будинки, розробляти комп’ютерні ігри чи забезпечувати кібербезпеку тощо.

Наявність такої інформації в мотиваційному листі та її лаконічне й послідовне відображення може підкреслити мотивацію вступника до навчання.

Прочитана література, пройдені курси, отримані сертифікати тощо

Якщо вступник справді цікавиться професією, то він, ймовірно, повинен прагнути дізнатися про неї більше. Можна знайти і прочитати спеціалізовану літературу, пройти онлайн-навчання тощо. Уся ця інформація буде свідчити про щире зацікавлення майбутньою професією і вмотивованість до навчання.

Обізнаність з навчальною програмою, викладацьким складом, 

можливостями, які дає університет

Сьогодні більшість університетів розміщують досить докладну інформацію про свою навчальну та наукову діяльність, що можна знайти на нашому офіційному сайті, обравши вкладку «Абітурієнту».

Тож зазначення в мотиваційному листі короткої інформації щодо обізнаності з можливостями університету, прагнення участі в його навчальних, наукових та інших програмах буде свідчити про щиру зацікавленість вступника в обраній спеціальності та університеті.

Наявний практичний досвід

Ще одним аргументом, який підкреслить вмотивованість студента, може бути інформація про практичний досвід чи роботу в межах обраної спеціальності. Наприклад, якщо студент цікавиться маркетингом, то досвід роботи в закладах торгівлі може бути хорошим додатковим аргументом на його користь.

Однак у цьому випадку є певні застереження, адже не кожен може поєднувати практику та навчання. Бувають випадки, коли студенти молодших курсів забувають про навчання і концентруються на роботі. Тоді це різко відображається на фаховості студента й негативно сприймається викладацьким складом.

Соціальні навички, громадська робота, спортивні досягнення чи захоплення

Будь-який університет є не просто навчальним закладом, а й також у ньому панує соціальне та громадське життя, функціонують органи студентського самоврядування, різні гуртки, організації, студенти беруть участь у змаганнях спортивні команди, формуються та виступають з концертами ансамблі чи гурти. Обізнаність вступника з цією стороною функціонування університету та наявність здібностей, які дадуть можливість взяти у ній участь можуть бути хорошим додатковим (але не основним) аргументом на його користь.

Джерело