DEFEP


Програма: Erasmus+ KA2 (проєкти співпраці)
Напрямок:  Розвиток потенціалу вищої освіти за підтримки Європейського союзу.
Тривалість проєкту: 01 січня 2023 р.  – 31 грудня 2025 р.
Офіційний сайт

Команда проєкту
Консорціум проєкту
Події та заходи
Результати проєкту

Код проєкту: № 101083143 — DEFEP — ERASMUS-EDU-2022-CBHE

Грантхолдер і координатор проєкту:  Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Основна мета проєкту: Удосконалення та забезпечення стійкості системи дистанційної освіти на основі кращих європейських практик, задля посилення спроможності ЗВО країн Східного партнерства у формуванні компетентностей здобувачів, відповідно до когнітивних, біхевіористичних і технологічних трансформацій особистості, суспільства та ринку праці.

 Завдання проєкту:

  1. Обґрунтувати підходи до провадження дистанційної освіти як окремої самостійної форми навчання молоді та дорослих для формування затребуваних перспективних компетентностей, з урахуванням когнітивних, біхевіористичних і технологічних  трансформацій особистості, суспільства та ринку праці.
  2. Комплексно удосконалити систему дистанційної освіти у ЗВО як окремої самостійної форми навчання молоді та дорослих і посилити її інституційне, організаційне, методичне, кадрове, матеріально-технічне забезпечення.
  3. Підвищити професійні та загальні компетентності науково-педагогічних і адміністративних співробітників ЗВО задля напрацювання специфічних навичок, що необхідні для переходу на дистанційну форму навчання.
  4. Забезпечити тестування дистанційної освіти як окремої самостійної форми навчання у ЗВО за окремими (експериментальними) спеціальностями із застосуванням відповідної електронної платформи та методичного та дидактичного забезпечення задля формування перспективних компетентностей.
  5. Зміцнити співпрацю між ЗВО країн ЄС і Східного партнерства, що входять до складу консорціуму та сприяти розвитку їх соціально-економічного потенціалу шляхом  впровадження стійкої системи дистанційної освіти для формування перспективних компетентностей, з урахуванням когнітивних, біхевіористичних і технологічних  трансформацій особистості, суспільства та ринку праці.

Координатор проєкту DEFEP: Філімонова Олена Борисівна, канд. екон. наук, доцент

E-mail defep.cbhe@gmail.com, filimonova.ob19@gmail.com

Номер телефону  +38(066)-786-82-50 (Олена Філімонова)

Facebook
Тelegram
YouTube
Instagram