Чернюк Тетяна Іванівна


викладач кафедри англійської мови

Освіта та професійний шлях

Тетяна Іванівна закінчила у 2010 році ЧНУ (колишній ЧДУ) імені Петра Могили і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію викладача (вчителя) англійської і німецької мов та зарубіжної літератури в навчальних закладах I-IV рівнів акредитації.

З 2015 року займає посаду викладача і викладає такі дисципліни, як іноземна мова (англійська), іноземна мова (за професійним спрямуванням), іноземна мова (додатково) для студентів факультету економічних наук та для студентів медичного інституту.

У 2017 році закінчила аспірантуру за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання.

Має понад 20 опублікованих праць (наукові статті та участь у конференціях).

Коло наукових інтересів: професійне навчання англійської мови     студентів-економістів .

Основні публікації

 1. Чернюк Т. І. Використання методу «Case-study» у процесі професійної підготовки фінансистів / Т. І. Чернюк // Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору. Додаток 1 до Вип.27, том VIII (41) – Київ, – 2012р. – С. 525-532.
 2. Чернюк Т. І. Роль тестового контролю у навчанні професійної англійської мови студентів економічного факультету / Т. І. Чернюк // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 3. – ЦИТ: 313-1163. – Іваново, – 2013р. – С. 3-8.
 3. Чернюк Т.І. Електронний підручник як засіб навчання іноземній мові студентів нефілологічних спеціальностей / Т.І. Чернюк // Вісник ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки – Чернігів : Вид-во Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2016р. – С. 250-253.
 4. Чернюк Т.І. Професійно-спрямована іншомовна підготовка майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту / Т.І. Чернюк // Молодь і ринок. Науковий журнал. Педагогічні науки – Дрогобич: Вид-во Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, 2016р. – С. 169-174.
 5. Чернюк Т.І. Сутність і структура іншомовної комунікативної компетентності фахівця з фізичної культури і спорту / Т.І. Чернюк // збірник наукових праць «Витоки педагогічної майстерності» – Полтава: Вид-во Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2017р. – С.358-363.
 6. Чернюк Т.І. Психолого-педагогічні засади навчання іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей / Т.І. Чернюк // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип. 291. Педагогіка – Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. – С 106-110.
 7. Чернюк Т.І. Лінгвістична компетентність майбутніх економістів в процесі іншомовної підготовки / Т.І. Чернюк // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Том 312 – Випуск 300. Економіка – Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2018. – С.95-99.
 8. Чернюк Т.І. Іншомовна підготовка студентів-медиків / Т.І. Чернюк // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Том 311 – Випуск 299. Педагогіка – Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2018. – С.103-106.
 9. Чернюк Т.І. Професійна іншомовна підготовка майбутніх економістів / Т.І. Чернюк // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Том 323 – Випуск 311. Педагогіка – Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2019. – С. 71-74.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Чернюк Т.І. Роль використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі іншомовної підготовки у вищому навчальному закладі / матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський форум – 2014: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі. Миколаїв, 4-7 червня 2014. – С. 174-175.
 2. Чернюк Т.І. Електронні засоби навчання як необхідна складова забезпечення якості навчального процесу у студентів нефілологічних спеціальностей / матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Могилянські читання – 2014», досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти. Миколаїв, 17-21 листопада 2014. – С. 101-104.
 3. Чернюк Т.І. Роль сучасного викладача іноземної мови в процесі підготовки майбутніх фахівців / матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський форум – 2015: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі. Миколаїв, 3-6 червня 2015. – С. 44-47.
 4. Чернюк Т.І. The main tasks of a foreign language teacher in the process of education / матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Могилянські читання – 2015», досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти. Миколаїв, 12-20 листопада 2015. – С. 114-117.
 5. Чернюк Т.І. Використання електронного підручника в процесі іншомовної підготовки студентів нефілологічних спеціальностей / збірник матеріалів ІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару, Викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: стан, проблеми, перспективи. Житомир, 2 грудня 2015. Електронне видання – http://eprints.zu.edu.ua/19988/1/5.pdf
 6. Чернюк Т.І. Іншомовна підготовка майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту на засадах компетентнісного підходу / матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський форум – 2016: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі. Миколаїв, 9-12 червня 2016. – С. 22-23.
 7. Чернюк Т.І. Професійно-спрямований підхід до навчання іноземної мови студентів із спеціальності фізичної культури і спорту / матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Могилянські читання – 2016», досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти. Миколаїв, 14-18 листопада 2016. – С. 21-23.
 8. Чернюк Т.І. Сутність іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця з фізичної культури і спорту / матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський форум – 2017: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі. Миколаїв, 8-11 червня 2017. – С. 151-152.
 9. Чернюк Т.І. Професійно-спрямована іншомовна підготовка студентів нефілологічних спеціальностей / матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Могилянські читання – 2017», досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти. Миколаїв, 13-17 листопада 2017. – С. 5-8.
 10. Чернюк Т.І. Професійно-спрямований підхід в процесі іншомовної підготовки майбутніх економістів / матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський форум – 2018: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі. Миколаїв, 7-10 червня 2018. – С. 71-72.

Контакти:

Електронна адреса: tatianka.cherniuk@gmail.com

Телефон: (0512) 76-55-80

 

Події та оголошення


травня
12
До уваги вступників на магістратуру

Увага! Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ (ЗНО для магістрів) з 12.05 – 05.06.2020 року Детальніше тут  

травня
15
Запрошуємо до участі у XVI Міжнародній науково-практичній он-лайн конференції «Сучасні проблеми екологічної психології: соціальні та особистісні ресурси створення благополучного локального середовища»

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у XVI Міжнародній науково-практичній он-лайн конференції «Сучасні проблеми екологічної психології: соціальні та особистісні ресурси створення благополучного локального середовища», яка відбудеться 15 травня 2020 року. До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів …

червня
4
Конференція «Залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України»

Шановні колеги! 4 червня 2020 року в Чорноморський національний університет імені Петра Могили заплановано II Міжнародну науково-практичну конференцію молодих учених «Залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України». З огляду на пандемію COVID-19 і оголошений …