Вітаємо з присудженням наукового ступеня доктора історичних наук Морозову Ольгу Станіславівну


9 лютого 2021 року на Атестаційній колегії Міністерства освіти і науки України присуджено науковий ступінь доктора історичних наук за спеціальностями 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; 07.00.01 – історія України Морозовій Ользі Станіславівні, доцентці кафедри історії ЧНУ імені Петра Могили, директорці Українсько-польського науково-дослідного інституту!

Захист дисертації «Дослідження історії України першої половини ХХ ст. в сучасній польській історіографії: напрямки, концепції, дискусії» відбувся 11 грудня 2020 р. у спеціалізованій вченій раді Д 17.051.01 Запорізького національного університету.

Вітаємо Ольгу Станіславівну з захистом та присудженням наукового ступеня!  Бажаємо подальшого успішного втілення творчих і наукових задумів, професійного зростання!

 

 

Події та оголошення


березня
1
Відкрита онлайн-зустріч щодо акредитації бакалаврської освітньої програми “Комп’ютерна інженерія”

Запрошуємо усіх охочих на відкриту зустріч з експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітньої програми “Комп’ютерна інженерія” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія” галузі знань 12 Інформаційні технології у Чорноморському національному університеті …

лютого
24
Відкрита зустріч з членами експертної групи в рамках акредитації освітньої програми «Комп’ютерні науки»

До уваги всіх зацікавлених! У рамках роботи експертної групи під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки Чорноморського національного університету імені Петра Могили із використанням технічних засобів відеозв’язку (Zoom) …

березня
1
Набір до аспірантури на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) за контрактною формою навчання

ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ оголошує набір до аспірантури на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) за контрактною формою навчання з таких спеціальностей:  № Код найменування галузі знань Шифр та назва спеціальності 1 03 …