10 спеціальностей ЧНУ ім. Петра Могили, на які варто звернути увагу абітурієнту


Можливо, ви бачили в переліку спеціальностей ЧНУ ім. Петра Могили ті,  про які не мали уявлення раніше і не знали, чого очікувати від навчання за цими спеціальностями. Ми вирішили допомогти вам зорієнтуватися і обрали 10 спеціальностей, про які розповідаємо трохи детальніше.

227 Фізична терапія, ерготерапія

Спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія» є досить вагомою у медичній та спортивній сферах, адже саме спеціалісти цієї галузі допомагають покращити якість лікування хворих та  прискорити процес відновлення функцій органів та систем людини.

Майбутні реабілітологи під час навчання набувають знання за широким спектром як гуманітарних, природничих, так і спеціальних дисциплін, серед яких анатомія, фізіологія, масаж, біохімія, спортивна медицина, психологія здоров’я, психологія спорту тощо.

Випускник може працювати у медичних, санаторно-курортних закладах, закладах освіти, органах управління, обіймати керівні посади в установах, пов’язаних з фізичною реабілітацією.

*перелік конкурсних предметів на бюджетну форму навчання у 2019 році: українська мова та література, біологія або хімія, фізика або математика

014.01 Середня освіта (українська мова і література)

В останні роки держава заохочує спеціалістів у сфері освіти, піднімаючи рівень доходу вчителів. Навчання за спеціальністю «Середня освіта (українська мова і література)» спрямоване на підготовку професійного педагога (учитель загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій тощо).

Окрім якісного оволодіння навичками викладання та опанування предметом, випускник отримує можливість займатись підготовкою учнів (державна атестація, ЗНО) та держслужбовців (атестація з української мов) до складання відповідних тестів, або обрати професію коректора, літературного редактора, копірайтера, журналіста, репортера тощо.

*перелік конкурсних предметів на бюджетну форму навчання у 2019 році: українська мова та література, історія України, іноземна мова або географія

035.01 Філологія (українська мова та література)

Українська мова стає все більш популярною і необхідною в умовах сучасної України. Вона є необхідною в органах державної влади, на телебаченні, в радіопросторі тощо.  Випускники спеціальності можуть реалізувати себе у сферах, де є потреба у роботі з текстами (створення, редагування, аналіз, оцінювання та інтерпретація). Серед посад можуть обрати посади вчителя української мови та літератури в закладах загальної середньої освіти, професіонал у галузі середньої освіти (спеціаліст у департаментах освіти різних рівнів), коректор, технічний або мовний редактор та ін.

*перелік конкурсних предметів на бюджетну форму навчання у 2019 році: українська мова та література, іноземна мова, історія України або географія

035.033 Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська мова)

У цій спеціальності акцент у навчанні роблять на формуванні компетентного перекладача. Набуті навички та методики перекладу фахівець зможе використовувати надалі не лише у роботі зі слов’янськими, а й з мовами  інших груп.

Випускник  має можливість працювати в установах, організаціях, підприємствах, де необхідна робота з текстами українською, польською та болгарською мовами (переклад, створення, редагування, аналіз, оцінювання, інтерпретація).

*перелік конкурсних предметів на бюджетну форму навчання у 2019 році: українська мова та література, іноземна мова, історія України або географія

054 Соціологія

Соціологія – це засіб розв’язання гострих суспільних проблем та поліпшення умов життя людей. Вона тісно переплітається з іншими сферами діяльності, такими як політика, маркетинг, економіка, мас-медіа, психологія тощо, що дає можливості широкого професійного вибору.

Саме тому в ЧНУ ім. Петра Могили готують соціологів, які вміють проводити різні типи досліджень (соціологічні, маркетингові, політологічні), володіють програмами комп’ютерної обробки соціологічної інформації, знаннями з соціології реклами та зв’язків з громадськістю (PR), психології, політології, економіки, конфліктології.

Майбутній фахівець може працювати в  державних, комерційних та неурядових організаціях; в закладах вищої освіти, в аналітичних центрах; в структурних підрозділах підприємств, які займаються аналітичними та маркетинговими дослідженнями, налагодженням громадських зв’язків та роботою з персоналом; в рекламних і кадрових агенціях, рекламно-інформаційних центрах.

*перелік конкурсних предметів на бюджетну форму навчання у 2019 році: українська мова та література, математика, історія України або іноземна мова

231 Соціальна робота

Соціальний працівник – це фахівець з надання допомоги різним категоріям населення. Він володіє чималим спектром базових soft skills, які можна застосувати не лише у вузькій спеціальності, а й у інших сферах.

Навчання на спеціальності «Соціальна робота» дає можливість глибоко розбиратися у законодавчих аспектах надання соціальних послуг, володіти навичками проектного менеджменту та виходу з конфліктних ситуацій, знати основи HR та мотивації.

Випускники можуть працевлаштуватися у системі соціального захисту населення, органах державної влади та місцевого самоврядування, у центрах зайнятості, медичних закладах, у всеукраїнських та міжнародних благодійних фондах, в установах пенітенціарної системи, у реабілітаційних центрах, у дошкільних, загальноосвітніх та вищих навчальних закладах; у соціальних будинках-інтернатах.

*перелік конкурсних предметів на бюджетну форму навчання у 2019 році: українська мова та література, історія України, іноземна мова або математика

071 Облік і оподаткування

«Облік іоподаткування» є універсальною  спеціальністю, яка  відповідає сучасним вимогам ринку праці. Це комплексна спеціальність, яка дає можливість фахівцеві працювати у двох напрямах: бухгалтерському обліку та оподаткуванні. Крім того, випускники  спеціальності «Облік іоподаткування» є багатофункціональними працівниками.

Готові фахівці можуть працювати на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні) усіх галузей і форм власності, в яких обіймають посади головних бухгалтерів, керівників фінансових і фінансово-економічних підрозділів; ревізорів, податкових інспекторів, фінансових аналітиків, податкових консультантів.

*перелік конкурсних предметів на бюджетну форму навчання у 2019 році: українська мова та література, математика, іноземна мова або географія

193 Геодезія та землеустрій

Фахівець зі спеціальності «Геодезія та землеустрій» є основним учасником землевпорядної, кадастрової та оцінювальної діяльності. Тому з розвитком аграрної сфери збільшується потреба у спеціалістах, які зможуть визначати форми та розміри земельних ділянок, вказувати грошову нормативну та економічну оцінку земель.

Бакалавр з геодезії та землеустрою підготовлений для роботи на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей і здатний обіймати посади фахівців у сферах управління земельними ресурсами та регулювання земельних відносин.

*перелік конкурсних предметів на бюджетну форму навчання у 2019 році: українська мова та література, математика, географія або історія України

101 Екологія

Європейське суспільство все більше уваги звертає на боротьбу з проблемами навколишнього середовища, адже розуміє, що без їхнього вирішення неможливий розвиток сучасного світу. Якщо ти хочеш долучитися до захисту довкілля і зробити внесок у майбутнє планети, то обирай спеціальність  «Екологія».

У ЧНУ ім. Петра Могили займаються підготовкою екологів, які, окрім якісної фахової освіти, отримують можливість брати участь у міжнародних програмах, в таких як  Еразмус+ (програмі обмінів студентів, викладачів, науковців країн-членів Євросоюзу та інших країн, в яких уже активно беруть участь викладачі Могилянки).

Фахівець може працювати у різних установах та організаціях (природоохоронних, державних, природно-заповідних), органах екологічної інспекції, на підприємствах, приватних фірмах; закладах освіти і наукових установах.

*перелік конкурсних предметів на бюджетну форму навчання у 2019 році: українська мова та література, біологія, хімія або географія

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Неможливо уявити сучасне виробниче підприємство без новітніх інформаційних технологій у виробничому процесі.

Якщо ти хочеш брати учать в розвитку інформаційних мереж, впроваджувати комп’ютерні технології та автоматизовані системи керування, тоді спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» саме для тебе.

Випускники спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» підготовлений до роботи в різних галузях економіки (машинобудування, приладобудування, суднобудування, легка промисловість, с/г промисловість, виробництво та ремонт побутової техніки, виробництво електронної та комп’ютерної техніки, програмного забезпечення тощо), може надавати послуги технічного консультування або займатися іншою професійно-технічною діяльністю.

*перелік конкурсних предметів на бюджетну форму навчання у 2019 році: українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

 

Запрошуємо на навчання!

Події та оголошення


березня
4
Набір на військову підготовку за програмою офіцерів у 2020 році

4 березня 2020 року о 12:00 в читальній залі університету відбудеться зустріч із представником Харківського національного університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба щодо навчання на військовій кафедрі. Запрошуються студенти 1-5 курсів. За детальною інформацією звертайтеся до кабінету 5-102.

лютого
20
Запрошуємо на відкриту зустріч із членами експертної групи з акредитації освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Запрошуємо на відкриту зустріч із членами експертної групи з акредитації освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»  в рамках спеціальності  151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (РВО – бакалавр). Зустріч відбудеться 20 лютого о 17-00 в приміщенні 1-314 (деканат факультету комп’ютерних наук).

березня
17
Запрошуємо до участі у I (університетському) турі Всеукраїнської студентської олімпіади з математики

I (університетський) тур Всеукраїнської студентської олімпіади з математики відбудеться 17 березня 2020 року (вівторок) о  10:00 (2-3 пари) в аудиторії 2-202 Учасники та призери будуть відзначені керівництвом університету