Юрій Андрійович Томілін


керівник Науково-дослідного інституту радіаційної та техногенно-екологічної безпеки,

професор кафедри якості, стандартизації та техногенно-екологічної безпеки (ЯСТЕБ)

Медичного інституту ЧНУ  імені Петра Могили,

доктор біологічних наук, професор

Освіта та професійний шлях 

Юрій Андрійович у 1965 р. закінчив Одеський державний університет імені І.І.Мечнікова, спеціальність за дипломом – хімік-аналітик. У 1963 році зарахований на посаду радіохіміка радіологічної групи Миколаївської облсанепідемстанції, де почав працювати над кандидатською дисертацією, яку захистив у 1977 році в Інституті біофізики МОЗ СРСР (Москва) за спеціальністю «Радіобіологія» і отримав науковий ступінь кандидата біологічних наук.

У 1979 році організував і очолив госпрахункову радіологічну лабораторію при Миколаївській облСЕС, яка під науковим кураторством Інституту біофізики МОЗ СРСР почала виконувати науково-практичні роботи в районах будівництва АЕС, такі як «Радіаційна обстановка в місці будівництва Кримської АЕС», «Обґрунтування допустимих концентрацій радіонуклідів у воді, яка використовується для зрошення сільгоспугідь», «Вивчення можливих дозових навантажень на населення за рахунок рідких скидів АЕС», «Визначення радіаційного фону в районах будівництва Південноукраїнської Кримської і Балаковської АЕС» та інші. У 1992 р. ця лабораторія набула статусу державного підприємства ДП «Миколаївська науково-дослідна лабораторія з проблем радіаційної безпеки населення» (НДЛ «Ларані»), а Юрій Андрійович став її директором. З 1999 року Юрій Андрійович почав працювати доцентом кафедри біології і анатомії Миколаївського державного педагогічного університету. У 2003 р. Томілін Ю.А. переходить на посаду доцента, а потім професора кафедри техногенної безпеки ЧНУ ім. Петра Могили. З 2014 р. є професором кафедри якості, стандартизації та техногенно-екологічної безпеки та керівником науково-дослідного інституту радіаційної та техногенно-екологічної безпеки ЧНУ імені Петра Могили.

На сьогодні Юрій Андрійович є:

  • головою наукової координаційної ради «Радіаційна безпека» Південного наукового центру НАН Украіни і МОН України;
  • членом спеціалізованої вченої ради Д 26.562.01 при Національному науковому центрі радіаційної медицини АМН України;
  • членом Радіобіологічного Товариства України,
  • членом міжнародного союзу радіоекологів (International Union of Radioecology).

 

Захист дисертацій

1977 р. – захист дисертації на тему: «Непрямі методи контролю вмісту радіоактивних речовин в організмі людини» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.01 – радіобіологія в Інституті біофізики МОЗ СРСР (Москва)

2007 р. – захист дисертації на тему: «Радіонукліди в компонентах водних екосистем південного регіону України: міграція, розподіл, накопичення і  контрзаходи» на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.01 – радіобіологія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України.

 

Нагороди та відзнаки

1985 р. – нагороджений медаллю “За багаторічну сумлінну працю” (травень 1985р.).

1987 р. – нагороджений Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України.

2001 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри біологічних основ фізичного виховання та спорту.

2007 р. – нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

2007 р. – присуджено вчене звання професора кафедри техногенної безпеки.

2014 р. – нагороджений почесною грамотою Південного наукового центру НАН України і МОН України.

 
Наукові інтереси: радіаційна та екологічна безпека, радіоекологія 
 
Google Scholar

Електронна адреса: kafecobezpeka@ukr.net

Телефон: (0512) 46-54-95
 

Основні публікації

  • Томілін Ю.А. Оцінка стану навколишнього середовища до пуску в експлуатацію об’єктів екологічного аудиту: Монографія. /Л.І. Григор’єва, Ю.А. Томілін – Миколаїв: ЧДУ імені Петра Могили. – 2013. –162 с .
  • Томілін Ю.А. Управління ризиком дефляційних явищ на хвостосховищах переробних підприємств у системі їх ризик-менеджменту: Монографія.   / Л. І. Григор’єва, Ю.А. Томілін – Микола-їв: ЧДУ ім. Петра Могили. –2017. –270 с.
  • Томілін Ю.А. Експрес прогноз дозового навантаження на населення від газоаерозольних викидів АЕС / Л.І. Григор’єва, Ю.А. Томілін Ю.А. // Ядерна фізика та енергетика – Вип. 174– 2014. – С. 73-87.
  • Сrygorieva L, Tomilin Yu. Doses from radon-222 irradiatuon for workers of the granite mining industry // Problems of radiation medicine and radiobiology – VOL. 22, 2017.

 

 

Події та оголошення


листопада
27
Розклад підготовчих курсів

Розклад підготовчих курсів (субота) Розклад підготовчих курсів (будні)

жовтня
23
Міжнародний Тиждень Відкритого Доступу

  Шановні колеги! У рамках підтримки Руху відкритого доступу наукова бібліотека ЧНУ ім. Петра Могили пропонує Вам серію вебінарів від фахівців Scopus  та Web of Science, що відбудуться 23-25 жовтня 2018  Міжнародний Тиждень Відкритого Доступу, присвячений Руху Відкритого Доступу до …

Відкрито конкурс мобільності для студентів за програмою Еразмус + КА107 на другий семестр 2018-2019 навчального року в Університеті Кадісу, Іспанія

Студенти програми Erasmus + КА107 отримують стипендію для проходження навчання. Стипендія не покриває всі витрати студента, а являє собою лише економічну допомогу для оплати можливих витрат, пов’язаних з перебуванням за кордоном. Усі студенти, які бажають взяти участь у програмі мобільності, повинні принести до міжнародного …