Кафедра управління земельними ресурсами отримала нове обладнання – електронний теодоліт DT02 Nivoline


Матеріально-технічна база кафедри управління земельними ресурсами Чорноморського національного університету імені Петра Могили черговий раз отримала поповнення новим обладнанням, яке придбано за кошти університету.

5 лютого студенти на практичних заняттях освоюють новий прилад – електронний теодоліт DT02 Nivoline, який є найважливішим вимірювальним інструментом на будівельному майданчику та має досить широкий спектр застосування. Ця модель має двосторонній дисплей, є стійкою до суворих погодних умов, що робить його готовим до використання навіть під проливним дощем.

Друга половина заняття була присвячена порівняльній характеристиці роботи нівелірів: електронного EL-32 Nіvel System та оптичного Bosch GOL 26D SET. Студенти визначали переваги та недоліки у практичній діяльності.

 Нове геодезичне обладнання дозволяє студентам поглиблено вивчити прийоми та методи геодезичних вимірів на місцевості, набути практичних вмінь з обробки результатів вимірів.

Події та оголошення


березня
1
Відкрита онлайн-зустріч щодо акредитації бакалаврської освітньої програми “Комп’ютерна інженерія”

Запрошуємо усіх охочих на відкриту зустріч з експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітньої програми “Комп’ютерна інженерія” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія” галузі знань 12 Інформаційні технології у Чорноморському національному університеті …

лютого
24
Відкрита зустріч з членами експертної групи в рамках акредитації освітньої програми «Комп’ютерні науки»

До уваги всіх зацікавлених! У рамках роботи експертної групи під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки Чорноморського національного університету імені Петра Могили із використанням технічних засобів відеозв’язку (Zoom) …

березня
1
Набір до аспірантури на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) за контрактною формою навчання

ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ оголошує набір до аспірантури на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) за контрактною формою навчання з таких спеціальностей:  № Код найменування галузі знань Шифр та назва спеціальності 1 03 …