Чергове підвищення кваліфікації викладачів факультету економічних наук


Викладачі факультету економічних наук декан, доктор економічних наук, професор Світлана Белінська, доктор економічних наук професор Олена Лазарєва та доктор економічних наук, професор Юрій Великий пройшли Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «STEM-освіта: науково-практичні аспекти та перспективи розвитку сучасної системи освіти в умовах війни», що було організоване Центром українсько-європейського наукового співробітництва.

Підвищення кваліфікації відбувалось в онлайн-форматі.

Метою проходження підвищення кваліфікації було опанування механізму створення такого освітнього середовища та освітнього процесу на основі впровадження ключових компонентів STEM-освіти, яке передбачає не тільки використання інформаційних технологій, а також розвиває навички самостійного формування знань.

Під час підвищення кваліфікації було опановано такі лекції, як «Цифрові активи. Формування та використання», «STEM-освіта як основний орієнтир в оновленні інформаційних технологій закладів світи в умовах воєнного стану», «STEM-освітній напрям діяльності інтерактивного музею науки МАН в умовах воєнного часу», «Мотивація досліджень при проведенні STEM з метою покращення психологічного стану та зміни фокусу учасників освітнього процесу на дослідницький».

В процесі вивчення матеріалу, який стосується розуміння того, що STEM-освіта є основним орієнтиром в оновленні інформаційних технологій закладів освіти в умовах воєнного стану з’ясовано, в чому полягають сутнісні аспекти інноваційного розвитку України в контексті STEM-освіти, досліджені концепційні характеристики моделі інноваційного освітнього-наукового STEM-середовища, а також досліджено механізм застосування цифрових інновацій для наукових досліджень з використанням STEM-технологій. Крім того, з’ясовано поняття STEM-компетентності, досліджено, як здійснюється підготовка фахівців в контексті розвитку STEM-освіти, вивчено структуру інноваційного освітньо-наукового STEM-середовища.

З’ясовано, що STEM-освіта спрямована передусім на формування освітніх компетентностей, які орієнтовані на використання трансдисциплінарного підходу до навчання, що базується на застосуванні наукових та технічних знань та вмінь.  Зазначене сприятиме подальшому використанню STEM-компонентів у практичну діяльність.

Вдячні організаторам заходу за можливість ознайомитися, а також набути навичок використання STEM-технологій   у освітньому середовищі.