Яблонська Тетяна Михайлівна


кандидат медичних наук, доцент кафедри

Яблонська

Освіта

У 1984 р. закінчила Ужгородський державний університет, спеціальність – «Лікувальна справа», кваліфікація – «Лікар- терапевт». У 2006 р. Закінчила Відкритий  Міжнародний університет розвитку людини «Україна», спеціальність – «Фізична реабілітація», кваліфікація – «Фахівець з фізичної реабілітації».

Захист дисертації

1988 р. – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 03.00.04 –біохімія. Тема: «Амінокислотні резерви тканин субклітинних структур і пептиди крові при гепатиті».

Підвищення кваліфікації

 1. Стажування у Харківській медичній академії післядипломної освіти за спеціальністю «Огранізація і управління охороною здоров’я”. Сертифікат лікаря-спеціаліста №131 від 22.02.2019.
 2. Стажування/практика в центрі реабілітації в Констанчін-Єжьорні, відділення неврологічної реабілітації. Варшава, Польща Сертифікат Центру міжнародних програм МОЗ Укр. та довідка Польської фундації лікарів з Східноєвропейських країн з 04.09.2017 р. до 02.10.2017 р.

Профіль у Google Академії 

Наукові та науково-методичні праці

 1. Яблонська Т.М. Нові підходи до медичної реабілітації постінфарктних хворих з використанням озонотерапії // матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток наукових досліджень 2005», м.Полтава, 7-9 листопада 2005. – С.86-89.
 2. Яблонська Т.М. Застосування інтегративних методів корекції стану організму, як засіб поліпшення ендоекології людини //Наукові праці: Науково-методичний журнал – Т.78: Екологія. – Миколаїв; Вид-во МДГУ ім.П.Могили, 2008. – С.100-102.
 3. Дроботун О.С., Яблонська Т.М.Екологічна складова у структурі психосоматичного здоров`я підлідків// матеріали (тези доповідей) міжнародної науково-практичної конференції  «Ольвійський форум-2008:стратегії України в геополітичному просторі».- м.Ялта, 5-8 червня 2008. – Ч.2. – С.85.
 4. Яблонська Т.М., Дроботун О.С.Застосування інтегративних методів корекції стану організму як метод покращення ендоекології людини// матеріали (тези доповідей) науково-практичної конференції  «Ольвійський форум-2008:стратегії України в геополітичному просторі».- м.Ялта, 5-8 червня 2008. – Ч.2. – С.42.
 5. Зюзін В.О.,Зінченко Т.М.,Кисельов А.Ф., Цебржинський О.І., Яблонська Т.М. Екологічні та імунологічні основи проведення імунореабілітації населення в умовах промислового регіону// матеріали (тези доповідей) науково-практичної конференції  «Ольвійський форум-2008:стратегії України в геополітичному просторі».- м.Ялта, 5-8 червня 2008. – Ч.2. – С.28-29.
 6. Авраменко А.А.,Яблонская Т.М., Короленко Р.Н. Выявление заболеваний желудочно-кишечного тракта у больных с патологией позвоночника получавших кинезиотерапию // матеріали І-ої Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Кінезіотерапія в медичній практиці», м.Одеса, 13-14 вересня 2012р. –С.79-80.
 7. Авраменко А.О., Яблонська Т.М., Короленко Р.М. Виявлення дискінезії жовчних шляхів у хворих на хронічний гелікобактеріоз і остеохондроз хребта // матеріали (тези доповідей) ХІУ Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств. – м.Донецьк,04-06 жовтня 2012 р. – С.169-170.
 8. Авраменко А.О., Яблонська Т.М., Лопушанський О.О. Принципи відбору і тактики відносно хворих із остеохондрозом попереково-грудного відділу хребта до початку проведення масажу // матеріали (тези доповідей) міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку етапного відновлювального лікування», м.Одеса,  2012р. –С.5.
 9. Авраменко А.О.,Яблонська Т.М. Вплив фізичної вправи ЛФК «нахил вперед» на рівень внутрішньо шлункового тиску у хворих на хронічний гелікобактеріоз із різним ступенем обсіменіння слизової шлунка .// Медична реабілітація, курортологія ,фізіотерапія. К., -2012 – № 4 (72). – С.55-56.
 10. Аксьонова Я.О., Яблонська Т.М. Обгрунтованість застосування деяких засобів фізичної реабілітації при синдромі грушовидного м’язу у вагітних жінок //матеріали (тези доповідей) ІХ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» , К., 2012, Ч.2. – С.179-180.
 11. Артюх О.В., Яблонська Т.М. Обгрунтування застосування кінезіотерапії
 12. на похилій площині при різних проявах поперекового остеохондрозу
 13. //матеріали (тези доповідей) ІХ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» , К., 2012, Ч.2. – С.182-184.
 14. Авраменко АА, Яблонская Т.М. Случай образования язвы пилорического канала после проведения лечебного мас сажа.//Клінічна та експериментальна патологія. – 2012.- Т.ХІ, №3(41), Ч.2. – С. 146-147.
 15. Авраменко А.А., Яблонская Т.М., Короленко Р.Н., Гоженко А.И. Патогенетическое обоснование влияния озонотерапии на уровень эрадикации хеликобактерной инфекции у больных хроническим неатрофическим гастритом. // Таврический медико-биологический вестник  (науково-практичний журнал) .- 2012.- Т.15, №3, ч.2 (59). – С.9-12.
 16. Авраменко А.О., Яблонська Т.М. Вплив інфрачервоного лазера на ступінь обсіменіння слизової шлунку гелікобактерною інфекцією при лікуванні хворих на хронічний гелікобактеріоз з реактивним панкреатитом.// матеріали ХІУ міжвузівської  науково-практичної конференції викладачів «Сучасні технології розвитку людини». – м.Миколаїв, 29 травня 2013 р.,  вип..2,  – С.  223-226.
 17. Авраменко А.О., Яблонська Т.М., Короленко Р.М. Частота виявлення недостатності кардіального замикача у хворих на хронічний гелікобактеріоз і остеохондроз грудного відділу хребта. // матеріали міжнародної науково-практичної конференції (тези доповідей) «Організація та лікувально-діагностичні аспекти проведення медичної реабілітації на бальнеологічних курортах». – м. Євпаторія, 3-4 квітня 2014 р. – Одеса: «Поліграф», 2014 – С. 3.
 18. Зюзін В.О., Яблонська Т.М., Кісельов А.Ф., Черно В.С., Скобін А.Т. Імунокорекція та імунореабілітація як метод підвищення працездатності та спортивних  результатів спортсменів // матеріали (тези доповідей)   міжнародної науково-практичної конференції  «Ольвійський форум – 2014: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі»: м.Миколаїв, 4-7 червня 2014. – Ч.2. – С.70-72.
 19. Яблонська Т.М., Зюзін В.О., Зюзін Д.В., Ахметчин О.Ж. Оцінка ефективності екстракорпоральної ударно-хвильової терапії в реабілітації пери артрозів різної локалізації // матеріали (тези доповідей) міжнародної науково-практичної конференції  «Ольвійський форум – 2014: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі»: м.Миколаїв, 4-7 червня 2014. – Ч.2. – С.72-74.
 20. Зюзін В.О., Яблонська Т.М., Зюзін Д.В., Маргорян А.А. Вплив озону на функціональний стан шлунку та дванадцятипалої кишки при комплексній реабілітації хворих // матеріали (тези доповідей) міжнародної науково-практичної конференції  «Ольвійський форум – 2014: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі»: м.Миколаїв, 4-7 червня 2014. – Ч.2. – С.74-76.
 21. Зюзін В.О., Яблонська Т.М., Авраменко А.О., Маргорян А.А., Зюзін Д.В. Зміни функціонального стану шлунку та дванадцятипалої кишки під впливом озонотерапії //Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського (збірник наукових праць). Миколаїв, вид-во:ЧДУ ім..П.Могили  – 2014. – випуск 6.2 (107): серія «біологічні науки» – С. 18-23.
 22. Яблонська Т.М., Зюзін В.О., Ахметчин О.Ж., Зюзін Д.В. Ефективність застосування ударно-хвильової терапії в реабілітації периартрозів різної локалізації //Наукові праці: науково-методичний журнал. Вип.220. Т.232. Екологія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім.Петра.Могили, 2014.-  – С.110-113.
 23. Зюзін В.О., Яблонська Т.М., Маргоран А.А., Зюзін Д.В., Скобін О.Т. Вплив озону на функціональний стан шлушку та дванадцятипалої кишки //Наукові праці: науково-методичний журнал. Вип.220. Т.232. Екологія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім.Петра.Могили, 2014.- – С.114-119.
 24. Яблонська Т.М. Комплексний підхід до реабілітації осіб із остеохондрозом хребта//  Вісник Сумського державного університету. Вип. 157. У 3-х томах. Том 3 / Сумський державний університет – Суми: СумДУ, 2019. – C. 104-108. (Серія: Здоровья людини в сучасному культурно-освітньому просторі) – Фахове видання
 25. Яблонська Т.М. Застосування елементів ерготерапії у відновній роботі з особами, що перенесли інсульт//  Вісник Сумського державного університету. Вип. 157. У 3-х томах. Том 3 / Сумський державний університет – Суми: СумДУ, 2019. – C. 108-112. (Серія: Здоровья людини в сучасному культурно-освітньому просторі) – Фахове видання
 26. Яблонська Т.М. Застосування лікувальної фізкультури у хворих неврологічного профілю//Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. – Харків, 2019. – №1. С.55-59. – Фахове видання
 27. Avramenko А.А., Yablonska T.M. (Nikolayev) The frequency of detection of gastroesophageal reflux disease of patients with osteohondrosis who undergo treatment in conditions of the rehabilitation ctnter //Лікарська справа.- 2016.- № 7-8. Жовтень-грудень 2016.- С. 70-72. Отримано у вересні 2017 року.
 28. Зюзін В.О., Яблонська Т.М.,  Дроботун О.С., Зюзін Д.В. Ефективність фізичної реабілітації хворих з пошкодженням хребта //Наукові праці: науково-методичний журнал. Вип.277. Т.289. Серія  Техногенная безпека.Радіобіологія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім.Петра.Могили, 2017.-  – С.25-31. – Фахове видання.
 29. Зюзін В.О., Яблонська Т.М.,  Дроботун О.С., Зюзін Д.В. Комплексна  реабілітація при дегенеративно-дистрофічних захворюваннях   суглобів //Наукові праці: науково-методичний журнал. Вип.277. Т.289. Серія  Техногенная безпека.Радіобіологія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра.Могили, 2017.-  – С. 125-130. – Фахове видання.
 30. Avramenko A.A., Yablonskaia T.M. Detection rate of gastroesophageal disease in patients with osteochondrosis, who were treated in a rehabilitation center // Scientific Committee of the XXVIIIth International Workshop of the Helicobacter and Microbiota Study Group, Nicosia, Cyprus, September 24-26, 2015. (Control N 2015-A-181-EHMSG) (Programme & Abstract Number P01.08).
 31. Зюзін В.О., Яблонська Т.М., Руденко Ю.Д., Зюзін Д.В. Озонотерапія в комплексній реабілітації хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки //Наукові праці: науково-методичний журнал. Вип.244. Т.256. Серія  Екологія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім.Петра.Могили, 2015.-  – С.99-103. – Фахове видання.
 32. Яблонська Т.М., Зюзін В.О., Авраменко А.О., Руденко Ю.Д., Зюзін Д.В., Маргорян А.А. Медико-біологічне обґрунтування застосування не медикаментозних методів відновлення морфо-функціонального стану шлунку при виразковій хворобі //Наукові праці: науково-методичний журнал. Вип.244. Т.256. Серія  Екологія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім.Петра.Могили, 2015.-  – С.108-112. – Фахове видання.