Ганна Вікторівна Васильєва


доцент кафедри психології
Медичного інституту ЧНУ імені Петра Могили,
кандидат психологічних наук, доцент

 Освіта та професійний шлях

Закінчила у 1998 році Миколаївський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Практична психологія та російська мова та література».

Після закінчення інституту пройшла навчання на курсах спеціалізації з медичної психології у Харківській медичній академії післядипломної освіти на кафедрі медичної психології та сексопатології.

Протягом 1999-2003 років навчалася в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Медична психологія».

Автор понад 30 публікацій у фахових та міжнародних виданнях, співавтор 2-х навчально-методичних посібників.

Викладає дисципліни: «Гештальттерапія», «Основи психосоматики», «Сімейна психологія та психотерапія», «Клінічна психологія та патопсихологія», «Методика проведення психологічної експертизи».

 

Захист дисертації

У червні 2004 року – захистила дисертацію на тему «Динаміка когнітивних розладів при терапії різними групами антипсихотичних препаратів (на матеріалі хворих на шизофренію)» у спеціалізованій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 19.00.04 – медична психологія (диплом ДК № 026180 від 10 листопада 2004 року).

 

Звання

Присвоєно вчене звання доцента (рішення Атестаційної колегії від 15 червня 2006 року, протокол № 3/38-Д).

Наукові інтереси: психодіагностика особистості, дитяча патопсихологія, психотерапія та психокорекція, психосоматичні розлади, залежна поведінка, психологія сексуальності, гендерна психологія.

 

Сертифіковані програми навчання

  1. «Підвищення кваліфікації медична психологія» Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра медичної психології та сексопатології (1998 рік посвідчення про підвищення кваліфікації до диплому № Мк105984).
  2. Навчальний курс «Теорія та практика гештальттерапії 1-2 ступінь» (2004-2008 роки, МІГП).
  3. Навчальний курс «Навчальна програма 3 ступеню 2010-2012 роки» (2012 рік, КГУ)
  4. Клінічний підхід в гештальттерапії (2019 рік, МГІ).

 

Google Scholar
anvv@ukr.net
(0512) 76-92-76