Твеліна Аліса Олександрівна


кандидат педагогічних наук, доцент б.в.з. кафедри кафедри спортивних дисциплін

Твеліна Аліса Олександрівна

Освіта та професійний шлях

В 2004 р. закінчила Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського та здобула кваліфікацію спеціаліста зі спеціальності «Педагогіка та методика середньої освіти. Фізична культура» та здобула кваліфікацію вчителя фізичної культури, валеології, керівника спортивної секції, організатора спортивної роботи. В 2005 р. закінчила Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти викладача фізичної культури. З 2002 р. працювала тренером з фітнесу та бодібілдингу у спортивному клубі «Атлет» м. Миколаєва. З 2002 р. – викладач кафедри спортивних ігор та гімнастики, інституту фізичного виховання та спорту Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського на посаді доцента. З 2016 р. працює доцентом кафедри спортивних дисциплін ЧНУ імені Петра Могили.

 

Захист дисертації

2012 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Формування спеціальних рухових навичок у майбутніх вчителів фізичної культури засобами фітнесу» за спеціальністю 13.00.02 – Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) в Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т.Г. Шевченка.

 

Звання, нагороди та особисті відзнаки

1994-1995 рр. – чемпіон України з фітнесу.

1997 р. – присвоєно спортивне звання «Майстер спорту України» з акробатики.

 

Наукові інтереси: використання засобів фітнесу в оздоровчо-педагогічних технологіях; розвиток бодібілдингу в Україні.

 

Профіль у Google Академії

Телефон: (0512) 76-55-64

 

Основні публікації

  1. Разработка концепции индивидуализации подготовки борцов // С.В. Латышев, А.В. Миненко, А.А. Твелина, И.О. Чабан, О.В. Петренко // Український журнал медицини, біології та спорту : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили,  2017. – № 1(3). – С.226-231.
  2. Твеліна А.О. Критерії сформованості спеціальних рухових навичок у майбутніх учителів фізичної культури / Твеліна А.О. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. − № 1 (21). − 424 с.
  3. Твеліна А.О. Формування спеціальних рухових навичок майбутніх вчителів фізичної культури засобами фітнесу / Твеліна А.О. // Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я), Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2012 р.
  4. Твеліна А.О. Теоретический анализ профессиональной готовности будущих учителей физической культуры к использованию оздоровительных фитнес технологий / Твелина А.О. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Випуск 112 том 2. Чернігів 2013р.
  5. Твеліна А.О. Соціально-педагогічні передумови використання засобів оздоровчого фітнесу в системі підготовки майбутніх вчителів фізичної культури / Твеліна А.О. // Матеріали VII Міжнародної наукової конференції пам’яті Лапутіна Анатолія Миколайовича «Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту» 16-17 жовтня 2014 року: Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Випуск 118. Том 2. Серія: педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів 2014 р.- С. 232–236
  6. Твеліна А.О. Психолого-педагогічний вектор реабілітації учнівської молоді з вадами постави та сколіозом / Твеліна А.О.  Кисельов А.Ф., Руденко А.О., Борецька Н.О., Демидова І.В., Захарова А.О. // Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції «Адаптаційні можливості дітей та молоді», присвяченої 95-ти річчю утворення кафедри біології і основ здоров’я ДЗ «ПНПУ» імені К.Д. Ушинського 11-12 вересня 214 року. – Одеса: «Юридична література», – 2014 р. – С.109–113
  7. Твеліна А.О. Оздоровча та лікувальна фізична культура дітей з вадами здоров’я / Твеліна А.О., Кисельов А.Ф., Бірюк С.В., Борецька Н.О., Захарова А.О // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді». – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 299 с. – С. 249–252
  8. Твеліна А.О. Динамика изменений показателя максимальной силы бодибилдеров в сочетании с использованием базовых изолирующих упражнений / Твеліна А.О., Славітяк О.С., Чабан І.О., Кулаков К.С. // Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної біології та здоров’я людини» / Збірник наукових праць. Випуск 15 / під ред. С. В. Гетманцева. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2015. – 186 с. – С. 82-85
  9. Твеліна А.О Особливості структури програм тренувальних занять юних бодибілдерів на етапі початкової підготовки. Український науково практичний журнал. Харьков – 2015. № 1. С 263-267.

Події та оголошення


вересня
17
Арт-майстерня “АКВАГРИМ” розпочинає зустрічі та запрошує на творчо-психологічні заняття студентів усіх курсів

Коли: 17 вересня о 15:30 Де: аудиторія 4-107 ( Центр соціально-психологічної підтримки) Арт-майстерня “АКВАГРИМ” розпочинає зустрічі та запрошує на творчо-психологічні заняття студентів усіх курсів! Головна мета арт-майстерні полягає в гармонізації психічного стану через розвиток здатності до самовираження і самопізнання. Цінність …

жовтня
7
День відкритих дверей ЧНУ імені Петра Могили

Дата: 7 жовтня 2018 року Час: 10.00-14.00 У програмі: виступ ректора Клименка Л. П про сьогодення і перспективи розвитку університету; про умови вступу на навчання за програмами підготовки бакалавра та магістра на основі ПЗСО, ОКР молодшого спеціаліста та ступеня бакалавра/магістра; …

вересня
25
Bебінари українською мовою Web of Science і інших ресурсів компанії Clarivate Analytics

Шановні колеги! Пропонуємо Вам серію вебінарів українською, для опанування  Web of Science і інших  ресурсів компанії Clarivate Analytics. На сьогодні 72 українські видання індексуються у Web of Science Core Collection 15 з них мають імпакт фактор, інші індексуються в ESCI. На жаль,  кілька українських видань нещодавно було виключено з ESCI за грубі порушення редакторських …