Студентський гурток “Ґрунтознавець”


Студентський науково-дослідний гурток «Ґрунтознавець» кафедри управління земельними ресурсами факультету економічних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили започатковано в жовтні 2018 р. як добровільне об’єднання студентів, які цікавляться актуальними проблеми розвитку  землевпорядної галузі.

Метою роботи гуртка є ознайомлення й оволодіння методикою польового обстеження ґрунту, набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо підготовки ґрунтових розрізів, визначення морфологічних характеристик ґрунту, оволодіння принципами методик складання карт ґрунтів, бонітування ґрунтів, збір даних для наукових досліджень.

Тематика наукових досліджень гуртка:

 • історія виникнення, становлення та розвитку ґрунтознавства, як науки.
 • ґрунти природних зон України, їхня будова і властивості;
 • протиерозійний захист ґрунтів;
 • бонітування ґрунтів, як порівняльна оцінка якості ґрунтів за їхніми основними природними властивостями;
 • раціональне використання, контроль та охорона земельних ресурсів;
 • деградовані процеси ґрунтів та рекультивація порушених ландшафтів;
 • прогнозування використання земель;
 • наукові засади використання меліорованих земель;

 

Студенти бакалаврату спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” виконують такі види робіт:

 • проводять дослідження за визначеною тематикою;
 • беруть участь у польових ґрунтових обстеженнях та камеральних роботах у весняно-осінній період;
 • виступають з науковими доповідями на засіданні гуртка, у школі молодого вченого;
 • беруть участь у студентських наукових конференціях, у конкурсах на кращу студентську роботу;
 • публікують наукові статті в наукових збірниках школи молодого вченого, могилянських читаннях.

У результаті розвиваються здібності студентів, зростає рівень їхньої самостійності у розв’язанні поставлених наукових і професійних завдань, формуються навички роботи з науковою фаховою літературою, уміння презентувати результати своїх досліджень, доповідати і дискутувати.

 

Науковий керівник – к.геол.н., доц. С.М. Смирнова.
Засідання гуртка відбуваються кожного четверга останнього тижня місяця о 1530 у лабораторії 4-212, аудиторії 10-202.

1.png

2.png

3.png

4.png

5.png