Студентський гурток “Ґрунтознавець”


Студентський науково-дослідний гурток «Ґрунтознавець» кафедри управління земельними ресурсами факультету економічних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили започатковано в жовтні 2018 р. як добровільне об’єднання студентів, які цікавляться актуальними проблеми розвитку  землевпорядної галузі.

Метою роботи гуртка є ознайомлення й оволодіння методикою польового обстеження ґрунту, набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо підготовки ґрунтових розрізів, визначення морфологічних характеристик ґрунту, оволодіння принципами методик складання карт ґрунтів, бонітування ґрунтів, збір даних для наукових досліджень.

Тематика наукових досліджень гуртка:

 • історія виникнення, становлення та розвитку ґрунтознавства, як науки.
 • ґрунти природних зон України, їхня будова і властивості;
 • протиерозійний захист ґрунтів;
 • бонітування ґрунтів, як порівняльна оцінка якості ґрунтів за їхніми основними природними властивостями;
 • раціональне використання, контроль та охорона земельних ресурсів;
 • деградовані процеси ґрунтів та рекультивація порушених ландшафтів;
 • прогнозування використання земель;
 • наукові засади використання меліорованих земель;

 

Студенти бакалаврату спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” виконують такі види робіт:

 • проводять дослідження за визначеною тематикою;
 • беруть участь у польових ґрунтових обстеженнях та камеральних роботах у весняно-осінній період;
 • виступають з науковими доповідями на засіданні гуртка, у школі молодого вченого;
 • беруть участь у студентських наукових конференціях, у конкурсах на кращу студентську роботу;
 • публікують наукові статті в наукових збірниках школи молодого вченого, могилянських читаннях.

У результаті розвиваються здібності студентів, зростає рівень їхньої самостійності у розв’язанні поставлених наукових і професійних завдань, формуються навички роботи з науковою фаховою літературою, уміння презентувати результати своїх досліджень, доповідати і дискутувати.

 

Науковий керівник – к.геол.н., доц. С.М. Смирнова.
Засідання гуртка відбуваються кожного четверга останнього тижня місяця о 1530 у лабораторії 4-212, аудиторії 10-202.

1.png

2.png

3.png

4.png

5.png

Події та оголошення


березня
1
Відкрита онлайн-зустріч щодо акредитації бакалаврської освітньої програми “Комп’ютерна інженерія”

Запрошуємо усіх охочих на відкриту зустріч з експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітньої програми “Комп’ютерна інженерія” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія” галузі знань 12 Інформаційні технології у Чорноморському національному університеті …

лютого
24
Відкрита зустріч з членами експертної групи в рамках акредитації освітньої програми «Комп’ютерні науки»

До уваги всіх зацікавлених! У рамках роботи експертної групи під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки Чорноморського національного університету імені Петра Могили із використанням технічних засобів відеозв’язку (Zoom) …

березня
1
Набір до аспірантури на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) за контрактною формою навчання

ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ оголошує набір до аспірантури на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) за контрактною формою навчання з таких спеціальностей:  № Код найменування галузі знань Шифр та назва спеціальності 1 03 …