Навчально-інформаційна база (ОПП, НП, РПД)


Бакалаврат

061 Журналістика

 ОПП Журналістика


Галузь знань: 06 Журналістика
Спеціальність: 061 Журналістика
Кваліфікація: Бакалавр журналіст

 

Магістратура

061 Журналістика

ОПП

НП (5 курс)
НП (6 курс)


Галузь знань: 06 Журналістика
Спеціальність: 061 Журналістика
Кваліфікація: Магістр журналіст

Дисципліни

Технології і виробництво медіапродукту
Теорія та історія соціальних комунікацій, глобальні та локальні медіа
Теорія і практика медіадосліджень
Сучасний медіатекст
Політична журналістика та психологія мас
Цивільний захист та охорона праці в галузі
Управління медіапроектами та комунікаційний менеджмент
Переддипломна (науково-дослідницька) практика 6 курс
Педагогіка вищої школи
Мультимедійні проєкти
Особливості роботи журналіста з вразливими групами
Виробнича практика 5 курс
Зображальна журналістика в контексті інформаційно-смислової війни
Інвестигативна журналістика
Асистентська практика 6 курс
Робота з відкритими базами даних, іфнормаційна безпека та захист
Спічрайтинг, брендинг та основи PR
Спортивна журналістика
Брендинг і реклама в сучасних медіа
Еволюція текстових жанрів у сучасній журналістиці
Силабус Гендерна психологія
Силабус Політична лінгвістика та спічрайтинг у медійному дискурсі
Силабус Публіцистика в блогах
Регіональні та місцеві медіа
Професійна та наукова комунікація іноземною мовою
Силабус Документалістика
Силабус Технології і формати репортерських проєктів
Положення про дипломний проєкт магістра