Навчально-інформаційна база (ОПП, НП, РПД)


Бакалаврат

 ОПП Журналістика


Галузь знань: 06 Журналістика
Спеціальність: 061 Журналістика
Кваліфікація: Бакалавр журналіст

 

Магістратура

ОПП

НП (5 курс)
НП (6 курс)


Галузь знань: 06 Журналістика
Спеціальність: 061 Журналістика
Кваліфікація: Магістр журналіст

Дисципліни

Технології і виробництво медіапродукту
Теорія та історія соціальних комунікацій, глобальні та локальні медіа
Теорія і практика медіадосліджень
Сучасний медіатекст
Політична журналістика та психологія мас
Цивільний захист та охорона праці в галузі
Управління медіапроектами та комунікаційний менеджмент
Переддипломна (науково-дослідницька) практика 6 курс
Педагогіка вищої школи
Мультимедійні проєкти
Особливості роботи журналіста з вразливими групами
Виробнича практика 5 курс
Зображальна журналістика в контексті інформаційно-смислової війни
Інвестигативна журналістика
Асистентська практика 6 курс
Робота з відкритими базами даних, іфнормаційна безпека та захист
Спічрайтинг, брендинг та основи PR
Спортивна журналістика
Брендинг і реклама в сучасних медіа
Еволюція текстових жанрів у сучасній журналістиці
Силабус Гендерна психологія
Силабус Політична лінгвістика та спічрайтинг у медійному дискурсі
Силабус Публіцистика в блогах
Регіональні та місцеві медіа
Професійна та наукова комунікація іноземною мовою
Силабус Документалістика
Силабус Технології і формати репортерських проєктів
Положення про дипломний проєкт магістра

Події та оголошення


червня
10
Запрошуємо до участі у Міжнародній науковій конференції «Українсько-Польські відносини: до 100-річчя підписання Ризького договору»

Запрошуємо до участі у Міжнародній науковій конференції «Українсько-Польські відносини: до 100-річчя підписання Ризького договору», яка проходитиме в Миколаєві 10-13 червня 2021 р. у рамках щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський форум-2021: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі».  Метою конференції є дослідження …

квітня
7
Відкрита зустріч з членами експертної групи в рамках акредитації освітньої програми «Бізнес у сфері послуг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ВІДКРИТА ЗУСТРІЧ З ЧЛЕНАМИ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ В РАМКАХ АКРЕДИТАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «БІЗНЕС У СФЕРІ ПОСЛУГ» ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» У рамках роботи експертної групи під …

березня
25
Українсько-Польський науково-дослідний інститут запрошує до участі у Міжнародній науковій дискусії «Українсько-польські відносини й розвиток наукового діалогу»

Шановні колеги! З нагоди 25-річного ювілею заснування Чорноморського національного університету імені Петра Могили Українсько-Польський науково-дослідний інститут запрошує до участі у Міжнародній науковій дискусії «Українсько-польські відносини й розвиток наукового діалогу», яка проходитиме на базі нашого університету 25 березня 2021 р. На …