Кафедра медичної біології та хімії, біохімії, фізіології та мікробіології - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра медичної біології та хімії, біохімії, фізіології та мікробіології


Спільне_Фото (1)

Кафедра медичної біології та хімії біохімії, фізіології та мікробіології почала свою діяльність з вересня 2017 року на базі Медичного інституту. Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання  базових дисциплін, що формують клінічну свідомість майбутніх лікарів, які в подальшому можуть вступати в магістратуру та аспірантуру: «Медична біологія», «Медична хімія», «Анатомія людини», «Фізіологія», «Догляд за хворими», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Біологічна та біоорганічна хімія», «Історія медицини».

Професорсько-викладацький склад кафедри медичної біології та хімії біохімії, фізіології та мікробіології нараховує 2 доктора наук, 3 кандидата наук, 1 старший викладач всього 6 осіб.

Кафедра займається підготовкою магістрів та аспірантів, як наукових кадрів не тільки для лікарень міста та області, а також для майбутньої клініки ЧНУ імені Петра Могили.

Навчання здійснюється за освітньою програмою загальної лікарської підготовки з подальшою спеціалізацією в інтернатурі.

Інтернатура (первинна спеціалізація) є обов’язковою формою післядипломної освіти осіб за лікарськими та провізорськими спеціальностями для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста або провізора-спеціаліста та можливості здійснювати лікарську або провізорську діяльність в Україні.

Контактна інформація кафедри медичної біології та хімії біохімії, фізіології та мікробіології:

Кафедра розташована: 4-й корпус, кімн. 4-202
Телефон: (0512) 76-55-71
Медичний інститут
 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

 

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Авраменко Анатолій Олександрович доктор медичних наук  завідувач, доцент Anatoliy.Avramenko@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-71
Google Scholar
Зак Максим Юрійович доктор медичних наук професор maksym.zak@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-71
Google Scholar
Марцінковський Ігор Богданович кандидат медичних наук доцент (зовнішній сумісник) ihor.martsynovskyy@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-71
Невинський Олександр Георгійович кандидат технічних наук доцент oleksandr.nevynskyy@chmnu.edu.ua
Teл.: (0512) 76-55-71
Google Scholar
Редька Олена Георгіївна кандидат біологічних наук доцент olena.redka@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-71
Google Scholar
Сарафанюк Наталя Леонідівна старший викладач Natalya.Sarafanyuk@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-71
Google Scholar
Мокляк Вікторія Олександрівна бакалавр завідуюча лабораторії медичної біології та біоорганічної хімії viktoriya.moklyak@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-71
Пакуш Наталія Олександрівна спеціаліст провідний фахівець nataliya.pakush@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-71

 

Події та оголошення


лютого
4
День Відкритих Дверей

  У програмі: • виступ ректора університету Клименка Л.П. про сьогодення і перспективи розвитку університету; • про умови вступу на навчання за програмами підготовки бакалавра та магістра на основі ПЗСО, ОКР молодшого спеціаліста та ступеня бакалавра/спеціаліста/ магістра; • зустріч абітурієнтів …

січня
18
Кінотренінг “Життєві драми”

“Люди завжди шукали в мистецтві можливість вирішення проблем. Екран в цьому сенсі підходить як контейнер для проекцій особистих і несвідомих, страхів і потягів. Як і при вивченні всіх форм мистецтв, коли ми вивчаємо кінофільм, ми вивчаємо себе”. Корбут К.П. “Психоаналіз …