Кафедра фізичної та медичної реабілітації - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра фізичної та медичної реабілітації


 

Кафедра знаходиться: 4-й корпус, кімн. 4-202
тел. (0512) 76-55-7

Склад кафедри:

Зюзін Віктор Олексійович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри.
Клименко Микола Олексійович – доктор медичних наук, професор кафедри.
Вербицький Віталій Анатолійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри.
Яблонська Тетяна Михайлівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри.
Володка Наталя Анатоліївна – старший викладач кафедри.
Зюзін Дмитро Вікторович – старший викладач кафедри.
Дроботун Олена Сергіївна – старший викладач кафедри.
Кушнір Анна Сергіївна – провідний фахівець кафедри.

 

Кафедру створено 2006 року на базі медичного інституту.

Кафедра готує фахівців з фізичної реабілітації за двома рівнями: перший бакалаврський та другий магістерський, в процесі підготовки студентами вивчаються такі професійні дисципліни:

 • Іноземна мова
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Історія України та української культури
 • Філософія
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Біологія
 • Анатомія людини
 • Історія фізичної культури
 • Гігієна
 • Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики
 • Екологія
 • Вікова анатомія та фізіологія
 • Безпека життєдіяльності, охорона праці
 • Вступ до спеціальності
 • Загальна теорія здоров’я
 • Теорія та методика фізичного виховання
 • Педагогіка
 • Психологія
 • Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування в охороні здоров’я (за професійним спрямуванням)
 • Основи науково – дослідної роботи
 • Долікарська медична допомога у невідкладних станах
 • Професійна майстерність
 • Основи фізичної реабілітації
 • Види, теорія і технології оздоровчо – рекреаційної діяльності
 • Методика навчання основ здоров’я та здорового способу життя
 • Масаж загальний і самомасаж
 • Основи раціонального харчування
 • Діагностика і моніторинг стану здоров’я
 • Основи генетики
 • Динамічна анатомія з основами гістології
 • Основи медичних знань
 • Біомеханіка
 • Спортивна медицина
 • Основи патофізіології
 • Основи догляду за хворими та інвалідами
 • Фітотерапія, курортологія та технічні засоби в фізичній реабілітації
 • Соціальна медицина та організація охорони здоров’я
 • Основи медико- соціальної реабілітації
 • Медична етика та естетика
 • Основи економічних теорій
 • Правознавство
 • Релігієзнавство
 • Етика та естетика
 • Реабілітаційна психологія та психотерапія
 • Лікувальна фізична культура
 • Відновлювальні методи у фізичній реабілітації
 • Фізична реабілітація при внутрішніх захворюваннях
 • Фізична реабілітація опорно – рухового апарату
 • Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях
 • Латинська мова з медичною термінологією
 • Фізіологічні основи фізичної культури
 • Тренінгові технології у фізичній реабілітації
 • Наукові дослідження в фізичній реабілітації
 • Психотерапія спортсменів, хворих та інвалідів
 • Медико – біологічні основи відновлення у фізичній культурі, спорті та здоров’ї людини
 • Фізична реабілітація при множинних порушеннях діяльності стану організму
 • Побудова програм з фізичної реабілітації
 • Реабілітаційні технології
 • Основи мікрохвильової, резонансної та інформаційно – хвильової терапії
 • SPA – реабілітаційні технології
 • Основи професійної кінезіології
 • Основи гістології, цитології та ембріонології

Склад кафедри фізичної та медичної реабілітації

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Зюзін Віктор Олексійович
завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор

Зюзін В.О.

Освіта та професійний шлях:
У 1973 р. закінчив з відзнакою санітарно – гігієнічний факультет Горьківського медичного інституту імені С. М. Кірова (нині Ніжегородська медична академія) за фахом епідеміологія. Кваліфікація – епідеміолог. З 1978 р. – асистент кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я Луганського медичного університету, з 1986 р. – доцент кафедри. З 1992 р. – завідувач кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава). З 2003 р. – завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та медичних дисциплін Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. З 2006 р. – завідувач кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації ЧДУ ім. П.Могили . Автор понад 350 наукових і методичних праць, у тому числі співавтор підручника з сімейної медицини, 7 навчальних посібників з соціальної медицини, медичної статистики (з грифом МОЗ України), економіки охорони здоров’я, менеджменту та маркетингу в охороні здоров’я, методичних рекомендацій для студентів спеціальності фізична реабілітація.
Викладає дисципліни: «Побудова програм з фізичної реабілітації», «Реабілітаційні технології», «Основи менеджменту та маркетингу у фізичній реабілітації», «Медико-біологічні основи фізичної реабілітації», «Імунно-біологічні основи фізичної реабілітації».
Захист дисертацій:
1976 р. – в Горьківському медичному інституті захистив кандидатську дисертацію за спеціальності 11.00.30 – епідеміологія.
1991 р. – в Київському науково – дослідному інституті епідеміології і інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського захистив докторську дисертацію зі спеціальності 14.00.30 – епідеміологія.
Звання:
1987 р. – присвоєно вчене звання доцента по кафедрі соціальної медицини та організації охорони здоров’я.
1997 р. – академік Міжнародної академії наук екології і безпеки людини та природи.
1999 р. – присвоєно вчене звання професора по кафедрі соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я.
Наукові інтереси: охорона здоров’я, соціальна медицина, епідеміологія, імунологія, фізична реабілітація, екологія людини.

 

Клименко Микола Олексійович
проректор з науково-педагогічної роботи та питань розвитку,
професор кафедри, доктор медичних наук, професор

Клименко М.О.

Освіта та професійний шлях:
У 1974 р. – закінчив з відзнакою лікувальний факультет Харківського медичного інституту (ХМІ) (нині Харківський національний медичний університет) за спеціальністю лікувальна справа. Кваліфікація – лікар. У 1974-1977 рр. – аспірант кафедри патологічної фізіології ХМІ. З 1977 р. – асистент кафедри патологічної фізіології ХМІ, з 1982 р. – доцент, з 1987 р. – зав. кафедри. З 2013 р. – зав. кафедри клінічної патофізіології, топографічної анатомії та оперативної хірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти. З 2015 р. – в.о. проректора з науково-педагогічної роботи та питань розвитку, професор кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації ЧДУ ім. П.Могили. Підготував 12 докторів та 19 кандидатів медичних наук. Автор та співавтор близько 500 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 7 монографій, 18 патентів, 5 підручників, 6 навчальних посібників, методичних рекомендацій до практичних занять для студентів з патологічної фізіології українською, російською та англійською мовами. Двічі стажувався в США – з системи освіти, системи медичної освіти та зі спеціальності. Член правління Наукового товариства патофізіологів України, член Міжнародного товариства з патофізіології, почесний член Болгарської асоціації з клінічної та експериментальної патофізіології тощо.
Викладає дисципліни:
«Основи патофізіології», «Фізіологія людини», «Фізіологія рухової активності».
Захист дисертацій:
1978 р. – захистив кандидатську дисертацію у Київському медичному інституті ім. акад. О.О.Богомольця за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.
1992 р. – захистив докторську дисертацію у Сибирському державному медичному університеті за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.
Звання:
1984 р.- присвоєно вчене звання доцента по кафедрі патологічної фізіології (Харківського медичного інституту (ХМІ).
1993 р. – присвоєно вчене звання професора по кафедрі патологічної фізіології (Харківського медичного інституту (ХМІ).
1996 р. – Соросівський Професор.
Наукові інтереси:
загальна патологія запалення.

 

Дроботун Олена Сергіївна
старший викладач кафедри фізичної та медичної реабілітації
Дроботун

Освіта та професійний шлях:
У 2006 р. закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю фізична реабілітація (магістратура),  паралельно здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Психологія» (кваліфікація – магістр з психології, викладач вищих навчальних закладів, спеціалізація – клінічна психологія). З цього часу працювала викладачем кафедри фізичної реабілітації Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», з 2010 р. – викладачем, з 2015 – старшим викладачем кафедри здоров’я людини (з вересня 2016 р. – фізичної та медичної реабілітації) Чорноморського державного (нині національного) університету ім. П.Могили. За сумісництвом з 2007 року працює реабілітологом Центру прогресивної медицини та реабілітації «ReaMed»; з 2013 р. – психологом Благодійної організації «Конверсія військових кадрів». Науковий кореспондент Інституту психології імені Г.С.Костюка. Завершує роботу над кандидатською дисертацію на тему: «Регулятивна функція здоров’я у структурі життєвих домагань підлітків».
Наукові інтереси: фізична реабілітація при травмах та захворюваннях різних систем організму, новітні методи фізичної реабілітації, психологія здоров’я, психосоматика, вікова та педагогічна психологія, клінічна психологія, тренінгові технології у фізичній реабілітації та психології.
Електронна адреса: drobotun@rambler.ru

 

 

Дроботун Олена Сергіївна
старший викладач кафедри фізичної та медичної реабілітації

Освіта та професійний шлях:
У 2006 р. закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю фізична реабілітація (магістратура),  паралельно здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Психологія» (кваліфікація – магістр з психології, викладач вищих навчальних закладів, спеціалізація – клінічна психологія). З цього часу працювала викладачем кафедри фізичної реабілітації Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», з 2010 р. – викладачем, з 2015 – старшим викладачем кафедри здоров’я людини (з вересня 2016 р. – фізичної та медичної реабілітації) Чорноморського державного (нині національного) університету ім. П.Могили. За сумісництвом з 2007 року працює реабілітологом Центру прогресивної медицини та реабілітації «ReaMed»; з 2013 р. – психологом Благодійної організації «Конверсія військових кадрів». Науковий кореспондент Інституту психології імені Г.С.Костюка. Завершує роботу над кандидатською дисертацію на тему: «Регулятивна функція здоров’я у структурі життєвих домагань підлітків».
Наукові інтереси: фізична реабілітація при травмах та захворюваннях різних систем організму, новітні методи фізичної реабілітації, психологія здоров’я, психосоматика, вікова та педагогічна психологія, клінічна психологія, тренінгові технології у фізичній реабілітації та психології.
Електронна адреса: drobotun@rambler.ru

 

 

Володка Наталя Анатоліївна
старший викладач кафедри фізичної та медичної реабілітації.

Освіта та професійний шлях:
У 1986 р. закінчила Миколаївське медичне училище за спеціальністю медична сестра, отримала кваліфікацію – медична сестра. У 2002 р. отримала вищу освіту в Київському національному університеті культури і  мистецтв за спеціальністю соціальний педагог, присвоєно кваліфікацію спеціаліста – соціальний педагог В даний час одержує другу вищу освіту за спеціальністю фізична реабілітація. У 1993-2002 рр. викладач Миколаївського базового  медичного коледжу, голова циклової методичної комісії із сестринської справи у 1999-2002 рр. У 2002-2007 рр. – викладач, а у 2007- 2014  старший викладач кафедри фізичної реабілітації Миколаївського політехнічного інституту. З 2014 р. – старший викладач кафедри «Здоров’я людини та фізичної реабілітації» у ЧДУ (ЧНУ) ім. Петра Могили. Співавтор близько 10  наукових праць, укладальник посібника з фізичної реабілітації для літніх людей в рамках проекту «Активізація жертв нацизму та людей старечого і похилого віку інших категорій шляхом у заходах соціального спрямування та здорового способу життя» в рамках програми «Місце зустрічі-Діалог» за фінансової підтримки Федерального Фонду Німеччини EVZ «Пам’ять.Відповідальність. Майбутнє». З 2000 р. і до теперішній час є керівником Миколаївського відділення Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про літніх в Україні», член міської комісії із захисту прав та законних інтересів літніх людейМиколаївського міськвиконкому.
Викладає наступні дисципліни: основи медичних знань, основи здорового способу життя, масаж реабілітаційний, основи фізичної реабілітації, долікарська медична допомога, фізична реабілітація в геріатрії.
Наукові інтереси: покращення здоров’я та якість життя літніх людей.

 

 

Події та оголошення


Травень
19
Шановні науковці, працівники університету, ми щиро вітаємо вас з Днем науки!

Хай будуть із вами здоров’я і сила, І доля хай буде ласкава і щира, Щоб втоми не знали і суму ніколи, Хай злагода з миром панують у домі, І серце наповнюють щастя й надія. Ви – промені сонця, що гріють …

Травень
25
Оцінювання фізичної підготовленості студентів

25 – 26 травня о 14.00 у ЧНУ імені Петра Могили відбудеться щорічне оцінювання фізичної підготовленості студентської молоді.

травнь
23
Атестація претендентів на посаду держслужбовця щодо вільного володіння державною мовою

З 23 травня 2017 року у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили мають змогу пройти атестацію щодо вільного володіння державною мовою усі претенденти на посаду держслужбовця.