Кафедра професійного англомовного навчання - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра професійного англомовного навчання


фото_кафедра

Кафедра професійного англомовного навчання – одна з наймолодших кафедр університету, створена у 2012 році з метою забезпечення професійної англомовної підготовки студентів факультету економічних наук. Серед головних завдань кафедри – якісне викладання не лише професійної англійської мови для майбутніх економістів, а й інших дисциплін професійної підготовки англійською мовою (психологія, університетська освіта, соціологія, менеджмент та інші). З 2012 року одна група студентів напрям підготовки «Фінанси і кредит зі знанням іноземної мови» навчаються на англійській мові; тобто весь процес професійної підготовки відбувається на іноземній мові. Організація, моніторинг та контроль якості цього процесу забезпечується кафедрою професійного англомовного навчання.

Викладачі кафедри постійно вдосконалюють свою професійну майстерність, беручи участь у стажуваннях, підвищеннях кваліфікації, конференціях та семінарах.

Робота кафедри спрямована на створення сприятливих умов для студентів для постійного самовдосконалення й розвитку як особистісних та к і професійних якостей. Викладачі кафедри розуміють, що неможливо вивчити мову без постійного її вдосконалення у англомовному середовищі, тому вони постійно залучають студентів до участі у міжнародних програмах академічного та неакадемічного обміну. За роки роботи кафедри студенти факультету економічних наук брали участь у багатьох академічних та неакадемічних програмах.

Високий рівень мовної професійної підготовки, який досягається завдяки наполегливій роботі членів кафедри, дозволяє майбутнім економістам успішно проходити різноманітні стажування та вигравати гранти.

За останні роки студенти, які навчаються на англійській мові брали участь у наступних міжнародних академічних заходах, а саме: програмі InternationalCommunicationandBusinessAdministration, Карлов університет (CharlesUniversity) м.Прага, Чехія; академічний курс Professional Business Course, університет Св.Марка і Св.Джона, Плімут, Велика Британія; спец курсі Modern Management, Карлов університет (CharlesUniversity) м. Прага;тренінгу InternationalDiplomacyandInterculturalCommunication, міжнародний університет Шіллер (SchillerInternationalUniversity), м. Хайдельберг, Німеччина; міжнародній конференції StifturgwainseeForum, Берлін, Німеччина; академічний тренінг InternationalFinance, Лондон, Велика Британія; тренінгу «Youthincharge», Молдова; економічному форумі молодих лідерів Варшава, Польща у рамках програми InterculturalbarriersinthecontextofEuropeanintegration майбутні фінансисти відвідали Європейський парламент та Раду Європи у м.Страсбург, Франція та ін.

Сьогодні кафедра професійного англомовного навчання – це потужна структура, орієнтована на забезпечення якісної англомовної підготовки майбутніх економістів, що сприяє підвищенню рівня конкурентоспроможності випускників як на українському так і на європейському ринках праці.

Кафедра знаходиться:
4-й корпус, кімн. 4-315
тел. (0512) 76-55-63

Викладацький склад

Бабкова-Пилипенко Наталя Павлівна
завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

Бабкова - завідувач кафедри - розмістити з початку.docx

Освіта та професійний шлях:
З 2000 р. працює в університеті; була організатором ряду міжнародних шкіл з Academic та Legal Writing за підтримки грантів посольства США в Україні; членом урядової програми державного департаменту США у м. Вашингтон; брала участь у грантових програмах у Литві, Німеччині, США, Великій Британії. Вона постійно підвищує власний професійний рівень та вимагає цього від членів кафедри. Має вагомий досвід участі у міжнародних проектах, а саме: освітньо-наукове стажування в університеті St. Markand St. John (University College St. Markand St. John, Plymouth), м. Плімут, Велика Британія; академічний проект в університеті Гринвіч (Universityof Greenwich), Лондон, Велика Британія; академічне стажування з освітніх технологій (лютий 2013) та з менеджменту (квітень-травень 2013) в Карловому університеті (Charles University), м. Прага Чехія; науково-академіний грант з університетом Шіллер (Schiller International University), м.Хайдельберг, Німеччина.
Міжнародна діяльність: червень 2004-стажування за програмою Klaipeda International Summer School Academic Writing, Литва; вересень-жовтень 2004 – програма C.O-cooperative project, Вашингтон, США; травень 2005 – університет Вілемсхафен (Німеччина), квітень 2007 – міжнародна програма AUC (American University in Cairo), Каір; 2005-2007 – гранти державного департаменту США, Academic Writing and Legal Writing; 2007-2011 рр. – Американський університет міжнародної освіти (Лондон), 2010-2012 – університет св. Марка і св. Джона (Плімут), Велика Британія. Має більше 25 опублікованих науково-методичних праць в українських та іноземних фахових виданнях.
Захист дисертацій:
Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти на тему: «Формування лідерських якостей майбутніх економістів у процесі професійної підготовки».
Наукові інтереси: теоретичні та методологічні засади організації та управління процесу професійного англомовного навчання майбутніх економістів.
Електронна адреса: natalybabkova@yahoo.com
Телефон: (0512) 76-55-63

 

Дімант Генадій Семенович
старший викладач кафедри

Дімант

Освіта та професійний шлях:
Безперервний стаж – 39 років, викладає англійську мову на кафедрі професійного англомовного навчання, а також викладає філософію студентам першого курсу економічного факультету. У 1977 р. закінчив Ізмаїльський Державний Педагогічний інститут за спеціальністю «Англійська, Французька мови». Автор понад 20 статей і 7 навчальних посібника на Україні і за кордоном.
Наукові інтереси: професійне навчання англійської мови студентів-економістів і студентів-медиків.
Електронна адреса: starthopeful@ukr.net
Телефон: (0512) 76-55-63

Касіянц Світлана Едуардівна
старший викладач кафедри

Касіянц

Освіта та професійний шлях:
У 2010 р. закінчила ЧДУ ім. П.Могили за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та отримала кваліфікацію магістра з філології. З 2011 р. працює на кафедрі професійного англомовного навчання. Викладає на спеціальностях «Фінанси і кредит зі знанням іноземної мови», «Економіка підприємства». Брала участь у Всеукраїнському науково-методичному семінарі «Літня школа аспірантів» (м. Ялта, червень 2012 р.); навчально-демонстраційній сесії «Інноваційні методи викладання: новітнє в європейській освітній практиці» (Київ, 2014). Видано навчально-методичний посібник «Business Issues: From Theory to Practice» для студентів напряму підготовки «Економіка і підприємництво» у співавторстві з викладачами: Мельничук Л.С., Дімантом Г.С. Опубліковано 10 наукових статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України й у зарубіжних виданнях. Здійснювалось керівництво науково-дослідною роботою студентів.
Наукові інтереси: професійне навчання англійської мови студентів-економістів і студентів медичного інституту.
Електронна адреса: lanochka2@mail.ru
Телефон: (0512) 76-55-63

 

Коровіна Вероніка Дмитрівна
викладач кафедри

Коровіна

Освіта та професійний шлях:
Закінчила в 2013 р. ЧДУ ім. П.Могили, факультет економічних наук, спеціальність «Економіка підприємства». У 2014 р. вступила до Schiller International University, Heidelberg, Germany на Master of Business Administration (MBA). З 2016 р. працює в ЧДУ ім. П.Могили на кафедрі професійного англомовного навчання факультету економічних наук, викладає англійську мову.
Наукові інтереси: професійне навчання англійської мови студентів-економістів.
Електронна адреса: korovinaveronika@gmail.com
Телефон: (0512) 76-55-63

Мкртчян Анна Рудольфівна
викладач, завідувач кабінету кафедри

Мкртчян

Освіта та професійний шлях:
У 2015 р. закінчила ЧДУ (з 2016 р. – ЧНУ) ім. П.Могили, спеціальність «Українська філологія (англійська)» отримала диплом магістра. Протягом навчання вивчала болгарську мову. З 2015 р. працює завідувачем кабінету професійного англомовного навчання та викладає вокал у ЧНУ ім. Петра Могили. З 2016 р. працює викладачем кафедри. Викладає на спеціальностях «Облік і аудит», «Економіка підприємства», «Геодезія, землеустрій та картографія». Написала статтю, під назвою «Формування національно-мовної особистості студента як важлива проблема лінгводидактики», яка опублікована в Могилянському посібнику.
Наукові інтереси: професійне навчання англійської мови студентів спеціальностей «Облік і аудит», «Економіка підприємства», «Геодезія, землеустрій та картографія».
Електронна адреса: anya.mkrt4yan@yandex.ua
Телефон: (0512) 76-55-63

 

Любов Сергіївна Ніколаєнко
кандидат філологічних наук, в.о. доцента

Ніколаєнко

Освіта та професійний шлях:
З 2015 р. виконує обов’язки доцента на кафедрі професійного англомовного навчання. Автор 15 наукових статей, опублікованих у провідних українських і зарубіжних журналах.
Захист дисертацій:
2009 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Мотиваційна основа аксіологічно маркованих композитних номінацій в англійській і українській мовах» зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.
Наукові інтереси: контрастивна типологія і етнолінгвістика.
Електронна адреса: nls27@mail.ru
Телефон: (0512) 76-55-63

 

Постикіна Евгенія Геннадіївна
викладач кафедри

Постикіна

Освіта та професійний шлях:
Закінчила у 2009 р. ЧДУ ім. П.Могили, спеціальність: «Мова та література (англійська)», кваліфікація икладача англійської та французської мови. 2013 р. працює на кафедрі завідувачем кабінету. З 2015 р. працює викладачем кафедри професійного англомовного навчання. Викладає на спеціальностях «Облік і аудит», «Економіка підприємства», «Геодезія, землеустрій та картографія». У 2014 р.проходила підвищення кваліфікації з курсу Business English, Public Speaking, Карлов університет в м. Прага, Чеська республіка.
Наукові інтереси: професійне навчання англійської мови студентів–економістів.
Електронна адреса: frozen_13@bk.ru
Телефон: (0512) 76-55-63

 

Хмизова Ольга Василівна
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Хмизова

Освіта та професійний шлях:
Закінчила Миколаївський національний педагогічний університет ім. В. Сухомлинського. Стаж науково-педагогічної діяльності – 15 років. Регулярно бере участь у міжнародних науково-методичних конференціях. З 2010 р. керує науковою лабораторією «Психолого-педагогічні дослідження лідерства». Має понад 50 опублікованих наукових та навчально-методичних праць.
Захист дисертацій:
2010 р. – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання.
Наукові інтереси: методика викладання англійської мови, педагогіка і психологія лідерства.
Електронна адреса: sunnyflowers22@gmail.com
Телефон: (0512) 76-55-63

Події та оголошення


січня
23
До уваги студентів та працівників ЧНУ імені Петра Могили!

Починаючи з 23 січня 2017 року в межах робочого часу, прийнято наступний розклад дзвінків занять

січня
23
День Ізраїлю в ЧНУ ім. Петра Могили

Ізраїльський культурний центр при Посольстві Держави Ізраїль в Україні запрошує 23 січня на День Ізраїлю в ЧНУ ім. Петра Могили.