Кафедра професійного англомовного навчання - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра професійного англомовного навчання


фото_кафедра

Кафедра професійного англомовного навчання – одна з наймолодших кафедр університету, створена у 2012 році з метою забезпечення професійної англомовної підготовки студентів факультету економічних наук. Серед головних завдань кафедри – якісне викладання не лише професійної англійської мови для майбутніх економістів, а й інших дисциплін професійної підготовки англійською мовою (психологія, університетська освіта, соціологія, менеджмент та інші). З 2012 року одна група студентів напрям підготовки «Фінанси і кредит зі знанням іноземної мови» навчаються на англійській мові; тобто весь процес професійної підготовки відбувається на іноземній мові. Організація, моніторинг та контроль якості цього процесу забезпечується кафедрою професійного англомовного навчання.

Викладачі кафедри постійно вдосконалюють свою професійну майстерність, беручи участь у стажуваннях, підвищеннях кваліфікації, конференціях та семінарах.

Робота кафедри спрямована на створення сприятливих умов для студентів для постійного самовдосконалення й розвитку як особистісних та к і професійних якостей. Викладачі кафедри розуміють, що неможливо вивчити мову без постійного її вдосконалення у англомовному середовищі, тому вони постійно залучають студентів до участі у міжнародних програмах академічного та неакадемічного обміну. За роки роботи кафедри студенти факультету економічних наук брали участь у багатьох академічних та неакадемічних програмах.

Високий рівень мовної професійної підготовки, який досягається завдяки наполегливій роботі членів кафедри, дозволяє майбутнім економістам успішно проходити різноманітні стажування та вигравати гранти.

За останні роки студенти, які навчаються на англійській мові брали участь у наступних міжнародних академічних заходах, а саме: програмі InternationalCommunicationandBusinessAdministration, Карлов університет (CharlesUniversity) м.Прага, Чехія; академічний курс Professional Business Course, університет Св.Марка і Св.Джона, Плімут, Велика Британія; спец курсі Modern Management, Карлов університет (CharlesUniversity) м. Прага;тренінгу InternationalDiplomacyandInterculturalCommunication, міжнародний університет Шіллер (SchillerInternationalUniversity), м. Хайдельберг, Німеччина; міжнародній конференції StifturgwainseeForum, Берлін, Німеччина; академічний тренінг InternationalFinance, Лондон, Велика Британія; тренінгу «Youthincharge», Молдова; економічному форумі молодих лідерів Варшава, Польща у рамках програми InterculturalbarriersinthecontextofEuropeanintegration майбутні фінансисти відвідали Європейський парламент та Раду Європи у м.Страсбург, Франція та ін.

Сьогодні кафедра професійного англомовного навчання – це потужна структура, орієнтована на забезпечення якісної англомовної підготовки майбутніх економістів, що сприяє підвищенню рівня конкурентоспроможності випускників як на українському так і на європейському ринках праці.

Кафедра знаходиться:
4-й корпус, кімн. 4-315
тел. (0512) 76-55-63

Викладацький склад

Викладач Науковий ступінь, вчене звання, посада

Контакти

Бабкова-Пилипенко Наталя Павлівна кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри nataly.babkova-pylypenko@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-63

Профіль у Google Академії

Хмизова Ольга Василівна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри olga.khmyzova@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-63

Профіль у Google Академії

Касіянц Світлана Едуардівна кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри svitlana.kasiyants@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-63

Профіль у Google Академії

Дімант Геннадій Семенович старший викладач кафедри hennadiy.dimant@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-63

Профіль у Google Академії

Постикіна Євгенія Геннадіївна викладач кафедри yevheniya.postykina@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-63

Коровіна Вероніка Дмитрівна викладач кафедри veronica.korovina@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-63

Профіль у Google Академії

Мкртчян Анна Рудольфівна завідувач кабінету anna.mkrtchian@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-63

Профіль у Google Академії