Кафедра менеджменту та адміністрування - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра менеджменту та адміністрування


Викладацький склад

Плеханов Дмитро Олександрович
доктор наук з державного управління, професор б.в.з., завідувач кафедри

Плеханов
Освіта та професійний шлях:
У 1991 р. закінчив Дніпропетровський державний університет, за спеціальністю – механіка, кваліфікація – механік, математик-прикладник. У 2007 р. закінчив Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», спеціальність – економіка підприємства, кваліфікація – магістр з економіки підприємства. У 2009 році закінчив Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління» спеціальність – державна служба, кваліфікація – спеціаліст державної служби
Захист дисертацій:
2011 р. – захист докторської дисертації на тему «Наукове забезпечення державного управління агропромисловим виробництвом в Україні»
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2011 р. – присуджено вчене звання доцента
2014 р. – нагороджений Орденом Святого Станіслава IV ступеня з врученням Офіцерського Хреста.
Наукові інтереси: державна влада і місцеве самоврядування, інститут державної служби, проблеми наукового забезпечення державного управління агропромисловим виробництвом в Україні.
Електронна адреса: d_idu@ukr.net
Телефон: (0512) 76-71-95

Беглиця Володимир Петрович
проректор з наукової роботи ЧНУ імені Петра Могили

Беглиця - проректор - першим
доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри
Є автором більш ніж 50 наукових публікацій у галузі економіки та державного управління. Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій з державного управління.
Захист дисертації:
2012 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління.

Багмет Михайло Олександрович
заслужений діяч науки і техніки України, директор Інформаційного центру Європейського Союзу, доктор історичних наук, професор кафедри

Багмет

Освіта та професійний шлях:
У 1976 р. закінчив історичний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка. 1980 р. – в Одеському державному університеті імені І.І.Мечнікова захистив кандидатську дисертацію. 1989 р. – присвоєно вчене звання доцента по кафедрі історії та економічної теорії. 1993 р. – в Інституті історії Національної академії наук України захистив докторську дисертацію на тему: «Формування національної свідомості у молоді України: тенденції, деформації, уроки». 1996 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри політології та економічної теорії. У ЧНУ ім. П.Могили працює з 2000 р. Спочатку деканом факультету політичних наук, потім – проректором. Був ініціатором створення Інституту державного управління: став першим завідувачем кафедри державної політики та менеджменту.
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
Відмінник освіти України, відзначений Почесними грамотами та відзнаками Президента України, Верховної ради України, Міністерства освіти і науки, Миколаївської обласної державної адміністрації, Миколаївської обласної ради, Миколаївського міського голови, Товариства «Знання» України, Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, Української спілки воїнів-інтернаціоналістів та офіцерів запасу.
2005 р. – обраний членом-кореспондентом Української академії політичних наук.
2006 р. – обраний академіком Української академії історичних наук.
2007 р. – обраний академіком Української академії політичних наук.
Наукові інтереси: історія України, історія і створення ЄС та Північноатлантичного Альянсу, проблеми політології та менеджменту, підготовка державних службовців у різних сферах публічного управління та адміністрування.
Електронна адреса: mykhaylo.bagmet@gmail.com
Телефон: (0512) 76-71-93

Стоян Олександра Юріївна
доктор наук з державного управління, в. о. доцента кафедри

Стоян
Освіта та професійний шлях:
У 2008 році закінчила з відзнакою Миколаївський державний аграрний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та здобула кваліфікацію магістра з зовнішньоекономічної діяльності. У період з 01.2009 по 06.2009 працювала на посаді головного бухгалтера інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції Миколаївської ОДА. З 06.2009-12.2010 – провідний економіст відділу планування та виконання обласного бюджету бюджетного управління головного фінансового управління Миколаївської ОДА. З 12.2010 – 08.2012 головний економіст відділу планування та виконання обласного бюджету бюджетного управління головного фінансового управління Миколаївської ОДА. У 2013-2014 роках – заступник директора державної бюджетної установи «Миколаївський регіональний центр з інвестицій та розвитку», що належить до сфери управління Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України. 04.2014 – 30.06.2015 була докторантом ІДУ ЧДУ ім. П.Могили, працювала старшим викладачем кафедри соціальної роботи, управління та педагогіки. 30.06.2015 – 01.09.2016 працювала на посаді в.о. доцента кафедри державної політики та менеджменту ІДУ ЧНУ ім. П.Могили. З 01.09.2016 працює на посаді доцента кафедри менеджменту та адміністрування ІДУ ЧНУ ім. П.Могили.
Захист дисертацій:
2010 р. – захистила дисертацію зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему «Формування інвестиційної стратегії розвитку підприємств переробних галузей АПК» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук.
2015 р. – захистила докторську дисертацію зі спеціальності 25.00.02 – «Механізми державного управління» на тему «Розвиток механізмів державного регулювання сфери відновлювальної енергетики в Україні» та здобула науковий ступінь доктора наук з державного управління.
Наукові інтереси: механізми державного регулювання, публічне управління та адміністрування, місцеве самоврядування, сталий розвиток, регіональний розвиток, державно-приватне партнерство, економіка та врядування, енергоефективність, відновлювальна енергетика, екологічний менеджмент, у т.ч. світовий досвід і досвід ЄС та Енергетичного Співтовариства.
Електронна адреса: oleksandra_stoian@ukr.net
Телефон: (0512) 76-71-95

Шатун Володимир Тимофійович
кандидат політичних наук, доцент кафедри

Шатун
Освіта та професійний шлях:
У 1980 р. закінчив Вище військово-морське училище радіоелектроніки ім. О.С.Попова, кваліфікація – «Військовий радіоінженер». У 1993 р. пройшов перепідготовку в Миколаївському інституті підвищення кваліфікації кадрів Держоборонпроммашу України, кваліфікація – «Менеджер-підприємець». З 1970 по 1985 рр. служив на інженерних посадах в авіаційних полках, у дивізії і штабі ВПС Північного флоту СРСР на посадах, пов’язаних з розробкою інформаційного і програмного забезпечення систем бойового управління силами авіації. Очолював підрозділи обслуговування технічних засобів командних пунктів полку і дивізії. У 1985-1995 рр. служив у 33 Центрі перепідготовки льотного складу в м. Миколаєві. Займався науково-дослідною роботою з проблем інформаційного забезпечення командних систем бойового управління силами морської авіації і викладацькою роботою на циклі тактики і служби штабів Центральних офіцерських курсів 33 Центру. У 1994-1996 рр. працював у НВФ «Бізнес Дефенс Сервіс» (м. Миколаїв) на посаді начальника відділу інформації і маркетингу. У 1996-1997 рр. працював начальником адміністративно-господарського відділу в Управлінні Державного казначейства у Миколаївській області. Державний службовець десятого рангу. У 1997-2000 рр. співпрацював з Південно-Українським Агентством корисної інформації «Тетра» (м. Миколаїв), виконував маркетингові дослідження за замовленнями сторонніх організацій. З 1998 по 2014 рр. – викладач дисципліни «Організація управлінської діяльності» у Коледжі преси та телебачення (м. Миколаїв) на умовах погодинної оплати праці. У 2000-2002 рр. – помічник-консультант народного депутата України В.С. Горбачова. Жовтень 2003 р. – липень 2007 р. – доцент за наказом кафедри гуманітарних дисциплін Миколаївського політехнічного інституту. 01.10.2006 р. – 30.09.2009 р. – в. о. доцента кафедри державної політики та менеджменту Інституту державного управління (ІДУ) МДГУ ім. П.Могили. З 01.10.2009 р. по 01.01.2013 р. – ст. викладач кафедри державної політики та менеджменту ІДУ ЧДУ ім. П.Могили. 02.01.2013 р. – 31.09.2016 р. – доцент кафедри державної політики та менеджменту ІДУ ЧДУ ім. П.Могили. З 01.09.2016 р. по теперішній час – доцент кафедри менеджменту та адміністрування ІДУ ЧНУ ім. П.Могили. Основні навчальні курси: «Менеджмент організацій», «Антикризове управління», «Адміністративний менеджмент», «Вступ до спеціальності», «Стратегія сталого розвитку землекористування», «Управління проектами». Автор навчальних посібників «Основи менеджменту», «Антикризове управління» з грифом МОН України та співавтор навчального посібника «Світова та європейська інтеграція», довідника «Усе про НАТО: історія та сучасність», 3-х видань серії »Уроки про НАТО», навчально-методичних матеріалів. Протягом 2006-2016 рр. опубліковано понад 40 наукових статей з питань державної політики, політології та менеджменту. У 2006-2016 рр. брав участь у роботі 37 науково-практичних конференцій (з них 12 міжнародних) і семінарів, проводив тренінги й опитування населення Півдня України з інтеграційних проблем. Здійснив керівництво більше як 40 дипломними магістерськими роботами студентів Інституту державного управління ЧНУ ім. П.Могили.
Захист дисертацій:
2012 р. – захистив дисертацію на тему «Інформаційна політика України як детермінанта формування громадської думки у сфері євроатлантичного співробітництва» і отримав науковий ступінь кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси.
Наукові інтереси: менеджмент, адміністрування, антикризове управління, європейська та євроатлантична інтеграція, оборонна і безпекова політика України, Європи і світу, інформаційні аспекти гібридних війн, формування і дослідження громадської думки.
Електронна адреса: vlad.shatoon@rambler.ru
Телефон: (0512) 76-71-95

Бондар Ганна Леонідівна
кандидат політичних наук, доцент

Бондар

Освіта та професійний шлях:
У 2005 р. закінчила навчання на факультеті політичних наук в Миколаївському державному гуманітарному університеті ім. П.Могили і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Політологія» та здобула кваліфікацію магістра з політології. З 2005 р. по 2008 р. вступила до аспірантури в МДГУ ім. П. Могили. З 2009 р. працювала на посаді старшого викладача. З 2014 р. працювала на посаді доцента кафедри державної служби Інституту державного управління ЧДУ ім. П.Могили. Наразі працює на посаді доцента на кафедрі менеджменту та адміністрування (2016 р. – перейменування кафедри державної служби) Інституту державного управління Чорноморського державного університету ім. П.Могили (з червня 2016 р. – ЧНУ ім. П.Могили).
Захист дисертації:
2009 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Ісламський чинник у сучасному політичному процесі України» зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси в ЧДУ ім. П.Могили.
Наукові інтереси:
Комунікативна політика в діяльності державних службовців, паблік рілейшнз в політиці та органах державної влади, іміджелогія, проблеми правової держави та громадянського суспільства в Україні.
Паблік рілейшнз
Соціальний діалог і соціальна відповідальність
Електронна адреса: luchenok@mail.ua
Телефон: (0512) 76-71-95

 

 

Дерега Віра Володимирівна
кандидат політичних наук, доцент

Дерега

Освіта та професійний шлях:
У 2001 р. з відзнакою закінчила історичний факультет Миколаївського державного педагогічного університету. У 2001-2003 рр. навчалась в аспірантурі Національного університету «Києво-Могилянська академія». З цього часу працює викладачем ЧДУ ім. П.Могили (з 2016 р. – ЧНУ ім. П.Могили). У 2010 р. призначена на посаду доцента кафедри державної політики та менеджменту, зараз працює на кафедрі менеджменту та адміністрування.
Захист дисертації:
2007 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Політологічний аналіз формування та розвитку системи соціального захисту», спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси, в ЧДУ ім.П.Могили.
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2007 р. – нагороджена почесною грамотою Управління освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації.
2010 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри державної політики та менеджменту.
Наукові інтереси: публічне управління, соціальна політика
Електронна адреса: derega@bk.ru
Телефон: (0512) 76-71-95.

 

 

Малікіна Оксана Анатоліївна
викладач, провідний фахівець кафедри

Малікіна О. А.

Освіта та професійний шлях:
У 1999 р. закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут за спеціальністю – всесвітня історія та народознавство, отримала кваліфікацію – викладач історії та народознавства. У 2010 р. закінчила МДГУ ім. Петра Могили, спеціальність – державна служба, кваліфікація – магістр державної служби. З 2007 р. працює в Інституті державного управління МДГУ ім. Петра Могили (з 2016 р. – ЧНУ ім. Петра Могили).
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2014 р. – з нагоди відзначення 17-річчя від дня заснування ЧДУ ім. П.Могили нагороджена почесною грамотою Миколаївської облдержадміністрації.
2016 р. – за плідну працю, високий професіоналізм, значні досягнення в навчально-виховній роботі, вагомий особистий внесок у розвиток сучасної освіти та з нагоди 20-річчя від дня заснування ЧДУ ім. П.Могили нагороджена почесною грамотою Миколаївської міської ради.
Наукові інтереси: інститут державної служби, організація управлінської діяльності
Електронна адреса: oksi_mal@ukr.net
Телефон: (0512) 76-71-92

 

Верба Світлана Миколаївна
cтарший викладач кафедри менеджменту та адміністрування

Верба С.М.
Освіта та професійний шлях:
У 1984 році закінчила Миколаївський технікум залізничного транспорту імені академіка Образцова. Провідний фахівець відділу кадрів Криворізької дистанції вантажних робіт У 1994 році закінчила Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. З 2001 року помічник проректора Миколаївської філії Національного університету Києво – Могилянська академія. З 2004 року головний спеціаліст сектору координації вищих навчальних закладів Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації У 2007 році з відзнакою закінчила магістратуру Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра могили за спеціальністю «Державна служба». З 2007 року старший викладач Інституту державного управління ЧДУ імені Петра Могили.
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність нагороджена почесними грамотами Міністерства освіти і науки України та Управління освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації. За профспілкову роботу нагороджена почесними грамотами Центрального комітету професійних спілок України та Миколаївського обласного комітету професійних спілок працівників освіти і науки.
Наукові інтереси: Модернізація системи державної служби України в усіх її ланках і виконання завдання якомога швидшої орієнтації державних службовців на реалізацію потреб громадянського суспільства через систему підвищення кваліфікації, як своєрідний випереджувальний механізм, що стабілізує та адаптує новітні досягнення сучасної науки та європейських досягнень до нагальної потреби перетворення державних службовців на менеджерів процесу вироблення політики, організації комунікацій, управління змінами.
Електронна адреса: mag_idu@ukr.net
Телефон: (0512) 76-71-92

 

 

Гаргаун Яна Ігорівна
завідуюча кабінетом кафедри

Гаргаун - поставить в конце

Події та оголошення


січня
23
До уваги студентів та працівників ЧНУ імені Петра Могили!

Починаючи з 23 січня 2017 року в межах робочого часу, прийнято наступний розклад дзвінків занять

січня
23
День Ізраїлю в ЧНУ ім. Петра Могили

Ізраїльський культурний центр при Посольстві Держави Ізраїль в Україні запрошує 23 січня на День Ізраїлю в ЧНУ ім. Петра Могили.