Кафедра філософії - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра філософії


Кафедра філософії входить до складу факультету соціології. Кафедра створена 13 грудня 2004 р. наказом № 276/к «Про функціонування кафедри філософії». ЇЇ відкриття стало закономірним результатом розвитку престижності університетів півдня України, тому що за існуючими у вищій освіті неписаними правилами, університет стає справжнім тоді, коли в ньому є кафедри філософії та математики.

На посаду завідуючого кафедрою ректором Клименком Леонідом Павловичем був запрошений з Волгоградського державного університету (РФ) доктор філософських наук, професор Гавеля Володимир Леонтійович, який починав свою професійну діяльність у Миколаєві.

Кафедра філософії є загальноуніверситетською. На кафедрі працює 2 доктора наук, професори, 1 кандидат наук, доцент, 2 старших викладача. Кафедра працює по багатьом напрямкам.

Навчальна робота: викладачі кафедри забезпечують викладання філософських дисциплін як складової частини загальної гуманітарної освіти студентів усіх спеціальностей. Комплекс філософських дисциплін складається з: філософії, логіки, історії філософії України, релігієзнавства, соціальної філософії, етики, естетики, історії філософії, антропології, філософії науки, філософські проблеми наукового пізнання.

Наукова робота: члени кафедри опублікували дві монографії, понад сто статей і тез, щорічно беруть участь в міжнародних, всеукраїнських та обласних конференціях, здійснюють експертизу і рецензування монографій і посібників інших ВНЗ та видавництв України. Для студентів і викладачів університету, освітян міста кафедра філософії за короткий час свого існування стала важливим науково-методичним і методологічним центром. Кафедра бере участь у проведенні щорічних міжнародних науково-практичних конференцій – «Могилянські читання» та «Ольвійський форум: стратегії України в геополітичному просторі».

Кафедра філософії бере участь у формуванні та розвитку моральних та естетичних цінностей студентів нашого університету, старший викладач Маргеліс Наталя Володимирівна організовує відвідування вистав різних театрів м.Миколаєва. Після перегляду студенти аналізують етичні та естетичні аспекти вистав, що сприяє розширенню їх світогляду.

За період створення кафедри філософії у 2010 році була захищена дисертація на здобуття ступеня доктора філософських наук, доцентом Осиповим А. О. Під керівництвом завідувача кафедри Гавелі В. Л. у 2012 році була захищена дисертація на здобуття ступеня кандидата соціологічних наук. Наразі кафедра філософії підтримує плідні зв’язки з багатьма вищими навчальними закладами України.

Контактна інформація:
Кафедра розташована: 4-й корпус, кімн. 4-105а
Кабінет завідуючого кафедрою: 4-105
Телефон: (0512) 76-55-60

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач Науковий ступінь, вчене звання,  посада Контакти
Гавеля Володимир Леонтійович доктор філософських наук, професор,  завідувач кафедри філософії volodymyr.havelya@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-60

Осипов Анатолій Олександрович доктор філософських наук, професор,  професор кафедри anatoliy.osypov@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-60

Броннікова Лариса Володимирівна кандидат філософських наук, доцент,  доцент кафедри філософії larysa.bronnikova@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-60

Костельнюк Марина Михайлівна старший викладач  філософії maryna.kostelnyuk@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-60

Профіль у Google Академії 

Маргеліс Наталія Володимирівна старший викладач  філософії nataliya.marhelis@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-60

Чорна Вікторія Олександрівна завідувач кабінету філософії,  викладач кафедри соціології Тел.: (0512) 76-55-60

Профіль у Google Академії