Кафедра філософії - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра філософії


Кафедра філософії входить до складу факультету соціології. Кафедра створена 13 грудня 2004 р. наказом № 276/к «Про функціонування кафедри філософії». ЇЇ відкриття стало закономірним результатом розвитку престижності університетів півдня України, тому що за існуючими у вищій освіті неписаними правилами, університет стає справжнім тоді, коли в ньому є кафедри філософії та математики.

На посаду завідуючого кафедрою ректором Клименком Леонідом Павловичем був запрошений з Волгоградського державного університету (РФ) доктор філософських наук, професор Гавеля Володимир Леонтійович, який починав свою професійну діяльність у Миколаєві.

Кафедра філософії є загальноуніверситетською. На кафедрі працює 2 доктора наук, професори, 1 кандидат наук, доцент, 2 старших викладача. Кафедра працює по багатьом напрямкам.

Навчальна робота: викладачі кафедри забезпечують викладання філософських дисциплін як складової частини загальної гуманітарної освіти студентів усіх спеціальностей. Комплекс філософських дисциплін складається з: філософії, логіки, історії філософії України, релігієзнавства, соціальної філософії, етики, естетики, історії філософії, антропології, філософії науки, філософські проблеми наукового пізнання.

Наукова робота: члени кафедри опублікували дві монографії, понад сто статей і тез, щорічно беруть участь в міжнародних, всеукраїнських та обласних конференціях, здійснюють експертизу і рецензування монографій і посібників інших ВНЗ та видавництв України. Для студентів і викладачів університету, освітян міста кафедра філософії за короткий час свого існування стала важливим науково-методичним і методологічним центром. Кафедра бере участь у проведенні щорічних міжнародних науково-практичних конференцій – «Могилянські читання» та «Ольвійський форум: стратегії України в геополітичному просторі».

Кафедра філософії бере участь у формуванні та розвитку моральних та естетичних цінностей студентів нашого університету, старший викладач Маргеліс Наталя Володимирівна організовує відвідування вистав різних театрів м.Миколаєва. Після перегляду студенти аналізують етичні та естетичні аспекти вистав, що сприяє розширенню їх світогляду.

За період створення кафедри філософії у 2010 році була захищена дисертація на здобуття ступеня доктора філософських наук, доцентом Осиповим А. О. Під керівництвом завідувача кафедри Гавелі В. Л. у 2012 році була захищена дисертація на здобуття ступеня кандидата соціологічних наук. Наразі кафедра філософії підтримує плідні зв’язки з багатьма вищими навчальними закладами України.

Викладацький склад

Гавеля Володимир Леонтійович
завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор

Гавеля

Освіта та професійний шлях:
В 1965 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. За фахом – філософ, викладач філософських дисциплін і суспільствознавства. З 1965 р. розпочав трудову діяльність викладачем у Миколаївському державному морському університеті асистентом кафедри філософії (раніше МКІ). З 1971 р. – аспірант кафедри філософії Московської фінансової академії при уряді Російської Федерації (раніше МФІ). В 1977 р. був обраний деканом Миколаївського культурно-освітнього факультета філії Київського Національного університету мистецтв (раніше КДІК) і працював на цій посаді до 1987 р. В 1987 р. почав працювати доцентом кафедри філософії Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського (раніше МПІ). В 1993 р. був запрошений до Волгоградського університету (Росія), де почав працювати деканом економіко-математичного факультету. У 2001 р. став професором кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін. В 2004 р. був запрошений до МДГУ ім. П.Могили (з 2016 – ЧНУ ім. П.Могили) на посаду завідувача щойно створеної кафедри філософії і переїхав в Україну. Продовжує працювати завідуючим кафедрою філософії. Керівник захищених кандидатських дисертацій з філософії та соціології. Активно діючий вчений, опублікував три наукові монографії і понад 130 статей, методичних посібників. Щорічно бере участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових конференціях.
Захист дисертації:
1974 р. – захистив кандидатську дисертацію і продовжив працювати на кафедрі філософії МКІ старшим викладачем, а потім доцентом.
1998 р. – в Московському державному університеті ім. М.В. Ломоносова захистив докторську дисертацію.
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2009 р. – нагороджений почесними грамотами Міністерства освіти і науки України та подякою Прим’єр-міністра України Ю.В.Тимошенко за плідну науково-педагогічну діяльність.
З 2010 р. – Академік Міжнародної Кирило-Мефодіївської академії славянської освіти.
2011 р. – нагороджений нагородою «20 років незалежності»
2014 р. – Відмінник освіти України.
Коло наукових інтересів: глобалізації, національної безпеки, філософія науки.
Електронна адреса: kafedrafilos@mail.ru
Кафедра знаходиться: 10-й корпус, аудит. 10Л-205 тел. (0512) 76-55-60

 

Броннікова Лариса Володимирівна
кандидат філософських наук, доцент кафедри

Броннікова

Освіта та професійний шлях:
В 1985 р. закінчила філософський факультет Ростовського державного університету. У 1985 – 1988 працювала викладачем кафедри філософії Херсонського індустріального інституту. У 1988 – 1991 рр. навчалась в аспірантурі філософського факультету Київського державного університету імені Т.Шевченка. У 1994 – 2001 рр. працювала старшим викладачем, доцентом кафедри філософії Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.Винниченка. З вересня 2001 р. працює на посаді доцента кафедри філософі ЧНУ імені Петра Могили.
Захист дисертації:
1991 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Розуміння як творчий процес» в Київському державному університеті імені Т.Шевченка.
Звання:
1998 р. – присуджено звання доцента кафедри філософії.
Наукові інтереси: філософія і методологія науки, соціальна філософія, філософія освіти.
Кафедра знаходиться: 10-й корпус, аудит. 10Л-205 тел. (0512) 76-55-60
Електронна пошта: kafedrafilos@mail.ru

Костельнюк Марина Михайлівна
старший викладач

Костельнюк

Освіта та професійний шлях:
В 2004 р. закінчила історичний факультет Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського. З листопада 2002 р. по грудень 2004 р. працювала вчителем історії та правознавства в гімназії №4 м. Миколаєва. У січні 2005 р. прийнята до МДГУ ім. П.Могили на посаду зав. кабінетом кафедри філософії. У 09.2005-07.2006 рр. працювала за внутрішнім сумісництвом на посаді викладача – асистента кафедри філософії. З 2008 р. переведена на посаду викладача кафедри філософії. В 2009-2011 рр. – навчалась в аспірантурі ЧДУ ім. П.Могили зі спеціальності 23.00.01 «Історія і теорія політичної науки». З вересня 2012 р. – і по теперішній час – старший викладач кафедри філософії ЧНУ ім. П.Могили.
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2015 р. – нагороджена медаллю «За жертовність і любов до України» Української Православної Церкви Київського Патріархата.
Наукові інтереси: історія українського державотворення.
Електронна адреса: kostelnyuk_marin@mail.ru
Кафедра знаходиться: 10-й корпус, аудит. 10Л-205 тел. (0512) 76-55-60

Маргеліс Наталія Володимирівна
старший викладач кафедри

Маргеліс

Освіта та професійний шлях:
1980 р. – закінчила філологічний факультет Миколаївського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Белінського. 1987 р. – закінчила філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «філософ, викладач філософських дисциплін». 1991 р. – закінчила навчання в аспірантурі Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. 1995 р. – отримала освіту в галузі психології на факультеті післядипломної освіти Миколаївського педагогічного інституту. Працювала на кафедрі філософських дисциплін в Миколаївському педагогічному інституті (1987-1997) на посаді старшого викладача. З 1997 р. основне місце роботи – ЧНУ ім. П.Могили.
Наукові інтереси: філософська антропологія, філософія культури, етика, естетика.
Електронна адреса: Margelis.Nathalie@gmail.com
Кафедра знаходиться: 10-й корпус, аудит. 10Л-205 тел. (0512) 76-55-60

 

Осипов Анатолій Олександрович
доктор філософських наук, професор

Осипов

Освіта та професійний шлях:

В 1977 р. закінчив філософський факультет Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова. В 1984 р. закінчив аспірантуру МДУ ім. М.В. Ломоносова.
Викладав у вищих навчальних закладах Одеси, Ніжина, Миколаєва, Дніпра. З 1997 р. працює доцентом, професором кафедри філософії ЧНУ ім. П.Могили. В 2008 р. ним була опублікована монографія «Онтологія духовності».
Захист дисертацій:
1985 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Формування засобів спілкування та їх взаємозв’язок у вираженні змісту свідомості».
2010 р. – захист докторської дисертації на тему «Тілесність і символ духовних практиках» у Харківському педагогічному університеті ім. Г Сковороди.
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
З 1992 р. – доцент кафедри суспільних наук.
З 2014 р. – професор кафедри політології, соціології та гуманитарних наук.
Наукові інтереси: феноменологія, філософська антропологія, питання духовності, філософська герменевтика.
Електронна адреса: osipov_a2@mail.ru
Кафедра знаходиться: 10-й корпус, аудит. 10Л-205
тел. (0512) 76-55-60

 

Чорна Вікторія Олександрівна
завідувач кабінету філософії, викладач кафедри соціології (за внутрішнім сумісницвом)

Chorna_V_O

Освіта та професійний шлях:
У 2007 р закінчила Миколаївський державний гуманітарний університет ім. П.Могили за спеціальністю «Соціальна робота». У 2008 р. вступила до аспірантури при кафедрі соціології ЧДУ ім. Петра Могили. У 2011 р. закінчила аспірантуру за спеціальністю 22.00.04 – «Спеціальні та галузеві соціології». На даний момент працює над дисертаційним дослідженням на тему «Специфіка та детермінанти трудової міграції у Південному регіону України». Є автором низки наукових статей із вказаної тематики, що входять до фахових видань з соціології та міжнародної науко метричної бази даних, виступає на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. З 2015 р. є членом Соціологічної Асоціації України. На кафедрі соціології проводить заняття з дисциплін «Соціологія», «Етносоціологія», «Соціальна статистика», «Методика викладання соціогуманітарних дисциплін», «Соціологія глобальних процесів».
Коло наукових інтересів: соціологія міграції, трудова міграція, демографічний процес.
Електронна адреса: chorna_v2008@mail.ru
Телефон кафедри: (0512) 76-55-60.

 

Події та оголошення


січня
23
До уваги студентів та працівників ЧНУ імені Петра Могили!

Починаючи з 23 січня 2017 року в межах робочого часу, прийнято наступний розклад дзвінків занять

січня
23
День Ізраїлю в ЧНУ ім. Петра Могили

Ізраїльський культурний центр при Посольстві Держави Ізраїль в Україні запрошує 23 січня на День Ізраїлю в ЧНУ ім. Петра Могили.