Кафедра публічного управління та адміністрування - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра публічного управління та адміністрування


Викладацький склад

Ємельянов Володимир Михайлович
директор Інституту державного управління, доктор наук з державного управління, професор, державний службовець І рангу

Ємельянов

Освіта та професійний шлях:
З 1972 р. працював на посаді стажиста–дослідника кафедри зварювального виробництва в Миколаївському ордена Трудового Червоного Прапора кораблебудівному інституті імені адмірала С.О.Макарова. З 1982 р. – працює у Всесоюзному науково-дослідному інституті технології суднового машинобудування (ВНДІТСМ «Сиріус»). Працював старшим науковим співробітником, начальником сектору, начальником галузевої науково-дослідної лабораторії, виконував обов’язки головного інженера, продовжуючи роботу на кафедрі зварювального виробництва, та в інституті підвищення кваліфікації робітників суднобудівної промисловості. У 1985 р. був призначений науковим керівником Міністерства суднобудівної промисловості СРСР по впровадженню електронно-променевих технологій. У 05.1990-04.1994 рр. – депутат міської ради м. Миколаєва. У 1992 р. перейшов на роботу до Миколаївської облдержадміністрації. Очолював відділ народно-господарських проблем та конверсії, з 05.1993 р. призначений головою комітету економіки та регіональних проблем. У 11.1992-02.1994 рр. очолював надзвичайну комісію з енергетики в Миколаївській області. У 1994 р. обраний Народним депутатом України; зайняв посаду заступника голови комітету базових галузей та соціально-економічного розвитку регіонів, автор ряду законів України, у тому числі Закону України «Про державну підтримку суднобудування», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». У серпні 1998 р. Указом Президента був призначений на посаду заступника Голови Національного агентства з управління державними корпоративними правами, державний службовець І рангу. У січні 2000 р. – нагороджений Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України.
За період роботи в національному агентстві очолював спостережну раду АТ «Азовсталь», був заступником голови спостережних рад АТ «Азовмаш», АТ «ЗАЗ – ДЕУ», АТ «Кременчуцький автомобільний завод». В 2001 р. наказом Міністра транспорту України був призначений виконуючим обов’язки, а у 2002 р.- начальником Миколаївського морського торгівельного порту. З 12.2004 р. призначений на посаду заступника голови Миколаївської облдержадміністрації на якій працював до 2005 р.
З 2006 р. перебував на посаді проректора з економіки та фінансів МДГУ ім. П.Могили, член вченої Ради університету. У 2006–2007 рр. перебував на посаді професора кафедри державного управління МДГУ ім. П.Могили. З 2009 р. – директор Інституту державного управління ЧДУ (з 2016 р. – ЧНУ) ім. П.Могили. З 2010 р.працює на посаді професора кафедри публічного управління та адміністрування. Доктор наук з державного управління з 2012 року. Під керівництвом В.М. Ємельянова захищено 6 кандидатських дисертацій з державного управління, в даний час продовжує керувати двома аспірантами.
З 2011 року голова спеціалізованої вченої ради Д 38.053.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили та науково-методичної ради Інституту державного управління.
Під керівництвом В.М. Ємельянова захищено 6 кандидатських дисертацій з державного управління, в даний час продовжує керувати двома аспірантами.
Заступник головного редактора журналу «Інвестиції: практика та досвід» включеного до переліку наукових фахових видань України з питань економіки та державного управління ISSN 2306-6814; член наукової ради журналу «Środkowoeuropejskie Studia Polityczne» Університету імені Адама Міцкевича, м.Познань, Польща ISSN 1731-7517; заступник головного редактора міжнародного журналу «Public Policy And Economic Development : scientific and production njournal» ISSN 2309-0863; голова редакційної колегії фахового науково-методичного журналу «Наукові праці», серія «Державне управління» ISSN 2311-1666.
В даний час є членом комісії з конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку при облдержадміністрації, членом робочої групи з розробки Стратегії розвитку Миколаївської області на період 2015-2017 рр., член дорадчого комітету шведсько-українського проекту «Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні», входить до складу робочої групи з підтримки та впровадження заходів з добровільного об’єднання територіальних громад.
Захист дисертацій:
1980 р. – захистив дисертацію за спеціальною темою в Державному науково-дослідницькому інституті конструкційних матеріалів на основі графіту (м. Москва).
2012 р. – захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальності 25.00.02 – Механізми державного управління. Тема дисертації: «Розвиток партнерських відносин бізнесу і влади в системі державного управління сталим розвитком України».
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
1980 р. – у складі колективу вчених, отримав медаль Академії наук УРСР з премією для молодих учених за цикл робіт «Дослідження фізико-хімічних процесів формування й міцності адгезійних сполучень металів з вуглецевими матеріалами та розробка нових способів пайки графіту і кристалів алмазу».
1991 р. – за цикл науково-дослідних робіт та впровадження устаткування та технологій на заводі Севмаш (м. Северодвінськ), ЮТЗ «Зоря» (м. Миколаїв) та ряді інших став лауреатом премії Ради Міністрів СРСР. Отримав срібну медаль ВДНГ СРСР за розробку устаткування для електронно-променевого зварювання (ЕПЗ).
1997 р. – нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
2000 р. – нагороджений почесною грамотою Кабінету Міністрів України за вагомий внесок у розвиток соціального партнерства, активну участь в переговорах та укладенні Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України і Конфедерацією роботодавців та профспілковими об’єднаннями України на 199-2000 рр.
2003 р. – розпорядженням Голови Верховної Ради України нагороджений почесною грамотою за заслуги перед Українським народом, вагомий внесок у законотворчу роботу парламенту, високий професіоналізм та активну громадсько-політичну діяльність.
2004 р. (24 серпня) – за вагомий особистий внесок у становлення української державності, активну життєву позицію, плідну громадську діяльність та з нагоди дня незалежності нагороджений почесною грамотою Миколаївської облдержадміністрації.
2004 р. – за вагомий особистий внесок в розвиток фізичної культури і спорту в Миколаївській області нагороджений почесною грамотою Миколаївської облдержадміністрації.
2005 р. – за значний внесок у розбудову національної освіти, науки і духовності нагороджений медаллю імені Петра Могили.
2008 р. – нагороджений почесною грамотою Миколаївської обласної ради.
2011 р. (24 серпня) – з нагоди 20-ї річниці незалежності України нагороджений ювілейної медаллю «20 років незалежності». Нагороджений Почесною відзнакою Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
2013 р. – за плідну працю і самовідданість, високе служіння обраній справі, вагомий особистий внесок у розбудову національної освіти та з нагоди відзначення 17-річчя від дня заснування ЧДУ ім. П.Могили нагороджений почесною грамотою Миколаївської облдержадміністрації.
2015 р. – присвоєно вчене звання професора.
2016 р. – за багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, значні досягнення в навчально-виховній та науково-дослідній роботі, вагомий особистий внесок у розвиток сучасної освіти та з нагоди 20-річчя від дня заснування ЧДУ ім. П.Могили нагороджений почесною грамотою Миколаївської облдержадміністрації.
Наукові інтереси: децентралізація влади в Україні, державна кадрова політика на регіональному рівні, розвиток місцевого самоврядування в Україні, з’єднання вуглець-вуглецевих композиційних матеріалів з металами.
Електронна адреса: d_idu@ukr.net
Телефон: (0512) 76-71-88

Євтушенко Олександр Никифорович
завідувач кафедри, д.політ.н., професор

Yevtushenko_-_zavkafedri_-_drugiy

Освіта та професійний шлях:

В 1982р. закінчив історичний факультет Брянського ордена «Знак Пошани» державного педагогічного інституту ім. акад. І.Г.Петровського. З 1982р. по 1991 рр. працював директором школи. З 1992 по 2004 рік працював в видавництве, старшим методистом, викладачем ГТИ.

З 2005 р. працює в ЧНУ ім. П.Могили викладачем, доцентом, професором кафедри державної служби, завідувачем кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики, завідувачем кафедри публічного управління та адміністрування.

Захист дисертацій:

2006 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Політологічні аспекти державного регулювання общинних відносин на півдні України в другій половині ХІХ ст.» спеціальність 23.00.02. – політичні інститути та процеси.

2011 р. – захист дисертації «Державна влада і місцеве самоврядування в умовах модернізації політичної системи сучасного українського суспільства» на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси у спеціалізованій вченої раді з політології Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського».

Звання, нагороди та особисті відзнаки:

2009 р. – Відмінник освіти України.

Наукові інтереси: публічна влада, державна влада і місцеве самоврядування, територіальна організація влади, територіальна громада, територіальні інститути державної влади і місцевого самоврядування, політична думка другої половини ХІХ століття, історія земства в Україні

Електронна адреса: evtyshenko-a@mail.ru

Телефон: (0512) 76-7190

Андріяш Вікторія Іванівна
кандидат політичних наук, доцент кафедри

Андріяш
Освіта та професійний шлях:
З 1994-1999 рр. навчалася в Миколаївському державному педагогічному інституті імені В. О. Сухомлинськогоза спеціальністю вчитель всесвітньої історії та основ правознавства.
Працює в Інституті державного управління з моменту його заснування. Професійний шлях розпочала на кафедрі державного управління. У 2009 р. отримала вчене звання – доцент.
Захист дисертацій:
2004 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Вплив М.М.Аркаса на розвиток суспільно-політичної думки в Україні», спеціальність 23.00.01 – теорія та історія політичної науки (диплом кандидата наук ДК № 025257 від 16 вересня 2004 р.)
Наукові інтереси: етнополітологія, етнічна глобалізація, етнополітичні процеси, глобальне управління.
Електронна адреса: v_plokhykh@mail.ru
Телефон:(0512) 76-71-90

Ібрагімова Анастасія Алімівна
кандидат наук з державного управління, старший викладач

Ібрагімова
Освіта та професійний шлях:
Протягом 2007-2012 рр. навчалася в ЧДУ ім. П.Могили. Одержала диплом спеціаліста за спеціальністю «Правознавство». У 2012-2013 рр. навчалася в магістратурі Інституту державного управління ЧДУ ім. П.Могили. Присвоєно кваліфікацію магістра з державного управління. У 2012-2015 рр. навчалася в аспірантурі Інституту державного управління ЧДУ ім. П.Могили на кафедрі місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики. У 01.2013-06.2015 рр. працювала на посаді викладача з правознавства у Вищому професійному училище №21 м. Миколаєва. У 10.2015-12.2015 рр. працювала на посаді консультанта з правових питань і економічного розвитку в Миколаївському офісі з питань впровадження реформ у сфері місцевого самоврядування, децентралізації повноважень органів виконавчої влади. У 12.2015-09.2016 рр. -працювала на посаді провідного фахівця в Інституті державного управління ЧДУ ім. П.Могили на кафедрі місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики. З 09.2016 р. працює на посаді викладача кафедри публічного управління та адміністрування Інституту державного управління ЧНУ ім. П.Могили
Захист дисертацій:
2016 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Державна політика побудови спроможних територіальних громад в Україні» в Львівському регіональному інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Наукові інтереси: реформування місцевого самоврядування; децентралізація публічної влади; формування спроможних територіальних громад; розвиток ресурсної бази самодостатніх територіальних громад; взаємодія органів місцевого самоврядування із громадськістю та органами державної влади.
Електронна адреса: ondain2009@mail.ru
Телефон: (0512) 76-71-90

Козлова Людмила Василівна
кандидат наук з державного управління, доц., викладач кафедри

Козлова
Освіта та професійний шлях:
У 2001 році закінчила Миколаївський державний педагогічний університет за спеціальністю «Українська мова і література та англійська мова і зарубіжна література» і була направлена в якості редактора до Миколаївської районної газети «Маяк», де згодом очолила відділ суспільно-політичного життя. З 2002 р. працювала у прес-службі мерії м. Миколаєва, у 2005 р. – у відділі промисловості та інвестицій. У 2003-2005 рр. – навчання в магістратурі Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (ОРІДУ НАДУ); 2005-2008 рр. – навчання в аспірантурі ОРІДУ НАДУ на кафедрі європейської інтеграції. З 2010 р. є викладачем Інституту державного управління ЧНУ. У 2012-2015 рр. – докторантка Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ), тема, над якою працює зараз «Управління соціальною інфраструктурою міста». Є членом спілки журналістів України, державним службовцем 12 рангу, а також міжнародним експертом з питань реформ та проблем управління містом на громадських засадах в Інституті Сходознавства (Університет ім. Адама Міцкевича, м. Познань). Працює тренером з медіаграмотності, (сертифікат Академії української преси отримала в листопаді 2015 р.).
Захист дисертацій:
2010 р. – захист дисертації на тему «Механізм формування державної політики у сфері захисту національних товаровиробників України» (ОРІДУ НАДУ при Президентові України) за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління;
Наукові інтереси: управління сучасним містом, реформи місцевого самоврядування в Українів контексті євроінтеграції, урбанізація, міжнародна діяльність міст, брендінг міста, концепція Smart-city в Україні, іноземна мова в діяльності державного службовця, управління людськими ресурсами та ін..
Електронна адреса:kozlovalife@rambler.ru
Телефон:(0512) 76-71-90

Сорока Світлана Вікторівна
професор кафедри, доктор наук з державного управління, доцент

Сорока
Освіта та професійний шлях:
В 2001 р. закінчила історичний факультет Миколаївського державного педагогічного університету. З 2000 р. працювала вчителем англійської мови та історії в СЗОШ І-ІІІ ступенів № 23 м. Миколаєва. Навчалася в аспірантурі Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського. У 2007 р. почала працювати в ЧДУ ім. П.Могили (з 2016 р. – ЧНУ ім. П.Могили) на посадах викладача, старшого викладача, доцента, професора. У 2008-2009 рр. отримала Стипендію ім. Лейна Киркланда від Польсько-Американської Комісії Фулбрайта та стажувалася в Університеті імені А.Міцкевича у м. Познань (Польща) на факультеті політичних наук та журналістики. У жовтні 2009 р. прочитала курс лекцій «Історія Європейського Союзу» для студентів Грузинсько-українського міжнародного університету «Іберія» ім. Д. Гурамішвілі (м. Тбілісі, Грузія). У 2009-2012 роках навчалася у докторантурі ЧДУ ім. П.Могили. У 2010-2012 рр. працювала відповідальним секретарем приймальної комісії університету. У 2012-2013 рр. реалізовувала Проект програми Жана Моне (Jean Monnet Programme) «Європейська інтеграція: впровадження європейських стандартів та принципів в Україні». З 2015 року заступник директора Інституту державного управління ЧНУ ім. П.Могили.
Захист дисертацій:
2007 р. – захист дисертації «Суспільно-політична діяльність неформальних обє’днань молоді України у 1953-1991 роках» на здобуття наукового ступеня кандадата політичних наук за спеціальністю 23.00.01 – політичні інститути та процеси в МДГУ ім. П.Могили.
2012 р. – захист дисертації «Механізми взаємодії вищих органів державної влади України в процесі реалізації управлінських функцій» на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управлінняв ЧДУ ім. П.Могили.
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2011 р. – нагороджена почесною грамотою Миколаївської міської ради за особливі заслуги перед територіальною громадою м. Миколаєва.
2012р. – присуджено вчене звання доцента кафедри державного управління та політичної аналітики.
2012р. – вручено медаль до 20-річчя Незалежності України.
2014 р. – нагороджена почесною грамотою Миколаївської обласної ради за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів і наукових кадрів, високий професіоналізм.
2016 р. – нагороджена почесною грамотою Миколаївської обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку та виховання кваліфікованої молоді, високий професіоналізм.
Наукові інтереси: публічне управління в країнах Європейського Союзу, механізми взаємодії органів державної влади, методологія публічного управління та адміністрування
Електронна адреса: svet230879@gmail.com
Телефон: (0512) 76-71-92

Тимофєєв Сергій Павлович
кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв
Освіта та професійний шлях:
У 2005 р. закінчив Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, спеціальність за дипломом – «Етнологія». У 2006 р.закінчив Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили, спеціальність за дипломом – «Державна служба». 11.2007-10.2010 рр. – викладач кафедри державної служби МДГУ ім. П.Могили. 11.2010-04.2013 рр. – викладач кафедри державного управління та політичної аналітики ЧДУ ім. П.Могилили. 04.2013-03.2014 рр. – старший викладач кафедри державного управління та політичної аналітики ЧДУ ім. П.Могили. 04.2014-08.2016 рр. – доцент кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики. З 09.2016 р. – по теперішній час – доцент кафедри публічного управління та адміністрування ЧДУ ім. П.Могили.
Захист дисертацій:
2013 р. – захист кандидатської дисертації з державного управління на тему «Удосконалення механізмів державного регулювання етнонаціональних відносин в Україні».
Наукові інтереси: механізми взаємодії громадськості з управлінськими органами, державне управління етнонаціональними відносинами, механізми регулювання етнонаціональних відносин, державна етнополітика, проблемні питання сучасного суспільства.
Електронна адреса: historical@rambler.ru
Телефон: (0512) 76-71-90

Штирьов Олександр Миколайович
відповідальний секретар редколегії науково-методичного журналу «Наукові праці» серія «Державне управління»

Штирьов
Освіта та професійний шлях:
У 2004 році закінчив Одеський Національний університет ім. Мечникова, спеціальність за дипломом – Історія, диплом СК № 25775453 виданий 29 червня 2004 року. У 01.11.2009–01.02.2012 рр. – викладач кафедри державного управління та політичної аналітики ЧДУ ім. П.Могили. У 01.02.2012–01.03.2013 рр. – старший викладач кафедри державного управління та політичної аналітики ЧДУ ім. П.Могили. У 01.03.2013–01.04.2014 рр. – доцент кафедри державного управління та політичної аналітики ЧДУ ім. П.Могили (створено кафедру місцевого самоврядування регіонального розвитку та політичної аналітики на базі кафедри державного управління та політичної аналітики). З 01.04.2014 р. – по теперішній час доцент кафедри місцевого самоврядування регіонального розвитку та політичної аналітики ЧДУ ім. П.Могили. З травня 2015 р. працює на посаді доцента кафедри публічного управління та адміністрування. Відповідальний секретар редколегії науково-методичного журналу «Наукові праці» серія «Державнє управління».
Захист дисертацій:
2011 р. – захист дисертації на тему «Механізми формування етичної інфраструктури державного управління» у спеціалізованій раді Д 38.053.03, у ЧДУ ім. П.Могили, номер диплома ДК № 004835, виданий 17 лютого 2012 р.
Наукові інтереси: етика публічної служби, етика публічної влади, територіальна організація влади, основи державного управління та місцевого самоврядування.
Електронна адреса: bratislava@ukr.net
Телефон: (0512) 76-71-90

Кабаєва Аліна Іванівна
провідний фахівець кафедри

Кабаєва - розмістити в кінці
Освіта та професійний шлях:
У березні 2016 р. закінчила ЧДУ ім. П.Могили, отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «міжнародні відносини» та здобула кваліфікацію політолог-міжнародник, перекладач.
Наукові інтереси: зовнішня політика країн латиноамериканського регіону.
Електронна адреса: a_kabayeva@mail.ru
Телефон: (0512) 76-71-90

Події та оголошення


січня
3
Про нарахування стипендії

Шановні студенти! Стипендія, на другий триместр,  буде нараховуватись у відповідності до постанов Кабінету Міністрів України:

грудня
18
День Відкритих Дверей

18 грудня 2016 року о 10.00 відбудеться День Відкритих Дверей, в Чорноморському національному університеті ім. Петра Могили.