Головньова-Коппа Ольга Олексіївна


кандидат філологічних   наук, старший викладач кафедри англійської мови

                                    

Освіта та професійний шлях

У 2010 р. закінчила Чорноморський державний університет імені Петра Могили. Спеціальність «Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію викладача (вчителя) англійської та німецької мов та зарубіжної літератури.

У 2015 році захистила дисертацію за темою: «Просодичні особливості ділових переговорів в українській та англійській мовах (експериментально-фонетичне дослідження)».

З вересня 2019 року працює на кафедрі англійської мови.

Основні публікації

Публікації у фахових виданнях:

 1. Golovneva Olga. The notion intonation from ancient times to nowadays /Olga Golovneva// Новітня філологія № 45 – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2013. – С. 60-67.
 2. Головьова О.О. Історико-теоретичний аналіз поняття інтонація / О.О.Головньова//Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 211.Т.223.Філологія. Мовознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2013. – С. 16-19.
 3. Головньова-Коппа О.О.Просодичні особливості медіального етапу ділових переговорів в англійській і українські мовах./О.О.Головньова-Коппа. Наукові праці. Філологія.Мовознавство. Том 272, 260. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 206. – С. 31-34.
 4. Головньова-Коппа О.О., Максимців М.В. Стилістичні особливості іллокутивних-перлокутивних актів мовлення у романі «Соловей! Крістіан Ганни і відтворення їх у перекладі./ О.О.Головньова-Коппа. М.В.Максимців М.В.Новітня філологія № 52. Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили,174. С.155-166.
 5. Головньова-Коппа О.О. Просодичні особливості початкового етапу ділових переговорів в українській і англійській мовах./О.О.Головньова-Коппа. Одеський лінгвістичний вісник №9, том 3. 2017.Одеса, 2017. – С.3-7.
 6. Головнова-Коппа О.О., Бондаренко О.О. Автор художнього тексту і перекладач – проблема взаємодії двох творчих особистостей. Тези. Міжнародна науково-практична конференція «Мова та література у полікультурному просторі» м. Львів. 2018.Наукова філологічна організація «Логос».-С.36-38.
 7. Головньова-Коппа О.О.Шабан А.І. Проблеми перекладу художніх текстів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Таврійські філологічні гаукові читання. Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського. м.Київ. 2018 р. – С. 152-155.
 8. Головньова-Коппа О.О., Любчик А.С. Лексичн засоби створення страху та збереження їх під час перекладу (на матеріалі творів Стівена Кінга). Вісник ХДУ Серія Перекладознавство та міжкультурні комунікація. №2 (2018). С. 87-91.
 9. Закарпатські філологічні студії. Випуск 6. Прийоми збереження порушення мовних норм у перекладі українською на матеріалі твору Д.Кіза «Квіти для Елджернона». – Ужгород 2018., с.134-139.

Публікації в міжнародних виданнях:

 

 1. Головнева О.А. Понятие языкового этикета делового общения / О.А.Головнева//Профильное и профессиональное образование в условиях современного поликультурного пространства: Материалы Международной научно-практической конференции. Челябинск, декабрь 2013. Челябинск: РАНХиГС, Челябинский филиал, 2013. – С. 128-131.
 2. Головнева О.А. Анализ понятий просодика и интонация / О.А.Головнева// Русская речевая культура и текст: материалы VIII Международной научной конференции (17-18 апреля 2014 г.) /Под общей редакцией проф. Н.С.Болотновой. Томск: Издательство Томского ЦНТИ, 2014. – С. 276-281.
 3. Holovneva-Koppa O.O. Просодичні особливості ділових переговорів в українській та англійській мовах. International scientific-practical conference. Modern philological research: a combination of innovative and traditional approaches. Sulkhan-Saba orbeliani teaching university faculty of humanities. Tbilisi -2018.

Контакти:

Телефон: (0512) 76-55-80

Події та оголошення


червня
22
Конференція трудового колективу ЧНУ імені Петра Могили

22 червня 2020 року о 15:00 в актовій залі ЧНУ імені Петра Могили відбудеться конференція трудового колективу Порядок денний: 1. Затвердження нової редакції Статуту ЧНУ імені Петра Могили 2. Затвердження Стратегічного плану розвитку ЧНУ імені Петра Могили на період 2019-2024 …

Набір на безкоштовне семестрове стажування в Поморській Академії (Слупськ, Польща)

Шановні студенти! Оголошується набір на безкоштовне семестрове стажування в Поморській Академії (Слупськ, Польща) на осінь 2020-2021 н.р. Основні вимоги до учасників: студент/ка ЧНУ ім. Петра Могили 2-3, 5 курс навчання, будь-яка спеціальність знання польської мови (А2 і вище) академічна успішність …

травня
12
До уваги вступників на магістратуру

Увага! Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ (ЗНО для магістрів) з 12.05 – 05.06.2020 року Детальніше тут