Факультет соціології

Ляпіна Л.А. - Декан

Дмитро Вікторович Сай

в.о. декана факультету соціології, кандидат педагогічних наук

Деканат знаходиться:10 корпус , кімн. 10-309

Телефон: (0512) 76-55-52

Факультет соціології є визнаним освітнім центром з підготовки сучасних фахівців. На факультеті соціології функціонують 3 кафедри:

 • кафедра соціології;
 • кафедра психології;
 • кафедра соціальної роботи, управління і педагогіки;
На факультеті здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів з таких сучасних спеціальностей, як:
 • «Соціологія»;
 • «Психологія»;
 • «Соціальна робота».

Випускники спеціальності «Соціологія» можуть працювати на наступних посадах:

 • Керівник/аналітик, PR – спеціаліст соціологічних служб органів внутрішніх справ, СБУ, Міністерства оборони України
 • Керівник соціологічних компаній, соціальних проектів.
 • Журналіст, фахівець з мас-медіа та комунікацій з громадськістю (PR) в державних, комерційних та неурядових організаціях.
 • Менеджер з персоналу (HR-менеджер), консультант з питань управління організацією.
 • Експерт з організації та проведення маркетингових та рекламних кампаній.
 • Державний службовець, фахівець з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю у державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування.
 • Експерт аналітичних служб центральних органів державної виконавчої влади (Адміністрація Президента України, Кабінет Міністрів України, міністерства та відомства).
 • Викладач гуманітарних та суспільно-політичних дисциплін.
 • Консультант в політичних партіях, експерт з організації та проведення виборчих кампаній.
 • Консультант міжнародних організацій (Міжнародна організація праці, Всесвітня організація охорони здоров’я, Програма розвитку ООН та інші).

Випускники спеціальності «Соціальна робота» можуть обіймати такі посади:

 • Державний службовець, фахівець з питань внутрішньої соціальної політики та соціального захисту у державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування.
 • Викладач вищого навчального закладу.
 • Науковий співробітник у галузі соціальних наук.
 • Науковий співробітник (соціальний захист населення).
 • Експерт-консультант із соціальних питань.
 • Соціальний працівник, реабілітолог, тренер.
 • Фахівець із соціальної роботи.
 • Соціальний інспектор.
 • Інспектор пенсійного фонду.
 • Керівник соціального розвитку підприємств.
 • Інспектор центру зайнятості.
 • Фахівець соціальних служб для сім`ї дітей та молоді.
 • Фахівець з допомоги неблагополучним родинам, грошової допомоги дітям і т.п.
 • Керівник громадських організацій, благодійних фондів тощо.
 • Соціальний працівник установ пенітенціарної системи.

Випускники спеціальності «Психологія» можуть працювати:

 • У медичних закладах, де вирішуються питання психодіагностики та психокорекції.
 • У системі освіти та дошкільного виховання, в соціальній сфері; у сфері психологічного консультування (сімейне, індивідуальне, коучинг).
 • У вищих навчальних закладах, де створені психологічні служби.
 • У виховально-трудових колоніях, реабілітаційних школах, спеціалізованих приймальниках-розподільниках для неповнолітніх.
 • В органах внутрішніх справ та їх підрозділах, у Збройних Силах України.
 • У державних та приватних фірмах та установах, які потребують кадровий відбір працівників, їх підготовку та перепідготовку.
 • Викладати психологію у вузах, гімназіях, ліцеях, коледжах, училищах;
 • У кадровій службі (помічник директора, менеджер або директор з персоналу);
 • У торгівлі (від продавця, адміністратора і супервайзера до корпоративного тренера).

Магістри соціології та соціальної роботи продовжити навчання на програмі докторських студій (Ph. D.)

Історія факультету

Історія факультету соціології бере свій початок від вересня 2001 р., коли в університеті було відкрито спеціальність соціально-гуманітарного профілю – «Соціальна робота», створено випускаючу кафедру соціальної роботи, педагогіки та психології, і здійснено перший набір студентів за програмою бакалаврату. У 2005-2006 рр. – починається набір майбутніх спеціалістів та магістрів. Викладачі кафедри використовують у своїй роботі інноваційні особистісно орієнтовані педагогічні технології та інтерактивні методи навчання, методи арт-терапії, що дозволяє активізувати емоційність та творчість студентів. Кафедра соціальної роботи, педагогіки та психології стала тим підґрунтям, з якого виросли кафедра соціології та кафедра психології, що дозволило утворити факультет соціології. Протягом осені 2005 р. у контексті стратегії розвитку університету рішенням вченої ради було створено факультет соціології та однойменну кафедру. З вересня 2006 р. факультет соціології очолює кандидат політичних наук, доцент, докторант Л.А.Ляпіна.

У 2008/2009 н.р. відкрито аспірантури за фахом «Соціологія» (наукові керівники – доктор філософських наук В. Л. Гавеля, доктор педагогічних наук І. А. Мейжис, кандидат політичних наук Л. А. Ляпіна). Віднині можливості наукового i науково-педагогічного росту випускників факультету забезпечуються аспірантурою та докторантурою.

Одночасно із забезпеченням якості теоретичної підготовки велика увага на факультеті приділяється організації практики. На випускаючих кафедрах розроблені Положення про дослідницьку та виробничу практику. Базами практики обрано: для спеціальності «соціальна робота» – провідні установи та заклади соціальної сфери, зокрема: регіональні управління праці та захисту населення, центри зайнятості, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служби у справах неповнолітніх, пенсійні фонди, благодійні фонди, соціологічні служби, з якими укладено довгострокові угоди про співробітництво, а для спеціальності «соціологія» – соціологічні та соціальні служби, громадські організації, місцеві засоби масової інформації, рекламні агенції, бізнес-структури (їхні маркетингові служби) та структурні підрозділи органів місцевого самоврядування. Плідною є співпраця кафедри соціології з провідною соціологічною службою м. Миколаєва Миколаївським центром вивчення громадської думки «Наваль-Експерт», який очолює Л. П. Білоконь.

Кафедрами факультету започатковано й інші продуктивні зв’язки з установами та організаціями соціальної сфери. Зокрема, студенти проводять соціологічні дослідження, займаються волонтерською діяльністю у багатьох благодійних фондах міста й області, у Центрі соціальних програм при Миколаївському глиноземному заводі, проводять соціальні заходи у місті.

Студентські наукові дослідження, наукові та соціальні проекти реалізують в рамках Центру соціологічних досліджень, створеному на базі кафедри соціології, Центру соціально-психологічної допомоги, що діє при кафедрі соціальної роботи, психології та педагогіки. Студенти щорічно проходять і міжнародне стажування в США, Німеччині, Англії, Китаї.

За останні роки, випускники факультету працевлаштовані у державній системі соціального захисту населення, службі у справах сім’і, дітей та молоді, Миколаївського обласного та районних центрів зайнятості, чисельних благодійних фондах, у засобах масової інформації м. Миколаєва, а також у рідному університеті.

У 2009 р. було створено кафедру психології на чолі з доктором психологічних наук, професором Я. В. Васильєвим, а у 2014 році було відкрито спеціальність «Психологія» та здійснено перший набір студентів на програму бакалаврату.

Отже, сьогодні факультет соціології готує фахівців-бакалаврів та магістрів з трьох затребуваних у сучасному суспільстві спеціальностей:

 • «Соціальна робота»;
 • «Соціологія»;
 • «Психологія».

З лютого 2010 р. у контексті стратегічної реорганізації та розвитку факультету створено єдину випускаючу кафедру соціальної роботи, психології і педагогіки, а з 2014 р. – кафедру соціальної роботи, управління та педагогіки на чолі з доктором наук з державного управління.

Викладачі факультету соціології є активними членами таких провідних науково-практичних установ всеукраїнського масштабу, як Соціологічної асоціації України та Української спілки психотерапевтів.