Підопригора Світлана Володимирівна


професор б.в.з кафедри української філології, теорії та історії літератури
Інституту філології ЧНУ імені Петра Могили,
доктор філологічних наук

 

Освіта та професійний шлях

У 2000 р. закінчила філологічний факультет за спеціальністю «ПМСО. Українська мова і література та мова і література (англійська)»; у 2001 р. – магістратуру Миколаївського державного педагогічного університету та здобула кваліфікацію «Магістр педагогічної освіти. Викладач української мови і літератури».

Упродовж 2003–2006 рр. навчалася в аспірантурі за спеціальністю 10.01.01 – українська літературу.

З вересня 2001 р. по жовтень 2015 р. працювала на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри філологічної підготовки, кафедри української мови і методики навчання, кафедри української мови і літератури цього університету.

Упродовж 2015–2018 рр. була докторантом кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З вересня 2019 р. обіймає посаду професора б.в.з. кафедри української філології, теорії та історії літератури Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

 

Захист дисертацій

2008 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Романний триптих «Вогненні стопи» у жанровій системі історичної прози Романа Іваничука» зі спеціальності 10.01.01 – українська література у спеціалізованій вченій раді Д.26.001.15 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2019 р. – захист докторської дисертації на тему «Українська експериментальна проза ХХ – початку ХХІ століть: «неможлива література» зі спеціальностей 10.01.01 – українська література, 10.01.06 – теорія літератури у спеціалізованій вченій раді Д.26.001.15 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Нагороди та відзнаки

2013 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри української літератури і методики навчання.

2015 р. – нагороджена почесною грамотою Департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської державної адміністрації.

 

Наукові інтереси: теорія літератури, жанрово-стильовий дискурс української літератури ХХ – початку ХХІ століть.

svitp@ukr.net
(0512) 76-92-80

Основні публікації

Монографії

  • «Вогненні стовпи» Романа Іваничука : правда, схована за «художнім камуфляжем» : монографія / С. В. Підопригора. – Миколаїв : Іліон, 2012. – 211 с.
  • Українська експериментальна проза ХХ – початку ХХІ століть : «неможлива» література : монографія / С. В. Підопригора. – Миколаїв : Іліон, 2018. – 392 с.
  • Сучасна українська белетристика : координати «Коронації слова» : колективна монографія / за заг. редакцією С. В. Підопригори. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 282 с. (С. 113–122; С. 163–177; С. 187–196; С. 245–252; С. 271–279)

Посібники

  • Сучасний літературний процес : навч. посібн. / С. В. Підопригора. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 127 с.
  • Філологічні дослідження : методологія, інструментарій, організація, апробація : навч.-метод. посібн. – Миколаїв : Іліон, 2015. – 101 с. (у співавторстві).

Статті

  • Експериментальна проза як літературознавча проблема : зарубіжний досвід / С. В. Підопригора // Кременецькі компаративні студії : наук. часопис / ред. Д. Чик, О. Пасічник. – 2017. – Вип. VII. – Т. 1. – С. 240–247.
  • Інтермедіальні координати художнього моделювання травматичного минулого в романі «Вільхова кров» М. Бабака / С. В. Підопригора // Літературний процес : методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки). / редкол. І. Є. Руснак, О. В. Єременко, І. Р. Буніятова та ін. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. – № 11. – С. 46–51.
  • «Розірваний» текст Мирослава Ягоди : некласична естетика твору «Вóйна малого жорстокого числа» / С. В. Підопригора // Філологічний дискурс : зб. наук. пр. – Хмельницький : Видавець ФОП Сікорська С. В., 2018. – Вип. 7. – С. 152–161.
  • Підопригора С. В. Артбук у просторі літератури : художні особливості / С. В. Підопригора // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 8 : Філологічні науки (мовознавство та літературознавство). – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 10. – С. 44–50.
  • Experimental Poetics of I. Kostetsky’s Prose Works : Intermedial Aspect / S. Pidoprygora // Spheres of Culture. Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies. Branch of Ukrainian Studies of Maria Curie-Sklodovska University in Lublin / ed. Ihor Nabytovych ; red. Stefan Kozak, Yaroslav Polishchuk, Petro Mats’kiv, Oleh Tyshchenko. – 2017. – Vol. XVI. – P. 279–287.

Події та оголошення


березня
25
Безкоштовний доступ до матеріалів видавництва Кембриджського університету

Шановні колеги! Наукова бібліотека ЧНУ імені Петра Могили повідомляє, що видавництво Кембриджського університету Cambridge University Press надає доступ до понад 700 підручників для вищих навчальних закладів з різних галузей знань для інформаційної підтримки студентів, викладачів, вчених під час пандемії коронавірусу. …