Заочна освіта - ЧНУ iм. Петра Могили

Заочна освіта


Історія навчально-наукового інституту післядипломної освіти Чорноморського національного університету імені Петра Могили почалася в грудні 2002 року. Сьогодні його діяльність охоплює такі напрями: підвищення кваліфікації, заочна освіта та перепідготовка (друга вища освіта).
Технічне забезпечення у ЧНУ ім. П. Могили досягло рівня, що дозволяє запровадити нові форми навчання, у тому числі заочну форму освіти. Навчальний план передбачає 3 сесії на рік, кожна з яких триває 2 тижні. Зручні умови навчання дозволяють студентам продовжувати працювати та навчатись одночасно, тобто надається можливість отримати вищу освіту без відриву від виробництва.
На заочній формі рейтингова система (бали за дисципліну розподіляються на міжсесійні та іспитові) працює через індивідуальні творчі контрольні роботи, що студенти здають за тиждень до початку сесії, контрольні роботи під час семінарських занять в сесійний період та бали на іспиті.
Якщо у студента виникатимуть питання, він завжди може відвідувати очні консультації з кожного предмету, спілкуючись безпосередньо з викладачами університету.
Крім того, студент-заочник має право користуватися у встановленому порядку навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою базою ЧНУ; отримувати знання, що відповідають сучасному розвитку науки, техніки і культури, відображають різноманітність світоглядних позицій, концепцій, теорій; відвідувати лекції, в тому числі додатково, на інших факультетах відповідно до “Положення про навчання в ЧНУ”; брати участь у науково-дослідній роботі ЧНУ.
Після успішного закінчення навчання та складання державних іспитів студент отримує диплом державного зразка за кваліфікаційним рівнем „бакалавр” за обраною спеціальністю. За бажанням студент може продовжити навчання за програмами підготовки спеціаліста або магістра.
Для вступу на бакалаврські програми до заяви додаються:

 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту, додаток до нього (оригінал і копія), сертифікат Українського центру оцінювання якості знань з предметів, визначених Правилами прийому на навчання до ЧНУ ім. П.Могили (оригінал і копія);
 • паспорт та довідка про ідентифікаційний код (копії);
 • приписне свідоцтво – для юнаків (копія) або військовий квиток (копія);
 • флюорографія;
 • 4 фотокартки 3х4.

Для вступу за програмами підготовки спеціаліста чи магістра:

 • диплом бакалавра (спеціаліста) та додаток до нього (оригінал і копія);
 • паспорт та довідка про ідентифікаційний код (копії);
 • приписне свідоцтво – для юнаків (копія) або військовий квиток (копія);
 • флюорографія;
 • 4 фотокартки 3х4.

Для вступу на навчання за державним замовленням військовослужбовцям та демобілізованим потрібні такі документи:

 • документ про освіту (оригінал та копія);
 • паспорт (копія) , довідка про ідентифікаційний код (копія);
 • обов’язково військовий квиток (копія), довідка або витяг з наказу про безпосередню участь у АТО (копія); за наявності – посвідчення учасника бойових дій (копія);
 • флюорографія;
 • 4 фотографій 3*4.

Перелік спеціальностей

Код та найменування спеціальності Вартість навчання за 1 рік у 2016 році Програма підготовки Попередній документ про освіту Тривалість навчання
227 Фізична реабілітація; 6100 бакалавр атестат про повну середню освіту та сертифікат ЗНО УЦОЯЗ 2016 р.

 

4 роки
032 Історія; 6600
054 Соціологія; 6600
035 Філологія ( англійська) 8800
035 Філологія (німецька) 7200
035 Філологія (переклад) (німецька) 7200 диплом молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста чи магістра за будь-яким напрямом

диплом

3 роки
035 Філологія (переклад) (англійська) 8800
055 Міжнародні відносини 8800
081 Право 8800
052 Політологія 7200
071 Облік і аудит підприємницької діяльності 6600
076 Економіка та управляння підприємством 6600
072 Фінанси і кредит 7700 молодшого спеціаліста за даним напрямом 2 роки
101 Екологія 6100
231 Соціальна робота; 6600
123 Комп’ютерна інженерія 6700
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 5500
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 6700
081 Право 11000 спеціаліст диплом бакалавра за даним напрямом 1,5 роки
101 Екологія 7200 магістр диплом бакалавра, спеціаліста  за даним напрямом  чи за будь-яким іншим напрямом
073 Якість, стандартизація та  сертифікація (денна форма навчання). 8800
032 Історія 7500 магістр диплом бакалавра, спеціаліста  за даним напрямом  чи за будь-яким іншим напрямом 2 роки
035 Філологія (українська) 6700
035 Філологія (англійська) 9600
035 Філологія (німецька) 9000
035 Філологія (переклад) (англійська) 9600
035 Філологія (переклад) (німецька) 9000
054 Соціологія 8000
052 Політологія 7800
124 Системний аналіз 7300
055 Міжнародні відносини 9000
056 Економіка та управляння підприємством 7500
072 Фінанси і кредит 8800
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 7300
231 Соціальна робота 8000

Для більш детальної інформації щодо навчання слід звертатися за адресою:
м. Миколаїв, вул.68 Десантників, 10, каб.5-103, тел. (0512) 76-55-59. E-mail: [email protected]
Сторінки навчально-наукового інституту післядипломної освіти ЧНУ ім. П.Могили у соціальних мережах: https://vk.com/ipo_chnu https://www.facebook.com/ipo.chnu

Події та оголошення


жовтня
17
Науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування: розвиток і впровадження»

17 листопада 2016 р. Національна академія державного управління при Президентові України проводить науково-практичну конференцію молоди вчених «Публічне управління та адміністрування: розвиток і впровадження».

жовтня
27
Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення стійкості економіки в умовах гоеекономічної нестабільності: національний та глобальний виміри»

Київський національний університетімені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин запрошують професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів

Листопад
4
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Кафедра міжнародної інформації запрошують взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»