Склад інституту - ЧНУ iм. Петра Могили

Склад інституту


Дмитро Олександрович Плеханов – завідувач кафедри державної служби, доктор наук з державного управління, професор. У 2010 р. у Національній академії державного управління при Президентові України захистив докторську дисертацію. Є членом Спеціалізованої вченої ради Д 38.053.03 у ЧДУ імені Петра Могили та членом редколегії наукових збірників. Нагороджений Орденом Святого Станіслава IV ступеня з врученням йому Офіцерського Хреста. Коло наукових інтересів: державна влада і місцеве самоврядування, інститут державної служби, проблеми наукового забезпечення державного управління агропромисловим виробництвом в Україні.

Володимир Петрович Беглиця – доктор наук з державного управління, доцент, проректор з наукової роботи ЧДУ імені Петра Могили. У 2012 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління. Є автором більш ніж 50 наукових публікацій у галузі економіки та державного управління. Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій з державного управління.

Ганна Леонідівна Бондар – кандидат політичних наук, доцент. Науковий керівник дипломних і магістерських робіт з курсів «Комунікативна політика в діяльності державних службовців», «Проблеми формування правової держави та громадянського суспільства в Україні», «Психологія політики та влади», «Український парламентаризм». Має більше 20 наукових публікацій.

Надія Миколаївна Болюбаш – кандидат педагогічних наук, доцент. У 2011 р. захистила дисертацію на тему «Формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій» за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти». Займається питаннями впровадження дистанційної та віртуальної освіти.

Ірина Володимирівна Габро – кандидат політичних наук, старший викладач. У 2013 р. захистила дисертацію на тему «Дискурс локальної організації влади в західноєвропейській політичній думці XIX–початку XX століття».

Світлана Миколаївна Верба – викладач, провідний фахівець Інституту державного управління. Голова профспілкового комітету ЧДУ імені Петра Могили.

Оксана Анатоліївна Малікіна – викладач, провідний фахівець Інституту державного управління.

Яна Ігорівна Карпюк – завідувач кабінетом кафедри.

Михайло Олександрович Багмет – доктор історичних наук, професор кафедри політології та економічної теорії (згідно атестату). Докторську дисертацію захистив у 1993 р. в Інституті історії України НАН України.  Заслужений діяч науки і техніки України. Відмінник освіти України. Академік Української академії історичних наук. Академік Української академії політичних наук. Був головою спеціалізованої вченої ради з політичних наук, заступником голови спеціалізованої вченої ради з історичних наук ЧДУ імені Петра Могили. Є членом президії Громадської ради освітян і науковців України, заступником голови правління Миколаївської обласної організації Товариство «Знання» України. Був членом Вищої акредитаційної комісії (ВАК) України з державного управління та членом Науково-методичної комісії з політичних наук МОН України. Включався до складу Науково-експертної колегії з проблем соціально-економічного розвитку при Кабінеті Міністрів України.
Є автором понад 600 наукових, науково-популярних та методичних праць.
Під його керівництвом захищено більше 30 докторських та кандидатських дисертацій.

Олександра Юріївна Стоян – доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук, в. о. доцента.

Віра Володимирівна Дерега – кандидат політичних наук, доцент.
Коло наукових інтересів пов’язане з дослідженням проблем державного управління, формуванням соціальної та сімейної державної політики, соціального захисту. Має більше 30 наукових праць, серед яких два навчальних посібники з грифом МОН (одноосібний та у співавторстві). Кандидатську дисертацію на тему: «Політологічний аналіз формування та розвитку системи соціального захисту» захистила у 2007 р.

Ольга Анатоліївна Жвава – кандидат філологічних наук, в. о. доцента.
Сфера наукових інтересів: фонетика, діалектологія, лінгвогеографія, етнолінгвістика, лексикологія. Автор 16 наукових робіт, із них 1 навчально-методичного посібника «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Володимир Тимофійович Шатун – кандидат політичних наук, доцент. Сфера наукових інтересів: організація управлінської діяльності, менеджмент у системі державного управління, європейська і євроатлантична інтеграція, соціологія громадської думки.

Олександр Никифорович Євтушенко – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри, Відмінник освіти України. Член спеціалізованої Вченої ради з політичних наук, член редколегії науково-методичного журналу «Наукові праці» серія «Політологія», член редколегії науково-методичного журналу «Наукові праці» серія «Державне управління». Автор біля 150 наукових, та науково-методичних праць.

Коло наукових інтересів: публічна влада, теорія, історія та практика державного управління та місцевого самоврядування, територіальна громада, територіальні інститути державної влади і місцевого самоврядування, політична думка другої половини ХІХ століття, етнополітичні процеси в світи та Україні, історія земського самоврядування в Україні. Модулі та дисципліни: «Державне управління», «Психологія управління», «Система місцевого самоврядування», «Основи муніципального менеджменту».

Володимир Михайлович Ємельянов – доктор наук з державного управління, професор, директор Інституту державного управління, державний службовець І рангу. Лауреат премії Академії наук УРСР (1980 р.) та премії Ради Міністрів СРСР (1991 р.), нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (1997 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2000 р.), Почесною грамотою Верховної Ради України (2003 р.), Почесною відзнакою НПУ ім. М. П. Драгоманова, срібною медаллю «М. П. Драгоманов 1841-1895», медаль ім. Петра Могили (2006 р.), ювілейною медаллю з нагоди 20-річниці Незалежності України (2011 р.).

Коло наукових інтересів: механізми забезпечення розвитку відносин бізнесу і влади в системі державного управління, державна кадрова політика на регіональному рівні, розвиток місцевого самоврядування на регіональному рівні. Модулі та дисципліни: «Кадрова політика», «Управління місцевими програмами та проектами», «Професійна кар’єра», «Кадрова політика в системі місцевого самоврядування».

Світлана Вікторівна Сорока – доктор наук з державного управління, доцент, в. о. професора кафедри. Член спеціалізованої Вченої ради з державного управління,  член спеціалізованої Вченої ради з  історії, член редколегії наукового збірника з державного управління «Наукові праці»,  член редколегії міжнародного наукового збірника «Public policy and economic development». Член експертної ради Міністерства освіти і науки з питань проведення експертизи дисертацій з державного управління

Модулі та дисципліни:  «Методологія системного підходу та наукових досліджень», «Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах», «Правова та інституційна система ЄС», «Галузеві політики ЄС».

Вікторія Іванівна Андріяш – кандидат політичних наук, доцент. Коло наукових інтересів: теорія та історія державного управління, механізми державного управління, етнополітика, глобалізація, етнополітичні процеси. Модулі та дисципліни: «Політичні доктрини в сучасній Україні», «Політичний менеджмент», «Організація надання послуг населенню», «Планування розвитку територіальної громади», «Організація діяльності державного службовця».

Сергій Павлович Тимофєєв – кандидат наук з державного управління, доцент. Коло наукових інтересів: державне управління етнонаціональними відносинами, механізми регулювання етнонаціональних відносин, державна етнополітика, проблемні питання сучасного суспільства. Модулі та дисципліни: «Основи державного управління та місцевого самоврядування», «Політика і управління», «Загальні засади місцевого самоврядування», «Керівник в державному управлінні», «Етнологія регіону».

Олександр Миколайович Штирьов – кандидат наук з державного управління, доцент. Модулі та дисципліни: «Територіальне управління та місцеве самоврядування», «Управління ресурсами», «Основи державного управління та місцевого самоврядування».

Людмила Василівна Козлова (зовнішній сумісник) – кандидат наук з державного управління, старший викладач, докторант НАДУ. Модулі та дисципліни: «Менеджмент в органах державної влади та місцевого самоврядування», «Вступ до спеціальності», «Муніципальний менеджмент», «Кадровий менеджмент».

Анастасія Алімівна Ібрагімова – кандидат наук з державного управління, викладач кафедри, завідувач кабінетом кафедри.

Світлана Миколаївна Плевак – аспірант кафедри.

Тема дисертаційного дослідження: «Трансформація системи центральних і місцевих органів державної влади Республіки Польща на сучасному етапі».

Науковий керівник: доктор державного управління, професор С.В. Сорока

Події та оголошення


Листопад
4
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Кафедра міжнародної інформації запрошують взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Листопада
17
ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку»

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти запрошує  усіх охочих взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку», яка відбудеться 17 листопада 2016 р. Матеріали для участі у конференції приймаються до 14 листопада 2016 …

Листопад
13
Редакційний відділ МНУ імені В. О. Сухомлинського запрошує філологів до публікації!

Редакційний відділ МНУ імені В. О. Сухомлинського запрошує до публікації власних наукових розробок у фаховому виданні «Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство)». Статті приймаються до 13 листопада, розсилка збірника у грудні. Детальніше – в …