Наукові видання - ЧНУ iм. Петра Могили

Наукові видання


З 1996 року ЧДУ імені Петра Могили випускає науково-методичний журнал «Наукові праці», який отримав статус фахового за серіями.

naukovi praci

 • Педагогіка, Комп’ютерні технології (постанова президії ВАК України від 10.02.2010 № 1-05/1)
 • Історія, Техногенна безпека, Філологія. Мовознавство (постанова президії ВАК України від 10.03.2010 № 1-05/2);
 • Політологія, Соціологія (постанова президії ВАК України від 26.05.2010 № 1-05/4);
 • Філологія. Літературознавство (постанова президії ВАК України від 01.07.2010 № 1-05/5),
 • Державне управління (постанова Президії ВАК України від 22.12.2010 №1-05/8).

Також видаються наступні фахові журнали:

 • Новітня філологія (постанова президії ВАК України від 01.07.2010 № 1-05/5);
 • Історичний архів. Наукові студії – спільно з Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (постанова президії ВАК України від 10.03.2010 № 1-05/2);
 • Чорноморський літопис – спільно з Інститутом історії НАН України (постанова президії ВАК України від 31.05.2011 № 1-05/5);
  Інвестиції: практика та досвід (постанова президії ВАК України від 27.05.2009 № 1-05/2);
 • Сучасна українська політика – спільно з Інститутом політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України,Асоціацією політичних наук України, ГО «Українська академія політичних наук», Українським центром політичного менеджменту. (постанова Президії ВАК України від 22.12.2010 №1-05/8).

stud_nauk_studii
Інші наукові видання:
Науково-методичний журнал «Наукові праці» Серія: Економіка, Екологія.
Вимоги до статей, що подаються для опублікування у науково-методичному журналі «Наукові праці».

З 1996 року наукове студентство університету випускає молодіжний науковий журнал «Студентські наукові студії» за напрямками: історія, політологія, економіка, екологія, філологія, який зареєстровано як наукове видання.

Вимоги до студентських наукових статей, що подаються для опублікування у молодіжному науковому журналі «Студентські наукові студії».
Ознайомитися зі змістом даних видань можна на сайті видавництва ЧДУ імені Петра Могили.

Наукові фахові видання (станом на 2016 рік)

Події та оголошення


жовтня
27
Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення стійкості економіки в умовах гоеекономічної нестабільності: національний та глобальний виміри»

Київський національний університетімені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин запрошують професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів

Листопад
4
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Кафедра міжнародної інформації запрошують взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Листопада
17
ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку»

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти запрошує  усіх охочих взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку», яка відбудеться 17 листопада 2016 р. Матеріали для участі у конференції приймаються до 14 листопада 2016 …