Кафедра журналістики - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра журналістики


IMG_7394a

Монахова Тетяна Василівна

[email protected]
кандидат філологічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри журналістики

Наукова кар’єра

 • У 2002 році з відзнакою закінчила Миколаївський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література. Мова та література (англійська)».

 • 2005 – 2008 – аспірантка Інституту української мови Національної академії наук України.

 • 2008 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук з теми: «Мова Валерія Шевчука: ключові концепти, корпус, тезаурус» (спеціальність 10.02.01 – українська мова).

 • 2011року одержала вчене звання доцента кафедри української філології і загального мовознавства.

 • З 2011 до 2014 – докторантка кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія».

 • 2016 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук із теми: «Сучасні стратегії текстотворення в українській мові» (спеціальність 10.02.01 – українська мова).

Коло наукових інтересів:

 • соціальні комунікації;

 • лінгвістика тексту;

 • комунікативна лінгвістика;

 • неориторика;

 • когнітивна лінгвістика;

 • корпусна лінгвістика.

Публікації:

  Монографія

 • Народництво, модернізм і постмодернізм у лінгвістиці. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2015. – 300 с.

Режим доступу: https://independent.academia.edu/TetianaMonakhova

   Навчальні посібники

 • Дискурсивна риторика. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 124 с. (з грифом МОН лист № 14/18.2-1060 від 28 квітня 2006 року).

 • Українська діалектологія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 128 с. (з грифом МОН лист № 1.4/18-Г-110.1 від 10.01.2009 р.).

 • Культура української мови. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 124 с. (з грифом МОН лист № 1.4/18-Г-139.1 від 10.01.2009р.)

Тетяна Монахова є автором понад 40 наукових статей, серед яких:

 • Бароковi тексти: корпусний вимір // Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus Globaler Sicht. – Verlag Otto Sagner – München- Berlin. – 2011. – С. 91 – 100.

Режим доступу: http://www.ukrainistik-konferenz.slavistik.lmu.de/?lang=en

 • Суржик як мовна стратегія українців / Тетяна Монахова // ІІ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus Globaler Sicht. – Verlag Otto Sagner – München- Berlin.Washington D. C. – 2012. – С. 135 – 140.

Режим доступу: http://www.ukrainistik-konferenz.slavistik.lmu.de/?lang=en

 • Народничество, модернизм, постмодернизм: лингвистический взгляд / Татьяна Монахова // In the beginning there was the word: history and actual problems of philology and linguistics. Materials digest of the XLVI International Research and Practice Conference and Stage I of the Championship in philological sciences. (London, March 28 – Aprel 02, 2013) – London : IASHE. – 2013. – P. 98 – 100.

Режим доступу: http://gisap.eu/node/21411

 • Стратегии текстообразования в современном научном дискурсе / Татьяна Монахова // Language means of preservation and development of cultural values. Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the LXX International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in Philological sciences (London, November 14 – November 20, 2013) – London : IASHE. – 2013. – P. 28 – 30.

Режим доступу: http://gisap.eu/node/34580

Події та оголошення


жовтня
17
Науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування: розвиток і впровадження»

17 листопада 2016 р. Національна академія державного управління при Президентові України проводить науково-практичну конференцію молоди вчених «Публічне управління та адміністрування: розвиток і впровадження».

жовтня
27
Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення стійкості економіки в умовах гоеекономічної нестабільності: національний та глобальний виміри»

Київський національний університетімені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин запрошують професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів

Листопад
4
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Кафедра міжнародної інформації запрошують взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»