Кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації


Зюзін Віктор Олексійович

Кафедра знаходиться: 4-й корпус, кімн. 4-202
тел. (0512) 76-55-7

Завідувач кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації, доктор медичних наук, професор.

У 1973 році закінчив з відзнакою санітарно – гігієнічний факультет Горьківського медичного інституту імені С. М. Кірова (нині Ніжегородська медична академія) за фахом епідеміологія. Кваліфікація – епідеміолог.

У 1976 році в Горьківському медичному інституті захистив кандидатську дисертацію за спеціальності 11.00.30 – «Епідеміологія.»

З 1978 року – асистент кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я Луганського медичного університету, з 1986 року – доцент кафедри.

У 1987 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі соціальної медицини та організації охорони здоров’я.

У 1991 році в Київському науково – дослідному інституті епідеміології і інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського захистив докторську дисертацію зі спеціальності 14.00.30 – «Епідеміологія».

З 1992 року – завідувач кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава).

В 1999 році присвоєно вчене звання професора по кафедрі соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я.

З 1997 року – академік Міжнародної академії наук екології і безпеки людини та природи.

З 2003 року – завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та медичних дисциплін Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

Завідувач кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації Чорноморського державного університету імені Петра Могили з 2006 року.

Наукові інтереси: охорона здоров’я, соціальна медицина, епідеміологія, імунологія, фізична реабілітація, екологія людини.

Автор понад 350 наукових і методичних праць, у тому числі співавтор підручника з сімейної медицини, 7 навчальних посібників з соціальної медицини, медичної статистики (з грифом МОЗ України), економіки охорони здоров’я, менеджменту та маркетингу в охороні здоров’я, методичних рекомендацій для студентів спеціальності фізична реабілітація.

Викладає дисципліни «Побудова програм з фізичної реабілітації», «Реабілітаційні технології», «Основи менеджменту та маркетингу у фізичній реабілітації», «Медико – біологічні основи фізичної реабілітації», «Імунно – біологічні основи фізичної реабілітації».

Події та оголошення


жовтня
27
Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення стійкості економіки в умовах гоеекономічної нестабільності: національний та глобальний виміри»

Київський національний університетімені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин запрошують професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів

Листопад
4
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Кафедра міжнародної інформації запрошують взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Листопада
17
ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку»

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти запрошує  усіх охочих взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку», яка відбудеться 17 листопада 2016 р. Матеріали для участі у конференції приймаються до 14 листопада 2016 …