Кафедра української філології, теорії та історії літератури - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра української філології, теорії та історії літератури


Даниленко Ірина Іванівна

email:[email protected]
Кафедра знаходиться:11-й корпус, кімн. 11-309
тел. (0512) 76-92-80

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри. Працює в університеті з 2001 року. Коло наукових інтересів: проблеми поетики і віршознавства, генологія, компаративістика, питання співвідношення сакрального і профанного в літературі, російська і українська поезія, шевченкознавство. Наукові досягнення: 1995 р. в Алматинському держ. ун-ті ім. Абая (Казахстан) захистила кандидатську дисертацію. 2009 р. в Київському нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка захистила докторську дисертацію. Автор понад 50-ти наукових та науково-методичних праць, з-поміж яких – наукові монографії, навчальний посібник, статті, переважна більшість яких надрукована у фахових, зокрема академічних виданнях. Активно співпрацює з Інститутом літератури НАН України, зокрема взяла участь у державній програмі «Шевченківська енциклопедія», для якої підготувала понад 10 наукових статей («Давидові псалми», «Молитва», «Осія. Глава ХІV. Подражаніє», «Подражаніє 11 псалму», «Подражаніє Ієзекіїлю», «Царі», тощо). Є автором монографії «Молитва як літературний жанр: ґенеза та еволюція» (2008), де було розглянуто художні модифікації молитовного канону в поетичному доробку українських митців ХІІ-ХХ століть. Педагогічна діяльність: читає лекційні курси з таких нормативних дисциплін, як «Вступ до літературознавства», «Теорія літератури», «Історія і теорія літературної критики».; спецкурси «Біблія в європейській культурі та літературі», «Філологічний аналіз тексту». Є організатором поетичного клубу «Гелікон» і театру декламаторів «Слухайте!». Публікації про І.І. Даниленко: Яковина О. “Veni Sancte Spiritus”. Рецензія на монографію Ірини Даниленко «Молитва як літературний жанр: ґенеза та еволюція» (Миколаїв, 2008) // Слово і час. – № 2. – 2—9. – С.113-115; Вдовиченко Г. І навіть «хліб насущний» – не лише їжа // Високий замок. – 09.11. 2012 (210). – С. 6; Яковина О. Даниленко Ірина Іванівна // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. – Т. 2: Г-З / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – К., 2012. – С. 273-274; Марцінковський І. Даниленко Ірина Іванівна // Шевченківський енциклопедичний словник Миколаївщини. – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 123.

Події та оголошення


Листопад
4
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Кафедра міжнародної інформації запрошують взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Листопада
17
ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку»

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти запрошує  усіх охочих взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку», яка відбудеться 17 листопада 2016 р. Матеріали для участі у конференції приймаються до 14 листопада 2016 …

Листопад
13
Редакційний відділ МНУ імені В. О. Сухомлинського запрошує філологів до публікації!

Редакційний відділ МНУ імені В. О. Сухомлинського запрошує до публікації власних наукових розробок у фаховому виданні «Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство)». Статті приймаються до 13 листопада, розсилка збірника у грудні. Детальніше – в …