Кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови


Освітні рівні: бакалавр, спеціаліст, магістр. Здобуваються кваліфікації: перекладач та вчитель з двох іноземних мов; спеціаліст філології, перекладач з першої та другої мов; магістр філології, перекладач з першої та другої мов.

Кафедра знаходиться:11-й корпус, каб. 11-111

тел. 76-55-87

Склад кафедри

Головньова-Коппа Ольга Олексіївна

Головньова-Коппа
Посада:
в.о.зав.каф., к.філ.н., ст..викл
Освіта то професійний шлях:

В 2007 р. – закінчила факультет іноземної філології Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського. 2009 р. – закінчила магістратуру ЧДУ імені П.Могили. 2009 прийнято на роботу до ЧДУ імені П.Могили на посаду провідного фахівця кафедри англійської філології. З 2011 переведена на посаду старшого лаборанта кафедри ТПП з англійської мови. З 2012 р. працює на посаді в.о.викладача кафедри ТПП з англійської мови. З 2012-2015 рр. – навчання в денній аспірантурі ЧДУ імені П.Могили за спеціальністю 10.02.15 «Загальне мовознавство». З 2016 р. працює на посаді старшого викладача кафедри ТПП з англійської мови. З вересня 2016 р. працює на посаді в.о.зав.каф. ТПП з англійської мови.

Захист дисертації:

2015 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Просодичні особливості ділових переговорів в українській і англійській мовах»

Наукові інтереси:

сучасний розвиток фонетики в Україні і світі, просодика ділових переговорів.

Контактна інформація:

[email protected]


Єлісєєва Світлана Валеріївна

Єлісєєва
Посада:
cт. викладач кафедри
Освіта та професійний шлях

В 1992 р. закінчила Миколаївське медичне училище за спеціальністю «санітарний фельдшер». В 1994 р. закінчила Міжнародний інститут управління, бізнесу та права при Міжнародної Академії Наук Сан Маріно за спеціальністью «референт-перекладач з англійської мови». В 2004 р. закінчила Миколаївський державний університет ім. В. О. Сухомлинського за спеціальністю «англійська філологія, фахівець, викладач». В 2007 р. закінчила аспірантуру в МДГУ ім. П.Могили за спеціальністю «Германські мови». З 1997 р. працювала викладачем англійської мови в Миколаївському гуманітарно-технічному інституті. В 1999 р. працювала викладачем англійської мови у приватному підприємстві «Курси з англійської мови». З 2000 р. – викладач англійської мови на курсах для студентів, від’їждаючих за кордон в Миколаївському державному аграрному університеті. З 2004 р. – викладач кафедри іноземної філології Миколаївського державного аграрного університету. З 2006 р. – викладач кафедри теорії та практики перекладу МДГУ ім. П.Могили. З 2013 р. – старший викладач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови ЧДУ ім. П.Могили (з 2016 р. – ЧНУ ім. П.Могили).

Наукові інтереси:
інформаційні технології в перекладацькій діяльності, мовна локалізація, переклад функціональних стилів англійської мови.
Контактна інформація:

E-Mail: [email protected]
Телефон: (0512) 24-99-50


Кузенко Галина Миколаївна

Посада:
к. філол. н., доц. кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови
Освіта та професійний шлях

В 1990 р. закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю англійська та французька мови. В 2006 р. захистила кандидатську дисертацію по спеціалізації 10.02.04 – германські мови, на тему «Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості емотивних висловлювань негативної оцінки» . З 2015-2019 рр. – навчається в докторантурі.

Наукові інтереси:
прагмалінгвістика, перекладознавство, компаративістика.
Контактна інформація:


Лабенська Марина Олександрівна

Лабенська
Посада:
викладач кафедри
Освіта та професійний шлях

В 2011 закінчила ЧДУ ім. П.Могили, за спеціальністю міжнародні відносини, здобула освіту магістра міжнародних відносин та зовнішньої політики, кваліфікацію міжнародника-політолога, перекладача. З 2012-го року навчається в аспірантурі ЧДУ ім. П.Могили за спеціальністю 23.00.04-політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. З 2015 р. працює викладачем кафедри теорії та практики перекладу ЧДУ (з 2016 р. ЧНУ ім. П.Могили).

Наукові інтереси:
міжнародні відносини, АТР, ЄС, переклад, іноземні мови, геополітика, міжнародна інформація, політика та політологія.
Контактна інформація:

Електронна адреса: [email protected]
Телефон: +38(093)6850335


Луньова Ольга Володимирівна

Луньова
Посада:
викладач кафедри
Освіта та професійний шлях

В 2006 р. закінчила ЧДУ ім. П.Могили за спеціальністю «Мова та література (англійська, німецька)». З цього часу працює викладачем кафедри теорії та практики перекладу. В 2009-2014 рр. навчалася в аспірантурі Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

Наукові інтереси:
дискурсологія, політичний дискурс, міжкультурна комунікація, мова міжнародних відносин.
Контактна інформація:

Електронна адреса: [email protected]
Телефон: +38 (066) 1860461


Любенко Оксана Вікторівна

Посада:
викладач кафедри теорії та практики перекладу
Освіта та професійний шлях

В 2015 р. закінчила ЧДУ ім. П.Могили за спеціальністю «Переклад (англійська та німецька мови)». З цього часу працює викладачем кафедри теорії та практики перекладу.

Наукові інтереси:
теорія та практика перекладу, локалізація та глобалізація.
Контактна інформація:

Електронна адреса: [email protected]
Телефон: +38 (093) 996 69 20


Лютянська Наталя Іванівна

Посада:
викладач кафедри теорії та практики перекладу
Освіта та професійний шлях

В 2012 році закінчила ЧДУ ім. П.Могили за спеціальністю «Мова та література (англійська, німецька)». З цього часу працює викладачем кафедри теорії та практики перекладу. В 2013-2016 рр. навчалася в аспірантурі ЧДУ ім. П.Могили (з 2016 р. – ЧНУ ім. П.Могили).

Наукові інтереси:
теорія та практика перекладу, дискурсологія, теорія комунікації, міжкультурна комунікація
Контактна інформація:

Електронна адреса: [email protected]
Телефон: (0512) 76 92 70


Медведєва Анна Андріївна

Медведєва
Посада:
викладач кафедри
Освіта та професійний шлях

В 2013 році закінчила магістратуру в ЧДУ ім. П.Могили за спеціальністю «Переклад (німецька та англійська мови)». З цього часу працює викладачем кафедри теорії та практики перекладу. У 2016 р. вступила до аспірантури в ЧНУ ім. П.Могили за спеціальністю «Філологія».

Наукові інтереси:
теорія та практика перекладу, усний послідовний переклад, міжкультурна комунікація.
Контактна інформація:

Електронна адреса: [email protected]
Телефон: +38 (063) 535 95 78


Науменко Ольга Володимирівна

Науменко О.В.
Посада:
викладач кафедри
Освіта та професійний шлях

У 2012 році закінчила ЧДУ ім. П.Могили, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Переклад» та здобула кваліфікацію магістра з філології, перекладача англійської та німецької мов. З 2012 р. по теперішній час – викладач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови. З 2014 р. по теперішній час – аспірант кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови (спеціальність: 10.02.16. – «Перекладознавство»). Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Фоностилістика поезії Едгара Аллана По та її відтворення у перекладах». З 2014 р. разом з Черновою Ю.В. організовує щорічний конкурс перекладів для студентів 3-4 курсів.

Наукові інтереси:
фоностилістика, художній переклад, переклад поезії. Викладає наступні дисципліни: практичний курс перекладу, редагування перекладу, основна іноземна мова (англійська)
Контактна інформація:

Е-mail: [email protected]


Стеванович Раїса Іванівна

Посада:
доцент, викладач кафедри
Освіта та професійний шлях

1964 р. – закінчила Одеський державний університет ім. Мечникова за спеціальністю «Філологія» та здобула кваліфікацію вчителя англійської мови та літератури. Працювала перекладачем англійської мови після закінчення університету в Індії, Єгипті. Згодом працювала в СПБ «Машпроект» перекладачем (м. Миколаїв), а також викладачем у Миколаєвському кораблебудівному інституті. З 2007 р. і по теперішній час працює у ЧДУ ім. П.Могили (з 2016 р. – ЧНУ ім. П.Могили). З 2007 р. – працювала на посаді доцента (б.в.з) на кафедрі теорії та практики перекладу і німецької філології
2011 р. – отримала диплом та звання доцента. З 2012 р. – працює на кафедрі теорії та практики перекладу з англійської мови.

Наукові інтереси:
евристика – наука про творче мислення. Учасниця багатьох міжнародних наукових конференцій (Мінськ, Москва, Київ, Полтава, Єкатеринбург, Севастополь, Симферополь, Кіровоград, Ялта), де виступає з доповідями та автор понад 50 наукових публікацій ВАК.
Контактна інформація:


Чернова Юлія Вікторівна

Чернова
Посада:
викладач кафедри
Освіта та професійний шлях

Викладає англійську мову для студентів спеціальностей «Переклад» та «Міжнародні відносини». З 2013 р. є аспіранткою відділу світової літератури Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України (за спеціальністю «Література зарубіжних країн»). Має три закордонні публікації (надруковані в Угорщині, США та Чехії).

Наукові інтереси:
література Канади, творчість Маргарет Етвуд та Робертсона Дейвіса, розробка власного курсу з домашнього читання.
Контактна інформація:

 

Події та оголошення


жовтня
27
Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення стійкості економіки в умовах гоеекономічної нестабільності: національний та глобальний виміри»

Київський національний університетімені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин запрошують професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів

Листопад
4
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Кафедра міжнародної інформації запрошують взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Листопада
17
ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку»

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти запрошує  усіх охочих взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку», яка відбудеться 17 листопада 2016 р. Матеріали для участі у конференції приймаються до 14 листопада 2016 …