Кафедра соціології - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра соціології


Викладацький склад

Ляпіна Людмила Анатоліївна
декан факультету соціології, к. політ., н., доцент
Ляпіна Л.А. - Декан

Освіта та професійний шлях:
У 1988 році закінчила філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З того часу до 1995 року працювала викладачем, старшим викладачем кафедр філософії, політології та економічної теорії, політології МДУ ім. В.О. Сухомлинського. У 1997-2000 рр. навчалась в аспірантурі Миколаївського державного педагогічного університету. У 2005 – 2006 н. р. працювала на посаді доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національної юридичної академії (Миколаївський центр). З 2006 р.- по даний час – декан факультету соціології ЧНУ ім. Петра Могили.
Захист дисертації:
2003 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Роль політичних і громадських організацій у формуванні культури міжетнічного спілкування в Україні на сучасному етапі» в інституті політичних та етнонаціональних досліджень НАН України імені Ф.І. Кураса (м. Київ).
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2004 р. – отримала науковий ступінь кандидата політичних наук.
2008 р. – присвоєно вчене звання доцент кафедри соціології.
Наукові інтереси:
етносоціологія, мультикультуралізм.
Електронна адреса: [email protected]
Телефон: (0512) 76-55-52

Мейжис Ірина Альбертівна
Завідувач кафедри соціології, доктор педагогічних наук, професор соціології

Освіта і професійний шлях:
В 1969 р. закінчила Ленінградський державний інститут культури, бібліотечний факультет. В 1973-1977 р. навчалась в аспірантурі Київського державного інституту культури. З 1975р. викладач, старший викладач, доцент, зав. кафедрою, докторант Миколаївської філії КДІК ім. О.Корнійчука.
1992 р. – стажування на кафедрі соціальної психології
1994 -1998 рр. – заступник міського голови по виконавчій роботі Миколаєва
1998- 2000 рр. – завідуючий кафедрою політології Миколаївської філії Київського державного університету «Києво-Могилянська академія». У 2001 виїхала до Фінляндії, викладала у Кансанопісто м. Лахті.
У 2004 р. повернулась до викладання в ЧДУ ім.. Петра Могили в якості професора на кафедрі соціальної роботи, а з 2010 р. професором, завідуючим кафедрою соціології соціологічного факультету
Захист дисертацій:
1980 р. – захист кандидатської дисертацій на тему «Героїко-патріотична література в читанні підлітків» в Ленінградському державному інституті культури.
1996 р. – захист дисертації «Социально-психологические основы библиотечного обслуживания» у Санкт-Петербурзький Академії культури за спеціальністю 05.25. 03 на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.
2000 р. – повторний захист дисертації «Соціально-психологічні засади бібліотечного обслуговування» в Харківський державній академії культури на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
1986 р. –  присвоєно вчене звання доцента решением ВАК при Совете Министров СССР.
2007 р. – присвоєно вчене звання професора рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.
2014 р. – нагороджена ювілейною медаллю «З нагоди 20-ї річниці незалежності України»
2016 р. – нагороджена Почесною відзнакою «За заслуги перед містом Миколаїв розпорядженням Миколаївського міського голови».
Наукові інтереси: соціальна психологія, соціологія особистості.
Електронна адреса: [email protected]

Бондарець Богдан Богданович
викладач кафедри соціології
Бондарець Б.Б.

Освіта та професійний шлях:
В 2008 р закінчив Миколаївський державний гуманітарний університет ім. П.Могили за спеціальністю «Соціальна робота». В 2010 р. вступив до аспірантури при кафедрі соціології ЧДУ ім. П.Могили. У 2013 р. закінчив аспірантуру за спеціальністю 22.00.04 – «Спеціальні та галузеві соціології». На даний момент працює над дисертаційним дослідженням на тему «Вплив комерційної реклами на формування ціннісних установок української молоді».
На кафедрі соціології проводить семінарські заняття з дисциплін «Математико-статистичні методи в соціології», «Методи комп’ютерної обробки соціологічної інформації», «Основи наукових досліджень», «Вступ до спеціальності «Соціологія».
Наукові інтереси: соціологія молоді та соціологія реклами, соціальна філософія, методологія соціологічних досліджень.
Електронна адреса: [email protected]
Телефон: (0512) 57-18-00

Бороденко Олег Віталійович
старший викладач кафедри соціології, к.філос.н.
Бороденко О.В.

Освіта та професійний шлях: 1993 р. закінчив Миколаївський державний педагогічний інститут імені В.Г.Белінського (історичний факультет). У 1993-2006 рр. працював вчителем у школах міста, викладачем у Миколаївському комерційному технікумі. З 2006 р. – викладач суспільно-гуманітарних дисциплін у ВНЗ Миколаєва (у 2006-2009 рр. викладач Миколаївського політехнічного інституту; у 2009-2015 рр. завідувач соціологічної лабораторії та викладач НУК імені адмірала Макарова; з травня 2015 р. – старший викладач кафедри соціології ЧДУ ім. П.Могили).
Захист дисертації:
2013 р. – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури на тему «Тілесний і духовний аспекти людського буття в творчості Андрія Платонова» в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна.
Наукові інтереси: соціологія літератури, соціологія творчості, історія соціологічної думки.
Електронна адреса: [email protected]
Телефон: 068-115-8097

Калашнікова Людмила Володимирівна
доцент кафедри соціології, к. соц. н., доцент
Калашнікова Л.В.

Освіта та професійний шлях:
У 2002 р. закінчила фізико-математичний факультет Криворізького державного педагогічного університету (диплом з відзнакою № 21063322 від 21.06.2002 р., спеціальність «Фізика та основи інформатики»). У 2003-2006 рр. навчалася в аспірантурі Криворізького державного педагогічного університету за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології (свідоцтво АС №25 від 02.10.2006 р.). У період 2005-2008 рр. викладач кафедри філософії та соціології Навчально-консультаційного центру Запорізького національного університету, з 2008-2011 рр. доцент кафедри соціології та економіки Криворізького державного педагогічного університету. З вересня 2011 р. по теперішній час працює на посаді доцента кафедри соціології Чорноморського державного університету ім. Петра Могили (з 2016 р. – ЧНУ ім. П. Могили). Науковий доробок її складають 54 наукових публікацій, в т.ч монографія.
Захист дисертації:
2008 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Детермінація і специфіка девіантної поведінки підлітків в умовах промислового регіону (на прикладі Криворізького регіону)» у спеціалізованій раді Д.026.001.30 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології (номер диплома ДК №049663).
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2011 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри соціології та економіки (протокол № 3/49 Д від 01.07.2011 р.).
2010-2012 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (постанова № 5 від 11.10.2010 р.).
2016 р. – нагороджена почесною грамотою Миколаївської обласної Ради.
Наукові інтереси: методи обробки соціологічної інформації, організація діяльності соціологічних служб, соціологія девіацій, соціологія безпеки.
Електронна адреса: [email protected]
Телефон: (0512)57-18-00

Іванова Ірина Федорівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Іванова І.Ф.
Освіта та професійний шлях:
У 1975 р. закінчила Київський державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука за спеціальністю «Бібліотекознавство-бібліографія», отримала червоний диплом. З грудня 1992 р. по грудень 1996 р. навчалася в аспірантурі Київського державного інституту культури без відриву від виробництва зі спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографознавство». У 2009 р. закінчила Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Психологія» та здобула кваліфікацію бакалавра з психології.
Має 24 роки наукового стажу, у тому числі 18 – у вищих навчальних закладах ІІІ – ІУ рівня акредитації. З 1998 р. по серпень 2006 р. працювала у Миколаївській філії Київського національного університету культури і мистецтв на посадах заступника директора з наукової роботи, заступника директора з навчально-виховної роботи, завідувача кафедри документознавства та інформаційної діяльності, ст. викладача, доцента за наказом, доцента, професора за наказом. У 2006-2009 рр. працювала на посаді доцента кафедри загальної та соціальної психології у Миколаївському навчально-науковому інституті Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. У 2009-2014 працювала у Миколаївському національному університеті ім. В.О. Сухомлинського на посаді доцента кафедри загальної та вікової психології. З вересня 2014 р. працює у ЧДУ ім. П.Могили на посаді доцента кафедри соціології (з 2016 р. – ЧНУ ім. П.Могили).
Захист дисертації:
1999 р. – захистила кандидатську дисертацію за темою «Читацькі об’єднання в публічних бібліотеках: особливості розвитку і діяльності» (у рамках соціально-психологічного підходу до бібліотечного обслуговування) на засіданні спеціалізованої Вченої ради К.26.807.01. при Київському державному університеті культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України.
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
1999 р. – присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство».
2003 р. – нагороджена почесним нагрудним знаком управління культури Миколаївської обласної державної адміністрації до 150-річчя із дня народження Миколи Миколайовича Аркаса.
2004 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри документознавства та інформаційної діяльності.
2005 р. – нагороджена Подякою і годинником мера м. Києва.
Наукові інтереси: За останні сім років: 2009 – 2014 р.р. – науково-дослідницька діяльність у рамках теми «Формування професійної ідентичності та професійної компетентності у студентів різної професійної спрямованості», 2014 – 2016 р.р. – гендерні аспекти дослідження інституту сім’ї, міжетнічні відносини на Півдні України.
Наукові публікації: 53 наукові і науково-методичні публікації. Підготовлені до друку у співавторстві 2 навчальних посібника.
Електронна адреса: [email protected]
Телефон: (0512) 57-18-00

Рожанська Наталя Володимирівна
кандидат соціологічних наук, доцент.

Рожанська Н.В.
Освіта та професійний шлях:
У 2001 році закінчила Міжнародний Соломонів університет за напрямом підготовки «Філософія», у 2003 р. – Національний університет «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю «Філософія», у 2010 р. – аспірантуру Чорноморського державного університету імені Петра Могили за спеціальністю 22.00.04 – «Спеціальні та галузеві соціології». З 2008 р. працювала викладачем-асистентом кафедри соціології ЧДУ ім. П.Могили. З вересня 2012 р. – старший викладач кафедри. З вересня 2014 р. виконує обов’язки доцента кафедри.
Захист дисертацій:
2012 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Соціально-гуманітарна освіта як чинник демократизації українського суспільства». У травні 2013 р. присуджено науковий ступінь кандидата соціологічних наук.
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2015 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри соціології.
2012 р. – нагороджена грамотою Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації за значні досягнення в науковій сфері.
2013 р. – нагороджена грамотою Ректорату ЧДУ ім. П.Могили за значні досягнення в науково-дослідній діяльності.
Наукові інтереси: соціологія освіти, соціальна психологія, профорієнтаційна робота.
Електронна адреса: [email protected]
Телефон: (0512)57-18-00

Фесенко Артур Михайлович
Заступник декана факультету соціології, к. іст. н., доцент, доцент кафедри соціології

Фесенко А.М.
Освіта та професійний шлях:
У 1996 р. закінчив із відзнакою історичний факультет Одеського державного (нині – національного) університету ім. І.І. Мечникова та вступив до аспірантури даного університету (заочне відділення). Протягом 1996 – 1999 рр. – працював викладачем історичних, суспільствознавчих та правничих дисциплін у Миколаївському державному вищому музичному училищі. У 1998 р. присвоєна II викладацька категорія. З 2000 року й до сьогодні працює викладачем суспільно-політичних дисциплін факультету політичних наук та факультету соціології Миколаївській філії Національного університету “Києво-Могилянська академія” (з 2002 року – Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили, з 2009 року – ЧДУ ім. П.Могили, комплексу Києво-Могилянської академії, з 2016 року – ЧНУ ім. П.Могили). З вересня 2004 р. – доцент кафедри соціальної роботи, педагогіки та психології МДГУ ім. Петра Могили (за призначенням), з 2005 року – доцент кафедри соціології.
З квітня 2004 р. – заступник декана факультету політичних наук МДГУ ім. Петра Могили; з лютого 2006 р. й до сьогодні – заступник декана факультету соціології МДГУ ім. Петра Могили (нині ЧНУ ім. Петра Могили).
Захист дисертації:
2004 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія на тему «Суспільно-політична ситуація в СРСР у 20-ті роки та альтернатива лівої опозиції» у Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова. Диплом кандидата наук виданий ВАК України 9 червня 2004 року.
Наукове звання:
Доцент (атестат ДАК виданий 15 грудня 2005 року).
Наукові інтереси: політична історія, політичні технології, соціологія масової комунікації, реклама, паблік рілейшнз, виборчі технології, соціологія управління, соціологія праці та зайнятості, державна соціальна політика.
Електронна адреса: [email protected]
Телефон: (0512)76-55-52; 57-18-00

Чорна Вікторія Олександрівна
викладач кафедри соціології

Чорна В.О.
Освіта та професійний шлях:
У 2007 р закінчила МДГУ ім. П.Могили за спеціальністю «Соціальна робота». У 2008 р. вступила до аспірантури при кафедрі соціології ЧДУ ім. Петра Могили. У 2012 р. закінчила аспірантуру за спеціальністю 22.00.04 – «Спеціальні та галузеві соціології». На даний момент працює над дисертаційним дослідженням на тему «Специфіка та детермінанти трудоміграційних процесів у Південному регіоні України». З 2015 року є членом Соціологічної Асоціації України. На кафедрі соціології проводить заняття з дисциплін «Соціологія», «Етносоціологія», «Соціальна статистика», «Методика викладання соціогуманітарних дисциплін», «Основи демографії».
Наукові інтереси: соціологія міграції, трудова міграція, демографічний процес. Є автором низки наукових статей із вказаної тематики, що входять до фахових видань з соціології та міжнародної науко метричної бази даних, виступає на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.
Електронна адреса: [email protected]
Телефон: (0512) 57-18-00

Працюють за зовнішнім сумісництвом:
Володимир Кузьмич Коробов, кандидат соціологічних наук, доцент, завідувач кафедри соціології та філософії Херсонського національного технічного університету, фахівець у галузі електоральної соціології.
До участі у організаційних заходах, науковій і навчальній роботі кафедри у різний час залучалися:

  • доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології СНУ ім. В. І. Даля Б. Г. Нагорний (м. Луганськ);
  • доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології ІСН Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова В. М. Оніщук (м. Одеса);
  • доктор політичних наук, професор, завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України В. А. Войналович (м. Київ);
  • доктор історичних наук, професор, директор Інституту соціології, психології та управління Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова В. Б. Євтух (м. Київ);
  • доктор соціологічних наук, професор ХНУ ім. В. Н. Каразіна Л. М. Хижняк (м. Харків);
  • кандидат соціологічних наук, доцент, голова ХОВ САУ М. А. Гоманюк (м. Херсон);
  • колишній начальник управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, кандидат педагогічних наук, професор В. В. Мельниченко;
  • керівник Миколаївського центру вивчення громадської думки «Наваль-Експерт» Л. П. Білоконь.

Локтіонова Дінара Анатоліївна

викладач кафедри

Локтіонова Д.А.

Освіта та професійний шлях:

У 2007 р. з відзнакою закінчила Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова за спеціальністю «Політологія». У тому ж році вступила до аспірантури при кафедрі політології Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського. Протягом 2013-2014 рр. брала участь у науково-практичних семінарах Вищої школи соціології при Інституті соціології НАН України. У лютому 2014 р. брала участь у програмі з підвищення кваліфікації для викладачів з курсу «Business Communication and Public Speaking» на базі факультету суспільних наук Університеті імені Карла у Празі (Charles University in Prague). На кафедрі соціології викладає дисципліну «Методологія та методи соціологічних досліджень». Керує написанням курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт, науково-дослідною роботою студентів. Автор 15 наукових праць, з них 13 у фахових виданнях з політичних наук та соціології, дві зарубіжні публікації, а також доповіді і тези на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.

Захист дисертації:

2013 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси на тему «Електоральна поведінка громадян Південного регіону України в контексті виборчих систем».

Наукові інтереси: електоральна соціологія, соціологія політики, візуальна соціологія, якісні методи в соціології.

Електронна адреса: dinara.loktionova@gmail.com

 

Події та оголошення


жовтня
17
Науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування: розвиток і впровадження»

17 листопада 2016 р. Національна академія державного управління при Президентові України проводить науково-практичну конференцію молоди вчених «Публічне управління та адміністрування: розвиток і впровадження».

жовтня
27
Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення стійкості економіки в умовах гоеекономічної нестабільності: національний та глобальний виміри»

Київський національний університетімені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин запрошують професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів

Листопад
4
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Кафедра міжнародної інформації запрошують взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»