Кафедра психології - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра психології


Кафедра психології, як випускаюча, була створена 1 вересня 2014 року. Головним її завданням є підготовка бакалаврів з психології та читання навчальних предметів з курсу психології на інших факультетах та інститутах ЧДУ імені Петра Могили. Студентам надається повний об’єм теоретичних знань та практичних вмінь та навичок за програмою психологічних факультетів класичних університетів. Ці програми включають знання із загальної, вікової, педагогічної, експериментальної, соціальної, диференціальної, інженерної, клінічної, юридичної, політичної психології. Також вивчається історія психології та психологія управління, психологія праці, психодіагностика, патопсихологія та основи психотерапії.

Кафедра психології розташована у 10Л корпусі, аудиторія – 209.

Історія кафедри психології ЧДУ ім. Петра Могили

Кафедра психології, як випускаюча, була створена 1 вересня 2014 року. Головним її завданням є підготовка бакалаврів з психології та читання навчальних предметів з курсу психології на інших факультетах та інститутах ЧДУ імені Петра Могили. Студентам надається повний об’єм теоретичних знань та практичних вмінь та навичок за програмою психологічних факультетів класичних університетів. Ці програми включають знання із загальної, вікової, педагогічної, експериментальної, соціальної, диференціальної, інженерної, клінічної, юридичної, політичної психології. Також вивчається історія психології та психологія управління, психологія праці, психодіагностика, патопсихологія та основи психотерапії. Серед дисциплін природничо-наукової підготовки слід відмітити анатомію та еволюцію нервової системи, основи біології та генетики людини, психофізіологію, екологію людини та екологічну психологію, антропологію, зоопсихологію та порівняльну психологію. Окрім цих нормативних навчальних дисциплін, що є близькими до професійної підготовки психологів, є також дисципліни гуманітарного циклу: українська та англійська мова, історія України та української культури, філософія та політологія. На кафедрі психології працює один доктор психологічних наук, професор, п’ять кандидатів психологічних наук та чотири доценти. Очолює кафедру Я.В.Васильєв, перший в Миколаєві доктор психологічних наук та поки єдиний професор психології, який є автором футурреального підходу у психології та методики з цільової спрямованості особистості. Завідувач кафедри видав 7 книжок та більше 80 статей по проблемам цільової спрямованості особистості та футурреальної психології. Викладачі кафедри: – кандидат психологічних наук, доцент І.В. Астремська, спеціаліст з психологічної корекції поведінки та консультування; – кандидат психологічних наук, доцент І. М. Хоржевська, коло наукових інтересів – проблема професійної деформації особистості спеціалістів; – кандидат психологічних наук, доцент А.В.Васильєва, коло наукових інтересів – дитяча патопсихологія, психотерапія та психокорекція, психосоматичні розлади, залежна поведінка, психологія сексуальності, гендерна психологія; – кандидат психологічних наук, доцент В. І. Каневський, провідний фахівець з психології суїциду та пара суїциду; – старший викладач В.М.Гусак, коло наукових інтересів – професійно- психологічна культура майбутніх соціальних працівників; – кандидат психологічних наук, старший викладач О.М.Амплєєва, коло наукових інтересів – загальна та експериментальна психологія, історія психології, психологічне консультування, професійне становлення особистості, основи практичної психології. Основним напрямком наукових досліджень кафедри є проблема цільової спрямованості особистості.

Викладачі кафедри:

 • кандидат психологічних наук, доцент І.В. Астремська, спеціаліст з психологічної корекції поведінки та консультування;
 • кандидат психологічних наук, доцент І. М. Хоржевська, коло наукових інтересів – проблема професійної деформації особистості спеціалістів;
 • кандидат психологічних наук, доцент А.В.Васильєва, коло наукових інтересів – дитяча патопсихологія, психотерапія та психокорекція, психосоматичні розлади, залежна поведінка, психологія сексуальності, гендерна психологія;
 • кандидат психологічних наук, доцент В. І. Каневський, провідний фахівець з психології суїциду та пара суїциду;
 • старший викладач В.М.Гусак, коло наукових інтересів – професійно-психологічна культура майбутніх соціальних працівників;
 • кандидат психологічних наук, старший викладач О.М.Амплєєва, коло наукових інтересів – загальна та експериментальна психологія, історія психології, психологічне консультування, професійне становлення особистості, основи практичної психології.

Основним напрямком наукових досліджень кафедри є проблема цільової спрямованості особистості.

Повна інформація про викладачів кафедри:

Ольга Михайлівна Амплєєва

Ольга Михайлівна Амплєєва. Закінчила у 2009 р. Чорноморський державний університет імені Петра Могили за спеціальністю соціальна робота. У 2011 р. отримала другу вищу освіту за спеціальністю психологія в Херсонському державному університеті.

З 2009 по 2012 рр. навчалася в аспірантурі Херсонського державного університету за спеціальністю 19.00.01 – «Загальна психологія, історія психології». Кандидатську дисертацію захищено 24 травня 2013 р. у спеціалізованій раді Д 41.053.03 в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського за спеціальністю 19.00.01 – «Загальна психологія, історія психології». Тема дисертаційного дослідження – «Емоційний інтелект в структурі професійної діяльності психолога».

З 2009 по 2015 рр. працювала практичним психологом в Палаці творчості учнів м. Миколаєва.

З листопада 2015 р. на кафедрі психології викладає дисципліни «Експериментальна психологія», «Історія психології», «Психофізіологія», «Практична психологія в соціальній роботі».

Автор 8 наукових праць із психології, в тому числі у фахових виданнях – 5.

Коло наукових інтересів: загальна та експериментальна психологія, історія психології, психологічне консультування, професійне становлення особистості, основи практичної психології.

Електронна адреса: [email protected]


Ірина Володимирівна Астремська

Закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю «Практичний психолог. Викладач психології», а також Миколаївський базовий медичний коледж («Медична сестра») та Миколаївський державний педагогічний інститут («Практичний психолог в закладах світи. Вчитель російської мови та зарубіжної літератури»).

З 2004 по 2009 рр. – навчання в аспірантурі Херсонського державного університету за спеціальністю 19.00.01 – «Загальна психологія, історія психології». Кандидатську дисертацію захищено у липні 2010 р. у спеціалізованій раді Д 41.051.07 в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова за спеціальністю 19.00.01 – «Загальна психологія, історія психології». Тема дисертаційного дослідження – «Психологічні особливості емоційної сфери інтелектуально обдарованої особистості».

Вчене звання доцента кафедри соціальної роботи, психології та педагогіки отримала у 2013 р.

Практичний психолог вищої категорії зі стажем роботи більше 10 років, має стаж педагогічної діяльності 18 років.

На кафедрі психології викладає дисципліни «Конфліктологія», «Психодіагностика», «Психологічне консультування», «Психологія управління та супервізія», «Психодіагностика» тощо. Керує написанням курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт, науково- дослідною роботою студентів.

Автор 38 наукових праць із психології, соціальної роботи та педагогіки, в тому числі у фахових виданнях 20, 2 навчально-методичного характеру, з них 1 навчально-методичний посібник з грифом МОН України. Коло наукових інтересів: психологічне консультування, кататимно- імагінативна психотерапія, психодинамічна корекція емоційних і поведінкових розладів у дітей, супервізія соціальної роботи.

Електронна адреса: [email protected]


Анна Вікторівна Васильєва

Закінчила у 1998 р. Миколаївський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Практична психологія та російська мова та література». Після закінчення інституту у 1998 р. пройшла навчання на курсах спеціалізації з медичної психології у Харківській медичній академії післядипломної освіти на кафедрі медичної психології та сексопатології. Проходила курси підвищення кваліфікації у Кримський медичній академії післядипломної освіти у 2000 р. за напрямком «Психотерапія» та у 2013 р. у Харківській медичній академії післядипломної освіти на кафедрі психотерапії.

Протягом 1999-2003 р. навчалась в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Медична психологія». У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Динаміка когнітивних розладів при терапії різними групами антипсихотичних препаратів (на матеріалі хворих на шизофренію)», за спеціальністю 19.00.04 – «Медична психологія». Дисертацію захистила у спеціалізованій Вченій раді при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Диплом доцента отримала у 2006 році.

Протягом 1997 – 2002 років працювала психологом Миколаївської обласної психіатричної лікарні №1, 2002 – 2004р. працювала на посаді психолога НПК «Зоря – Машпроект».

З 2004 р. по 2015 р. працювала доцентом кафедри теоретичної та прикладної психології МНУ ім. В.О.Сухомлинського.

2004 – 2007р. бере участь у навчальній програмі з психотерапії: Московський інститут гештальттерапії та психодрами (МІГІП), 2011-2014 – навчання у Київському гештальт університеті, напрямок: супервізія в гештальтпідході.

Отримала сертифікат психотерапевта та супервізора в гештальттерапевтичному підході, що відповідає Європейській Асоціації Гештальт Терапії та Європейської Асоціації Психотерапії.

Основні напрямки наукових інтересів. Психодіагностика особистості, дитяча патопсихологія, психотерапія та психокорекція, психосоматичні розлади, залежна поведінка, психологія сексуальності, гендерна психологія.

Коло наукових та професійних інтересів:

 • дослідження гендерної ідентичності особистості;
 • корекція та психологічний супровід дітей з гіпердинамічними розладами та дефіцитом уваги;
 • робота з кризами, з родинами, психологічне супроводження психосоматичних хворих;
 • тематичні групи: «сімейна історія» та «жертви сімейних відносин».

Громадська діяльність.

Член асоціації психіатрів , психологів і психотерапевтів України.

Член української спілки психотерапевтів.

Має більше 25 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Є співавтором двох навчальних посібників з грифом МОН України «Соціальна психологія груп» (2013 р.); «Тренінгові технології у роботі психологічної служби вищого навчального закладу» (2013 р.).


Вікторія Михайлівна Гусак

Старший викладач кафедри психології  ЧДУ ім. Петра Могили. Освіта: 2001-2007 – факультет соціології МДГУ ім. П. Могили 2006-2010 – базовий курс з позитивної психотерапії, «Коучінг та консультування в організаціях», Український Інститут Позитивної крос-культурної психотерапії і менеджменту 2007-2010 – аспірантура зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти». З 2007 року – член Миколаївського Осередку Української Спілки психотерапевтів. Наукові інтереси: розвиток особистісної зрілості та психологічної культури майбутніх соціальних працівників в умовах ВНЗ; неформальна освіта впродовж життя, T&D-технології.

Професійні переконання:

 • Особистість кожного студента унікальна та неповторна.
 • Роль викладача у навчальному процесі – фасилітація. Це наставник і консультант, який приймає студента, вірить у нього, допомагає вчитися та розвиватися.
 • Не буває поганих студентів, є ті, кого не змогли зацікавити.

email: [email protected]


Віктор Іонович Каневський

Закінчив у 1975р. Миколаївський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Белінського за спеціальністю російська мова та література. Закінчив у 1992 р. спецфакультет Миколаївського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Белінського за спеціальністю практичний психолог в системі освіти.

Кандидатську дисертацію захищено у грудні 2011 р. у спеціалізованій Вченій раді  К 26.453.02 Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України за спеціальністю 19.00.01 – «Загальна психологія, історія психології».  Тема дисертаційного дослідження – «Психологічні особливості парасуїцидальної поведінки особистості». Вчене звання доцента кафедри соціальної роботи, психології та педагогіки отримав у 2014 р. На кафедрі психології викладає дисципліни «Загальна психологія», «Психологія груп та спілкування», «Патопсихологія», «Медична психологія», «Психологія тренінгової роботи», «Соціальна психологія». Керує написанням курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт, науково-дослідною роботою студентів.

Автор 17 наукових праць із психології, в тому числі у фахових виданнях – 13, 2 –  навчально-методичного характеру.

Коло наукових інтересів: психологія суїцидальної поведінки, кризова психологія, танатологія, онлайн-консультування.

 Електронна адреса: [email protected]


Анна Ростиславівна Лук`яненко

Закінчила Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського за спеціальністю «Психологія», отримала кваліфікацію «Психолог, викладач психології». З 2008 по 2012 р.р.  навчалась в аспірантурі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Кандидатську дисертацію захистила в 2013 р. у спеціалізованій Вченій раді Д 64.051.08 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю 19.00.01 – «Загальна психологія, історія психології». Тема дисертаційного дослідження – «Психологічні чинники прояву синдрому «емоційного вигорання» у представників різних типів професій і безробітних». З 2007 р. займала посади hr менеджера у різних крупних компаніях м. Миколаєва. З 2014 р. працює на кафедрі психології Чорноморського державного університету імені П.Могили.

Автор 11 наукових праць із психології,  5 з яких надруковані у фахових виданнях, затверджених  МОН України.

Коло наукових інтересів: психологія управління персоналом, психологічне здоров’я у професійній діяльності, особливості представників різних типів професій, профорієнтація, самоактуалізація  особистості.

Електронна адреса: [email protected]


Інна Михайлівна Хоржевська

ч

У 1999 році закінчила Миколаївський державний педагогічний університет, спеціальність за дипломом – вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури, практичний психолог у закладах освіти.   З 1999 року до 2002 року навчалася у аспірантурі Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова за спеціальністю загальна психологія.

Кандидат психологічних наук з 2004 року. Дисертацію захистила 13 березня 2004 року у спеціалізованій Вченій раді Д 41.051.07 при Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова (Диплом ДК № 024066) на тему “Індивідуально-вікові особливості альтруїзму-егоїзму особистості”.

20 квітня 2006 Інні Михайлівні Хоржевській присвоєно вчене звання доцента кафедри теоретичної та прикладної психології (02ДЦ № 012220).

На кафедрі психології викладає навчальні курси “Загальна психологія”, “Вступ до спеціальності”, “Зоопсихологія та порівняльна психологія”. Здійснює керівництво курсовими, дипломними та магістерськими роботами.

Автор 34 наукових праць з психології, у тому числі у фахових виданнях – 28, 6 –  навчально-методичного характеру, з них 1 – з грифом МОН України.

Здійснює рецензування авторефератів за спеціальністю 19.00.01 – «Загальна психологія, історія психології» та рецензування навчально-методичних посібників.

Коло наукових інтересів – психологічні основи формування професійної культури, проблема професійної деформації фахівця.  Співпрацює з психологічною службою МВС Миколаївської області.

Електронна адреса: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Події та оголошення


жовтня
17
Науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування: розвиток і впровадження»

17 листопада 2016 р. Національна академія державного управління при Президентові України проводить науково-практичну конференцію молоди вчених «Публічне управління та адміністрування: розвиток і впровадження».

жовтня
27
Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення стійкості економіки в умовах гоеекономічної нестабільності: національний та глобальний виміри»

Київський національний університетімені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин запрошують професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів

Листопад
4
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Кафедра міжнародної інформації запрошують взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»