Кафедра прикладної та вищої математики - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра прикладної та вищої математики


 Анатолій Никифорович Хомченко

email:[email protected]
Кафедра розташована:2-й корпус, каб. 2-404
тел. (0512) 76-55-73

завідувач кафедри прикладної та вищої математики Чорноморського державного університету ім. Петра Могили. Вищу математичну освіту отримав на механіко-математичному факультеті Одеського державного (тепер національного) університету ім. І.І. Мечникова. Доктор фізико-математичних наук, професор. Дійсний член Міжнародної академії наук Вищої школи (Санкт-Петербурзьке відділення). Відмінник освіти України. Заслужений діяч науки і техніки України. Підготував 17 кандидатів та 3 доктора наук. Має 493 публікації (станом на грудень 2014 р.). Коло наукових інтересів: ймовірнісно-геометричні моделі теорії наближення функцій, методи барицентричного усереднення граничних потенціалів.

Події та оголошення


жовтня
17
Науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування: розвиток і впровадження»

17 листопада 2016 р. Національна академія державного управління при Президентові України проводить науково-практичну конференцію молоди вчених «Публічне управління та адміністрування: розвиток і впровадження».

жовтня
27
Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення стійкості економіки в умовах гоеекономічної нестабільності: національний та глобальний виміри»

Київський національний університетімені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин запрошують професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів

Листопад
4
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Кафедра міжнародної інформації запрошують взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»