Кафедра медичних приладів і систем - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра медичних приладів і систем


DCF 1.0

Прищепов Олег Федорович

email:[email protected]
Кафедра знаходиться:4-й корпус, кімн. 4-303
тел. (0512) 76-55-69
–в.о. зав. кафедри, кандидат технічних наук, доцент кафедри Медичних приладів та систем, закінчив машинобудівний факультет Миколаївського кораблебудівного інституту у 1972 році. Кандидатську дисертацію з спеціальності “Ливарне виробництво“ захистив у 1986 році в Ленінградському політехнічному інституті. Автор біля 70 наукових праць, та 14 виноходів. Коло наукових інтересів: екологічна безпека, технологія машинобудування та приладобудування, ливарне виробництво. В ЧДУ ім.П.Могили працює з 2000 року і викладає дисципліни технологічного напрямку.

Події та оголошення


жовтня
17
Науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування: розвиток і впровадження»

17 листопада 2016 р. Національна академія державного управління при Президентові України проводить науково-практичну конференцію молоди вчених «Публічне управління та адміністрування: розвиток і впровадження».

жовтня
27
Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення стійкості економіки в умовах гоеекономічної нестабільності: національний та глобальний виміри»

Київський національний університетімені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин запрошують професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів

Листопад
4
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Кафедра міжнародної інформації запрошують взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»