Кафедра історії - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра історії


Штат кафедри історії налічує 11 співробітників, в тому числі: 3 професора (д.і.н. Котляр Ю.В., д.і.н. Шкляж Й.М., д. філос. н. Лозко Г.С.), професор бвз (д.і.н. Міронова І.С.), 4 доцента (к.і.н. Гайдай О.М., к.і.н. Шевченко Н.В., к.і.н., Морозова О.С., к.і.н. Підберезних І.Є. ), старший викладач (к. політ. н. Іовчева А.М.), та 2 сумісника (к.і.н., доцент І.В. Піструіл, д.і.н., доцент Л.Л. Левченко).

Викладацький склад

Котляр Юрій Вадимович

завідувач кафедри історії, доктор історичних наук, професор

Освіта та професійний шлях:

У 1986–1992 рр. навчався на історичному факультеті Одеського державного університету імені І.І. Мечникова, отримав диплом зі спеціальності «Історик, викладач історії». У 1992–1994 рр. працював вчителем Березнегуватської НСШ № 2, а в 1995–1996 рр. – завідувачем Березнегуватським народним історичним музеєм. У 1995–1997 рр. навчався в аспірантурі ОДУ імені І.І. Мечникова. З 1996 по 1999 рр. працював начальником паспортної служби Березнегуватського РВ УМВС в Миколаївській області. З 1999 по 2002 рр. – старший викладач, доцент, завідувач кафедри історичних дисциплін Миколаївського навчально-наукового інституту ОДУ імені І.І. Мечникова. У 2002-2005 рр. перебував у докторантурі ОДУ імені І.І. Мечникова. З 2005 по 2007 рр. працював завідувачем кафедри історичних дисциплін МННІ Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. З 2007 р. по теперішній час – завідувач кафедри історії ЧНУ ім. П.Могили. З 1999 р. – консультант секції «Історія України» Миколаївського територіального відділення Малої Академії Наук. З 2010 р. – завідувач Миколаївського відділення Інституту історії України Національної Академії Наук України. З 2011 р. – член Національної спілки краєзнавців України.

Захист дисертацій:

1997 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук «Повстансько-партизанський рух українських селян у 1919 – на початку 1920 рр. (на матеріалах Півдня України)» за спеціальністю 07.00.01 – історія України, в ОДУ імені І.І. Мечникова.

2005 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук «Селянство Півдня України в період нової економічної політики (1921 – 1929 рр.)»за спеціальністю 07.00.01 – історія України, в ОНУ імені І.І. Мечникова.

Вчені звання:

2005 р. – доцент кафедри історичних дисциплін ОНУ імені І.І. Мечникова.

2007 р. – професор кафедри історичних дисциплін ОНУ імені І.І. Мечникова.

Нагороди та особисті відзнаки:

2003 р. – Лауреат Миколаївської обласної культурологічної премії ім. М. Аркаса в номінації «Історичні, етнографічні, археологічні дослідження, охорона культурної спадщини».

2004 р. – Знак «Відмінник освіти України».

2002, 2005, 2006, 2010 рр. – отримано почесні грамоти Міністерства освіти і науки України.

2006 р. – нагороджений орденом Української Православної Церкви «Преподобного Нестора Літописця».

2007 р. – нагороджений почесною грамотою Миколаївської обласної державної адміністрації.

2009 р. – нагороджений почесною грамотою Миколаївської обласної ради;

Знак «Петро Могила».

2011 р. – нагороджений почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

2015 р. – Знак народної пошани Орден «За розбудову України».

2016 р. – почесна відзнака «За заслуги перед містом Миколаїв».

2017 р. – отримано звання «Почесний краєзнавець України».

Міжнародна діяльність:

У 2007 р. був стипендіатом Канадського інституту українських студій Альбертського університету; у 2010 р. проходив стажування в університеті Ca’Foscari (м. Венеція, Італія). Має публікації в провідних наукових виданнях Німеччини, Польщі, Чехії, Російської Федерації, Білорусі, Казахстану.

Наука:

Голова редколегії наукового журналу «Наукові праці. Історія». Член редколегії наукових журналів: «Чорноморський літопис», «Історичний архів», «Evropský filozofický a historický diskurz» (Чехія), «Лукомор’я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор’я», багатотомного видання «Реабілітовані історії. Миколаївська область».

Член спеціалізованих вчених рад Д 38.053.02 при ЧНУ ім. П.Могили та Д 41.051.08 при Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова за спеціальностями: 07.00.01 – історія України; 07.00.02 – всесвітня історія.

Офіційний науковий керівник п’яти захищених кандидатських дисертацій з історії України, всесвітньої історії та політології.

Сфери наукових інтересів: історія Півдня України, історія селянства, військова історія, сакральна історія.

Електронна адреса: [email protected]

Телефон: (0512)76-55-94

Котляр – Наукові публікації та праці

Левченко Лариса Леонідівна

доцент кафедри історії (сумісник), доктор історичних наук, доцент

????????????????????????????????????

Освіта та професійний шлях:

1992 р. – закінчила Московський державний історико-архівний інститут Російського державного гуманітарного університету. З листопада 1992 р. працює в Державному архіві Миколаївської області, з 27 жовтня 2003 р. – директор державного архіву. Автор близько 100 наукових праць, у тому числі двох одноосібних монографій. Учасник XV, XVI, XVII Міжнародних конгресів архівів (Відень, Австрія, 2004 р.; Куала-Лумпур, Малайзія, 2008 р.; Брісбен, Австралія, 2012 р.); XL Міжнародної конференції Круглого столу архівів (Квебек, Канада, 2007 р.); Щорічної конференції Товариства російських німців в Америці (США, 2009 р.); Міжнародної українсько-угорської конференції з архівних наук (Дебрецен, Угорщина, 2010 р.); Другої конференції архівів слов’янських країн (Любляна, Словенія, 2011 р.); Міжнародної вищої архівної конференції (Париж, Франція, 2012 р.).

Захист дисертацій:

2003 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Миколаївське і Севастопольське військове губернаторство, 1805-1900 рр.», кандидат історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

2014 р. – захистила докторську дисертацію на тему «Розвиток архівної справи в Сполучених Штатах Америки, кінець XVIII – початок ХХІ ст.», доктор історичних наук за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство.

Звання, нагороди та особисті відзнаки:

2006 р. за вагомий внесок у розвиток архівної справи нагороджена Почесною Грамотою Державного комітету архівів України (наказ від 1 грудня 2006 року № 115-к);

2007 р. за участь у проекті з відновлення імен жертв Голокосту «The Shoah Victims’ Names Recovery Project» нагороджена Подякою керівництва Меморіального комплексу Катастрофи та героїзму єврейського народу Яд Вашем (Єрусалим, Ізраїль; червень 2007 р.);

2008 р. за особистий внесок у розвиток архівної справи, поширення правди про історичне минуле України, високий професіоналізм Указом Президента України від 22 грудня 2008 року № 1193/2008 «Про нагородження працівників архівної справи» нагороджена Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня;

2012-2013 рр. – дипломи «Автор року-2012», «Автор року-2013» редакції науково-практичного журналу «Архіви України».

Наукові інтереси: історія архівів та архівної справи, теорія та практика архівної справи за кордоном, у тому числі в Сполучених Штатах Америки, Польщі, Ізраїлі, Великій Британії та в інших країнах світу; дослідження біографій зарубіжних істориків-архівістів; історія Миколаївщини та Півдня України; американістика та юдаїка.

Електронна адреса: lewch@i.ua

Телефон: (0512) 37-00-65

Лозко Галина Сергіївна

професор кафедри історії; доктор філософських наук, професор

Лозко Г.С.

Освіта та професійний шлях:

У 1977 р. закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка. З 1969 р. працювала вчителем у кількох Київських середніх школах. З 1989 – у Київських вишах: ст. викладачем КПІ, КІСВ, доцентом УДАККО (з 1995), професором КНУКіМ (з 2000), завідувачем кафедри філософії КУ ім. Бориса Грінченка (з 2007); з 2012 р. – професор ЧДУ ім. П.Могили (з 2016 р. – ЧНУ ім. Петра Могили). Етнолог, релігієзнавець, член Національної Спілки письменників України (публіцист), головний редактор часопису «Наукові праці: серія Філософія» Чорноморського національного університету імені Петра Могили; головний редактор науково-популярного часопису «Сварог: Філософія, Етнологія, Релігієзнавство».

Захист дисертацій:

1996 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Українське язичництво як джерело побутового релігійного синкретизму» в Інституті філософії ім. Григорія Сковороди НАН України (Відділення релігієзнавства), за спеціальністю 09.00.11 релігієзнавство.

2007 р. – захист дисертації на тему: «Актуалізація української етнорелігії в європейському контексті» на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.12 українознавство в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Кафедра релігієзнавства).

Звання, нагороди та особисті відзнаки:

1997 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри українознавства Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти.

2008 р. – нагороджена Почесним Диплом МОН України за особистий творчий внесок в удосконалення процесу навчання і виховання молоді (Одинадцята міжнародна виставка навчальних закладів “Сучасна освіта в Україні”, 27-29 лютого 2008).

2011 р. – присуджено вчене звання професора кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка.

2013 р. – нагороджена Грамотою Управління освіти і науки Миколаївської Облдержадміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 17-річчя заснування університету.

Наукові інтереси: філософія, релігієзнавство, етнологія, українознавство, культурологія.

Електронна адреса: svaroh_7@ukr.net

Телефон: (0512)76-55-94

Лозко – Наукові праці

Міронова Ірина Сергіївна

доктор історичних наук, доцент

Міронова І.С.

Освіта та професійний шлях:

У 1998 р. закінчила історичний факультет Миколаївського державного педагогічного інституту. У 2000-2003 рр. навчалася в аспірантурі Миколаївського державного університету. З вересня 2003 р. працювала викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри історичних дисциплін Миколаївського навчально-наукового інституту Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. З 2008 до 2011 р. перебувала в докторантурі Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. З листопада 2008 р. працює на посаді доцента кафедри історії ЧДУ ім. П.Могили (з 2016 р. – ЧНУ ім. Петра Могили).

Захист дисертацій:

2003 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Культура національних меншин Півдня України в 20-30-ті рр. ХХ ст.» зі спеціальності 07.00.01 – історія України в Донецькому національному університеті.

2014 р. – захист докторської дисертації на тему «Формування та розвиток поштових і поштово-телеграфних установ на півдні України (остання чверть XVIII – початок XX ст.)» зі спеціальності 07.00.01 – історія України у Дніпропетровському національному університеті імені О. Гончара.

Звання, нагороди та особисті відзнаки:

2004 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри історичних дисциплін.

2005, 2006, 2007 рр. – нагороджена грамотами Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації.

2005, 2006 рр. – нагороджена почесними грамотами Міністерства освіти і науки України.

2007 р. – нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

2010 р. – нагороджена знаком «Софія Русова».

Наукові інтереси: історія Південної України, національні меншини України, історія розвитку установ зв’язку.

Електронна адреса: ya.irinam7@yandex.ua

Телефон: (066) 233-34-98

Іовчева Аліна Михайлівна 

старший викладач кафедри історії, кандидат політичних наук, начальник відділу міжнародних зв’язків ЧДУ імені Петра Могили.

Іовчева

Освіта та професійний шлях:

2009 р. – закінчила ЧДУ ім. П.Могили, спеціальність «Політологія». Є постійним учасником українських і міжнародних проектів, програм та конференцій: Robert Shuman Institute «Gender in politics» (Угорщина), Human Rights Umbrella (Україна-Швеція), Humanity in Action (Німеччина, Польща), «Reconciliation of Work, Personal and Private Life» (Сербія), «Eastern European Partnership» (Україна-Німеччина), «Political Mechanisms Providing «Green Economy» in Germany» (Німеччина), «Екологія й громадянське суспільство» (Україна-Німеччина). Очолює громадську організацію «Партнерство для розвитку», яка спрямовує свою діяльність на реалізацію науковцями Південного регіону важливих соціальних проектів. Член Української асоціації європейських студій. Має більше 20 публікацій.

Захист дисертацій:

2014 р. – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси на тему «Гендерна рівність в сучасних політичних процесах Республіки Сербія та України».

Звання, нагороди та особисті відзнаки:

2015 р. – переможець обласного конкурсу робіт молодих учених у номінації «Соціально-політичні науки, соціальне забезпечення».

Наукові інтереси: гендерне збалансування політичної сфери, інформаційне суспільство, перехідні демократії, історія державних установ.

Електронна адреса: [email protected]

Телефон: (0512) 76-55-77

Гайдай Ольга Михайлівна

Кандидат історичних наук, доцент

Гайдай О.М.

Освіта та професійний шлях:

В 1993 р. закінчила з відзнакою історичний факультет Миколаївського державного педагогічного інституту. З цього часу працювала викладачем, старшим викладачем, кафедр історії України та економічної теорії, кафедри українознавства Миколаївського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Бєлінського до 01 10.97 р.. В 1995-1998 рр. навчалася в аспірантурі Миколаївського державного педагогічного інституту. З 1.09.2007 прийнята на посаду доцента кафедри всесвітньої історії МДГУ ім. П.Могили за контрактом. З 2007 по 2012 р. працювала заступником декана факультету політичних наук ЧДУ ім. П.Могили (з 2016 р. – ЧНУ ім. Петра Могили). З 2012 по 2015 рр. навчалася в докторантурі ЧДУ ім. П.Могили. Член Миколаївського відділення Інституту історії України НАН України, яке діє як структурний підрозділ ЧНУ ім. П.Могили. Також є членом Науково-дослідного центру «Полоністики» ЧНУ ім. П.Могили. З 2012 року по теперішній час доцент кафедри історії ЧНУ ім. П.Могили.

Захист дисертацій:

2005 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Рух української громадськості за початкову народну освіту: кінець 19 століття – початок 1917 року». – 07.00.01, історія України. Одеський Національний Університет ім.. І. І. Мечникова, ДК №035514 від 4 липня 2006 р.

Звання, нагороди та особисті відзнаки:

1997 р. – лауреат культурологічної премії ім. М. Аркаса

2011 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри всесвітньої історії

Наукові інтереси: історія України, історія Російської імперії ХІХ століття, історичне краєзнавство.

Електронна адреса:osvita13@mail.ru

Телефон: (0512) 76-55-54

Морозова Ольга Станіславівна

доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент,

Морозова О.С.

Освіта та професійний шлях:

У 2000 р. з відзнакою закінчила Миколаївський державний педагогічний університет імені В.О. Сухомлинського й у 2001 р. магістратуру зі спеціальності «Історія». 2001-2002 рр. – працювала вчителем у Миколаївській ЗОШ №31, 2002-2007 рр. – навчалась в аспірантурі Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Київ). 2001-2004 рр. – працювала на посаді викладача історії на підготовчих курсах від Київського міжнародного університету; 2003-2004 рр. – викладач кафедри суспільних наук Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв (за сумісництвом). З березня 2007 р. працює в ЧДУ ім. П.Могили на посаді викладача кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики, з вересня – викладача кафедри історії. 2007-2014 – викладач історії України на підготовчих курсах при ЧДУ ім. П.Могили. З 2010 р. – керівник секції «Всесвітня історія» й «Історія України» Миколаївського територіального відділення Малої академії наук. 2011 р. – до сьогодні – доцент кафедри історії ЧДУ ім. П.Могили (з 2016 р. – ЧНУ ім. Петра Могили). 2012-2015 рр. – докторант Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського Національної академії наук України (Київ) по спеціальності – 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Працює над написанням докторської дисертації на тему «Історія України першої половини ХХ ст. в сучасній польській історіографії». Співробітник Науково-дослідного інституту полоністики, член Національної спілки краєзнавців України, Української асоціації усної історії, Польського історіографічного товариства, керівник секції «Всесвітня історія» та «Історія України» Малої академії наук. Автор більше ніж 60 наукових праць, зокрема 2 навчальних посібників, у провідних наукових виданнях України, Польщі, Чехії, Словаччини тощо, активний учасник міжнародних, республіканських, регіональних та вузівських наукових конференцій, з’їздів, симпозіумів.

Захист дисертацій:

2007 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Рух за впровадження української мови в навчальних закладах України в кінці ХІХ – на поч. ХХ ст.» в Донецькому національному університеті.

Звання, нагороди та особисті відзнаки:

2007 – присуджено вчене звання доцента кафедри історії

2008, 2010, 2011, 2013 – Грамоти Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації

2008, 2010 – Грамоти Чорноморського державного університету імені Петра Могили

2010 – Грамота Міністерства освіти і науки України

2011 – Диплом доцента

2011 р. – Член делегації України в конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи.

2012 – Диплом Управління у справах сім’ї та молоді Миколаївської облдержадміністрації

2012 – Диплом Східної літньої школи істориків (Варшава)

2012 – Стипендіат фонду Королеви Ядвіги при Ягеллонському університеті (Краків)

2016 – Стипендіат Фундації ім. К.Скубішевського (Варшава)

Наукові інтереси: сучасна польська історіографія, українсько-польські відносини ХХ ст., проблеми історії України ХХ ст., історичне краєзнавство, українське національне відродження, історія мовного питання в Україні тощо.

Електронна адреса: olga_chdu@ukr.net

Телефон: (0512) 76-55-94

Підберезних Інна Євгеніївна

кандидат історичних наук, доцент

Підберезних

Освіта та професійний шлях:

У 2002 р. закінчила Миколаївський державний педагогічний університет ім. В.О. Сухомлинського за кваліфікацією – магістр педагогічної освіти, викладач історії, а у 2007 р. – Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» м. Київ за кваліфікацією – магістр з права. В 2008-2010 рр. навчалася в аспірантурі ЧДУ ім. Петра Могили. З вересня 2011 р. працює на посаді доцента ЧДУ ім. П.Могили (з 2016 р. – ЧНУ ім. Петра Могили).

Захист дисертації:

2011 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Далекосхідний напрямок зовнішньої політики США в умовах Ялтинсько – Потсдамської світової системи (1945-1991 роки)» у Донецькому національному університеті.

Звання, нагороди та особисті відзнаки:

2004 р. – нагороджена Грамотою Управління у справах сім’ї та молоді Миколаївської облдержадміністрації за вагомий внесок у політичну освіту та виховання молоді;

2010 р. – нагороджена Подякою Головного управління юстиції за координацію в правоосвітній роботі з органами юстиції, високий професіоналізм в підготовці майбутніх правників та з нагоди святкування Дня юриста;

2010 р. – нагороджена Дипломом Миколаївської обласної державної адміністрації за участь в обласному конкурсі робіт молодих вчених Миколаївської області в номінації «Гуманітарні науки»;

2013 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри всесвітньої історії.

Наукові інтереси: політика США в Південно-Східній Азії у XXI ст., регіональні процеси в субрегіоні (Індонезія, Малайзія, М’янма, Філіппіни, Сінгапур, Таїланд, В’єтнам, Камбоджа, Лаос, Бруней Даруссалам, Тімор-Лесте).

Електронна адреса: : [email protected]

Телефон: (066) 432-88-66

Піструіл Ігор Володимирович

доцент кафедри історії (сумісник), кандидат історичних наук, доцент

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Освіта та професійний шлях:

У 1995 р. закінчив Одеський державний університет імені І. І. Мечникова. З 2015 р. науковий співробітник Одеського археологічного музею НАН України

Захист дисертації:

2006 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему «Різці на пам’ятках пізнього палеоліту Північно-Західного Причорномор’я». Найвищі наукові досягнення: дослідження пізньопалеолітичного поселення Анетівка ІІ; Відкриття пам’яток епохи неоліту в степах Північно-Західного Причорномор’я. Має близько 30 публікацій.

Наукові інтереси: археологія кам’яної доби.

Електронна адреса: [email protected]

Телефон: (0512) 76-55-94

Шевченко Наталія Володимирівна

доцент кафедри історії, кандидат історичних наук, доцент.

Шевченко Н.В

Освіта та професійний шлях:

1975 р. – закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка. Спеціальність – Історія, кваліфікація: вчитель історії і суспільствознавства. У 2001-2006 рр. – декан історичного факультету Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. У 2006-2011 рр. – декан факультету політичних наук ЧДУ ім. П.Могили, доцент кафедри історії. З 1998 р. заступник голови громадської організації обласного фонду «Жіноча перспектива» (працює над впровадженням гендерних програм до навчальних планів загально-освітніх шкіл та вузів). Представляла роботу фонду на міжнародному форумі жінок у Вашингтоні (США) «Жінка в розвитку» (1999). З 2015 р. – заступник голови міської громадської організації «Символи Миколаєва». Наукова спеціалізація – українська медієвістика, гендерна історія, краєзнавство. Автор 120 наукових праць, серед яких «Короткий довідник з історії України», «Малий словник історії України», «The contribution of Ukrainian Thinkers to political Culture of the Enlightenment», «Політика і гендер», «Ягелонська спадщина» у світлі сучасних українських історичних студій», «Входження чи повернення до Європи? (Україна у пошуках своєї європейської ідентичності)». Учасник всеукраїнських історичних читань «Козацька держава: витоки, еволюція та політична спадщина», «Академія пам’яті В. Б. Антоновича», міжнародних конференцій і конгресів у Гродно (Білорусь), Ваасенарі (Нідерланди), Мюнстері (ФРН), Афіни (Греція). Секретар всеукраїнського наукового товариства з вивчення ХVІІІ ст., член Виконкому міжнародного товариства з вивчення ХVІІІ ст. (Фундація Вольтера, Оксфорд, Великобританія). У 1999 р. стажувалася в Гарвардському університеті (США), у 2010 р. – у Дечжоуському університеті (Китай).

Захист дисертації:

У 1991 р. захистила кандидатську дисертації на тему «Суспільно-політичний рух в Україні у 60-70-ті роки ХVІІІ ст.».

Звання, нагороди та особисті відзнаки:

1997 р. – нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти України.

1997, 1999, 2002 рр. – нагороджена грамотами Миколаївського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.

2002 р. – Лауреат обласної культурологічної премії імені Миколи Аркаса в номінації «Історичні, етнографічні, археологічні дослідження, охорона культурної спадщини»; відмінник освіти України.

2003р. – нагороджена почесною грамотою Миколаївської обласної державної адміністрації.

2009 р. – нагороджена грамотою управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації.

2010 р. – має подяку Кабінету Міністрів України.

Наукові інтереси: історія козацтва, гендерна історія, середньовічна історія України, історичне краєзнавство.

Електронна адреса: [email protected]

Телефон: (0512) 76-55-94

Шкляж Йосип Михайлович

професор кафедри історії, доктор історичних наук

Шкляж Й.М

Освіта та професійний шлях:

У 1967 р. закінчив історичний факультет Одеського державного університету імені І. І. Мечникова. Працював завідувачем кафедри нової та новітньої історії Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, головний редактор журналу «Нова та новітня історія в сучасній школі». Автор біля 300 наукових публікацій, серед який монографії, навчальні посібники, статті у фахових виданнях: «Из истории Крымской войны» (2004), «Африка: история и современность» (2005), «Международные отношения перед Отечественной войны 1812 года: посвящается 200-летию Отечественной войны 1812 года» (2012), «В поисках тайны адмирала де Рибаса: (записки историка)» (2013).

Захист дисертацій:

1983 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему «Давня культура народів Африки».

Наукові інтереси: історія країн Азії та Африки, історичне краєзнавство, історія Російської імперії.

Телефон: (0512) 76-55-94

Шкірчак Катерина Петрівна

викладач кафедри історії, магістр

????????????????????????????????????

Освіта та професійний шлях:

2005 р. – Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, за спеціальністю «Етнологія», кваліфікація історик, етнолог. 2006 р. – Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, за спеціальністю «Історія». Проходила стажування в Італії

Коло наукових інтересів: етнографія та етнологія Півдня України, українська кооперація. Автор біля 15 публікацій: «Внесок Херсонських кооперативних товариств у розвиток освітніх та культурних установ Півдня України (1920-ті рр.)»; «Система кооперативної освіти на півдні України (1917-1929 рр.)».

Наукові інтереси: етнологія, історія кооперативного руху, весільні традиції степового Побужжя.

Електронна адреса: [email protected]

Телефон: (0512) 76-55-94

Шевченко Наталія Володимирівна

завідуюча кабінетом історії, магістр політології, магістр державного управління.

Шевченко Н. - разместить в конце

Освіта та професійний шлях:

У 2013 р. закінчила ЧДУ ім. П.Могили, спеціальність «Політологія». У 2014 р. закінчила Інститут державного управління ЧДУ ім. П.Могили за спеціальність «Державна служба». З 2015 р. – здобувач кафедри історії за спеціальністю 07.00.01 – історія України. Тема дисертаційного дослідження – «Розвиток нотаріату на Півдні України (1866 – 1917 рр.)»

Наукові інтереси: історія Південної України, нотаріат, історія розвитку нотаріату.

Електронна адреса: natasha150690@yandex.ua

Телефон: (0512) 76-55-94

Події та оголошення


жовтня
17
Науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування: розвиток і впровадження»

17 листопада 2016 р. Національна академія державного управління при Президентові України проводить науково-практичну конференцію молоди вчених «Публічне управління та адміністрування: розвиток і впровадження».

жовтня
27
Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення стійкості економіки в умовах гоеекономічної нестабільності: національний та глобальний виміри»

Київський національний університетімені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин запрошують професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів

Листопад
4
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Кафедра міжнародної інформації запрошують взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»