Кафедра романо-германської філології - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра романо-германської філології


Кафедра романо-германської філології була створена у 2010 році. Кафедра налічує 6 кандидатів наук, 17 викладачів. Завдяки потужному викладацькому складу студенти ЧДУ ім. Петра Могили мають змогу вивчати німецьку мову як першу та другу іноземна мову, іспанську,  а також французьку мову. Випускники напряму підготовку «Філологія» отримують дипломи з кваліфікацією бакалавра філології, вчителя німецької і англійської мов та зарубіжної літератури в загальноосвітній школі та дошкільних закладах. Випускники спеціальності «Мова і література» отримують дипломи з кваліфікацією викладача німецької та англійської мов та зарубіжної літератури в навчальних закладах I-IV рівнів акредитації.

Кафедра співпрацює з Гете Інститутом. Викладачі секції німецької мови постійно підвищують свій професійний рівень у Гете-Інституті, Київ, а також щорічно у Німеччині. Центр вивчення німецької мови акредитований у Гете-Інституті м. Мюнхена. Всі викладачі центру мають міжнародний сертифікат з німецької мови С2. Щороку на секції працюють носії мови з Німеччини, Австрії, які є викладачами ДААД та фонду Боша.

Французьке відділення кафедри романо-германської філології співпрацює з Посольством Франції в Україні та організацією Alliance Française, що дозволяє викладачам проходити педагогічне стажування у Франції. Крім того, на кафедрі проходять педагогічну практику викладачі-стажери з Франції (університети Sorbonne-nouvelle-Paris 3, université de Toulouse, université de Montpellier). Також активно працює центр вивчення іспанської мови. Викладачі іспанської мови є членами Асоціації іспаністів України. Вони регулярно беруть участь у конференціях та заходах організованих при Посольстві Іспанії.

Кафедра розташована11-й корпус, каб. 11-212

тел. (0512) 76-55-82

Склад кафедри романо-германської філології

 

1) Лариса Володимирівна Польберг – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри романо-германської філології.

email: [email protected]

Наукова кар’єра:

 • у 1991 р. закінчила Одеський державний університет імені І.І.Мечникова за спеціальністю «Німецька мова і література»;
 • у 2007 році захистила кандидатську дисертацію«Лексико-семантична група слів зі значенням «Всесвіт» у німецькій мові: діахронічне дослідження»;
 • з 2009 року – доцент. 

Наукові інтереси:

 • історія німецької мови;
 • німецька література періоду середньовіччя;
 • стилістика;
 • актуальні проблеми германістики.

Автор численних публікацій, серед яких:

 1. Sprachebenen im Mittelhochdeutschen (Рівні мови в середньоверхньонімецькій мові) / Л. В. Лисейко. – Випуск 110. – Миколаїв : МДГУ, 2008. – 59 с.
 2. Sprachebenen im Fruehneuhochdeutschen (Рівні мови в ранньоверхньонімецькій мові) / Л. В. Лисейко. – Випуск 111. – Миколаїв : МДГУ, 2008. – 66 с.
 3. Sprachebenen im Althochdeutschen (Рівні мови в давньоверхньонімецькій мові) / Л. В. Лисейко. – Випуск 112. – Миколаїв : МДГУ, 2008. – 72 с.
 4. 4. Deutsche Sprachgeschichte / Л. В. Лисейко – Миколаїв : МДГУ, 2008. – 164 с. (з грифом МОН)
 5. Середньовічні стилі та норми німецької мови [Монографія] / Л. В. Лисейко. – Чернівці: Букреск, 2014. – 244с.

2) Христина Богданівна Павлюк – кандидат філологічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри романо-гермнської філології. Коло наукових інтересів: германістика, сучасна німецька література, сучасна німецька жіноча поезія.

email: [email protected]

3) Ольга Володимирівна Кіршова – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри романо-германської філології. Наукові інтереси: професійна підготовка магістрантів спеціальності «Мова та література (німецька)».

email: [email protected]

4) Тетяна Іванівна Вакуленко – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри романо-германської філології. Коло наукових інтересів: фонетика німецької мови (теоретичний та практичний аспекти для свідомого навчання студентів-германістів правильної вимови).

email: [email protected]

5) Тетяна Сергіївна Каірова – кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-германської філології. Коло наукових інтересів: романська філологія, літературознавство, проблеми світової цивілізації, лінгвістика тексту, комунікативна лінгвістика – проблеми спілкування носіїв різних мов романського світу, культура ділового та особистого спілкування, новітні методики навчання французькій мові та цивілізації з використанням синтезу мистецтв.

email: [email protected]

6) Аліна Сергіївна Мозолевська – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри романо-германської філології. Наукові інтереси: прагматичний аспект категорії інформативності у романських мовах.

email: [email protected]

7) Дмитро Іванович Стодолінський – старший викладач кафедри романо-германської філології. Наукові інтереси: культурологічні аспекти вивчення іспанської мови; сучасні методики викладання; залучення аутентичних відеоуроків для викладання іспанської мови.

email: [email protected]

8) Наталія Анатоліївна Пітерова – старший викладач кафедри романо-германської філології.  Член Асоціації іспаністів. Наукові інтереси – методика викладання іноземної мови. email: [email protected]

9) Тамара Іванівна Ползікова – старший викладач романо-германської філології. Наукові інтереси: новітні методики викладання французької мови як другої іноземної(FLE, FOS)

email: [email protected]

Попова Л.Г.

10) Людмила Геннадіївна Попова – старший викладач кафедри романо-германської філології. Наукові інтереси: методика викладання латинської мови, проблеми перекладу з латинської та німецької мов. email: [email protected]

Нездайміна М.М.

11) Марина Миколаївна Нездайміна – старший викладач кафедри романо-германської філології. Наукові інтереси: діалектологія Німеччини. email: [email protected]

Максимчук С.М. (1)

12) Світлана Миколаївна Максимчук – старший викладач кафедри романо-германської філології. Наукові інтереси: культурологічний аспект лінгвокраїнознавства.

email: [email protected]

Якоб Валосчик

13) Якоб Валосчик – старший викладач кафедри романо-германської філології, лектор ДААД. Займається освітніми та культурними проектами, а також проводить заняття з практики німецької мови й країнознавства.

email: [email protected]

14) Лєна Грімм – старший викладач кафедри романо-германської філології, лектор фонду ім. Роберта Боша. Займається освітніми та культурними проектами, а також проводить заняття з практики німецької мови й країнознавства.

email: [email protected]

15) Василь Іванович В’єнцко – в. о. старшого викладача кафедри романо-германської філології. Коло наукових інтересів: народна фразеологія, етнолінгвістика, порівняльна фразеологія.

email: [email protected]

Вісько Г.Г.

16) Ганна Генріхівна Вісько – викладач кафедри романо-германської філології. Інтереси: германські мови, індоєвропеїстика, порівняльно-історичне мовознавство, кельтські мови.

email: [email protected]

Верещако М.С.

17) Марія Сергіївна Верещако – викладач німецької мови. У 2012 році закінчила Чорноморський державний університет ім. П. Могили, спеціальність «Мова та література (англійська, німецька)». Працює на кафедрі романо-германської філології з 2013 року. Коло наукових інтересів: методика викладання німецької мови.

email: [email protected]

Красівська А.М.

18) Анна Михайлівна  Красівська – викладач кафедри романо-германської філології. Коло наукових інтересів: новітні методики викладання німецької мови.

email:  [email protected]

19) Ольга Костянтинівна Чернявська – викладач кафедри романо-германської філології. Працює у Інституті філології з 2011 року. Коло інтересів: стилістика, переклад, література, методика викладання іноземної мови.

email: [email protected]

штевина

20) Альона Ігорівна Штевіна – викладач японської мови. Член Асоціації викладачів японської мови України. Коло наукових інтересів – ономатопоетична лексика в японській мові, каліграфія; політика та культура Японії; громадянське суспільство Японії.

Єнальєва

21) Ольга Анатоліївна Єнальєва – викладач кафедри романо-германської філології. Наукові інтереси:  історія та теорія німецької  літератури, передусім  літератури  для дітей та юнацтва. Працює над дисертаційним дослідженням «Тематичний спектр і поетикальні засоби німецького дитячого психологічного роману 1980-1990-х рр. (на прикладах творів К. Бойє, М. Пресслер і Г. Мебс)». Член Центру дослідження  літератури для дітей та юнацтва м. Львів.

email: [email protected]

Майєр К.О.

22) Катерина Олександрівна Майєр – викладач німецької мови, аспірантка (спеціальність Германські мови 10.02.04), кафедра романо-германської філології. Керівник Центру німецької молоді, культури і розвитку «Відергебурт»

email:  [email protected]

Історія становлення

Історія кафедри романо-германської філології починається з того моменту, коли у 1999 р. за ухвалою Вченої ради МФ НаУКМА було створено кафедру сучасних мов і класичної філології, яка мала широкий спектр діяльності, – викладання сучасних мов (французької, німецької, іспанської, китайської та польської) і класичної філології (латинська). У 2002 р. кафедру було перетворено на кафедру романської філології, а 1 вересня 2010 р. – на кафедру романо-германської філології.

У 2001 р. за підтримки Гете-Інституту було відкрито Центр вивчення німецької мови, де навчаються представники німецької етнічної меншини, а також усі охочі вдосконалити німецьку мову. Кожні три роки Центр проходить перевірку на відповідність стандартам якості викладання німецької мови, розроблених Гете-Інститутом. Викладачі німецької мови ЧДУ імені Петра Могили беруть участь у розробці тестового контролю для школярів, ведуть активну методичну і наукову роботу зі студентами, завдяки чому останні посідають призові місця на всеукраїнських олімпіадах серед студентів вузів, де німецька мова викладається як перша. Центр ВНМ акредитований у Гете-Інституті м. Мюнхена. Щороку на секції працюють носії мови з Німеччини, Австрії; проводяться кіноклуби, Deutschclub, курси підвищення кваліфікації для викладачів шкіл. Викладачі німецької секції сприяють участі студентів у програмі Au-Pair, а також подовженню навчання у ВНЗ Німеччини. Заняття проводяться у спеціально обладнаних аудиторіях, відкрито ресурсний центр. Німецька секція співпрацює з німецькими видавництвами «Kornelsen», «Hueber», «Langenscheidt», здійснює апробацію сигнальних екземплярів нових підручників. На базі ЦНМ у співпраці з лекторами ДААД та фонду Боша регулярно проходять семінари з підвищення кваліфікації викладачів кафедри та вчителів німецької мови міста Миколаєва.

Події та оголошення


жовтня
27
Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення стійкості економіки в умовах гоеекономічної нестабільності: національний та глобальний виміри»

Київський національний університетімені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин запрошують професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів

Листопад
4
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Кафедра міжнародної інформації запрошують взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Листопада
17
ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку»

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти запрошує  усіх охочих взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку», яка відбудеться 17 листопада 2016 р. Матеріали для участі у конференції приймаються до 14 листопада 2016 …