Кафедра екології та природокористування - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра екології та природокористування


144

Мітрясова Олена Петрівна

– завідувач кафедри екології та природокористування, доктор педагогічних наук, професор.

Кафедра знаходиться:4-й корпус, кімн. 4-318
тел. (0512) 76-55-68 Кафедра екології та природокористування

email:[email protected]

Історія та сьогодення кафедри екології та природокористування

Викладацький склад

Основні напрямки наукової роботи кафедри

Кафедра екології та природокористування здійснює підготовку  магістрів екологів відповідно до сучасних міжнародних вимог.  Вони можуть працювати:

  • у державних установах (відділи відповідних міністерств, держадміністрацій різних рівнів – обласних, районних, місцевих);
  • на підприємствах, заводах, фабриках;
  • у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах та інших освітянських установах;
  • в органах і установах міжнародних відносин;
  • у приватних закладах та установах;
  • у заповідниках різного рангу (біосферних, національних, державних, регіональних, історико-археологічних).

Протягом навчання майбутній фахівець здобуває теоретичні і практичні знання, оволодіває методами досліджень сучасного стану навколишнього природного середовища, прогнозування екологічної ситуації на майбутнє, здійснення екологічної експертизи всіх сфер діяльності людства.

Освітні рівні з екології та охорони навколишнього середовища передбачають підготовку бакалаврів та магістрів як базові для вступу до аспірантури університету, інших навчальних та науково-дослідних закладів України і за кордоном.

Практики, що передбачаються навчальним планом спеціальності, студенти проходять на підприємствах, в установах, заповідниках різного рангу під керівництвом провідних викладачів університету та досвідчених фахівців.

У процесі навчання студенти вивчають комплекси загальноосвітніх, професійно-орієнтованих, професійних та спеціалізованих дисциплін. Студенти, які навчаються за напрямом підготовки «Екологія», мають змогу отримувати освіту за кордоном відповідно до Угоди про співпрацю між Поморською академію у м. Слупськ (Республіка Польща) та ЧДУ ім. Петра Могили для закордонного стажування студентів і отримувати подвійний диплом про вищу освіту.

 

Події та оголошення


жовтня
17
Науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування: розвиток і впровадження»

17 листопада 2016 р. Національна академія державного управління при Президентові України проводить науково-практичну конференцію молоди вчених «Публічне управління та адміністрування: розвиток і впровадження».

жовтня
27
Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення стійкості економіки в умовах гоеекономічної нестабільності: національний та глобальний виміри»

Київський національний університетімені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин запрошують професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів

Листопад
4
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Кафедра міжнародної інформації запрошують взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»