Кафедра державної політики та менеджменту - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра державної політики та менеджменту


Кафедру державної політики та менеджменту було створено разом з Інститутом державного управління у вересні 2006 р.

Кадровий склад кафедри включає 2–3 доктора наук, професора, 5–6 кандидатів наук, доцентів, 2–3 старших викладачів, 1 методиста, 3–5 аспірантів та здобувачів наукових ступенів.

Щорічно члени кафедри публікують монографії, підручники і навчальні посібники, вісники, спеціалізовані бюлетені і брошури, а також десятки наукових статей, які друкуються як у зарубіжних виданнях, що включено до міжнародної бази наукових даних, так і у вітчизняних фахових збірниках, які включено до переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Представники кафедри беруть активну участь у науково-дослідницькій діяльності та громадській роботі. Вони ініціювали відкриття кафедри Жана Моне  (один з батьків-засновників Європейського Союзу), Інформаційного центру ЄС в м. Миколаїв, який діє на базі ЧДУ ім. Петра Могили, Навчально-наукового центру з європейської та євроатлантичної інтеграції України. Щорічно молоді науковці здійснюють захисти  докторських та кандидатських дисертацій.

Нині готують докторські дисертації В. В. Дерега, О. В. Лазарєва, С. В. Лізаковська та кандидатські роботи М. В. Орленко, О. В. Палагнюк, Д. О. Міхель, К. М. Картузов, О. С. Бадалова, Р. В. Волчецький.

Позитивні здобутки в навчально-виховній роботі та науково-дослідній діяльності надають змогу виходити переможцем із виконання проектів на конкурси, оголошені Європейською комісією (м. Брюссель, Бельгія), Конгресом  ініціатив Східної Європи (м. Люблін, Республіка Польща) і Міністерством освіти і науки України.

Успішне виконання цих та інших проектів дали змогу професорсько-викладацькому складу кафедри здійснити цілий ряд оригінальних публікацій, проведення круглих столів, науково-практичних і методичних конференцій, форумів, дискусій, тренінгів тощо.

Сьогодні кафедра велику увагу приділяє здійсненню наборів на І курс та підготовці бакалаврів із напряму «Менеджмент» із галузі знань «Менеджмент і адміністрування».

Що стосується цього напряму підготовки студентів, то варто зазначити те, що менеджмент і адміністрування – це організаційно управлінська діяльність, пов’язана з проектуванням, створенням організації, її функціональною інтеграцією та забезпеченням розвитку.

Отже, фахівці напряму підготовки «Менеджмент» можуть обіймати посади топ-менеджерів підприємств, установ та організацій різних форм власності; фахівців відділу кадрів, охорони праці, соціального розвитку, підрозділів маркетингу, планово-економічних відділів, збуту, комерційних, підрозділів із реклами та зв’язків із громадськістю, а також можуть працювати економічними радниками, фахівцями з управління та ін.

Оволодіння спеціальністю «Менеджмент» у галузі знань «Менеджмент і адміністрування» передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок з ефективної управлінської діяльності.

Представники кафедри дбають про те, щоб методика освоєння фаху менеджера базувалася на єдності лекцій, практичних та семінарських занять, які передбачають розв’язування типових управлінських завдань, розгляд ситуацій та ділові ігри. Важливе місце відводиться також самостійній роботі студентів та здійсненню індивідуальних і групових консультацій.

Одним словом, в Інституті все здійснюється так, щоб випускники спеціальності «Менеджмент» змогли успішно керувати діяльністю провідних і перспективних підприємств, обіймати посади у структурах державного та муніципального управління, підтверджувати свої знання як в Україні, так і за кордоном.

Події та оголошення


жовтня
27
Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення стійкості економіки в умовах гоеекономічної нестабільності: національний та глобальний виміри»

Київський національний університетімені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин запрошують професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів

Листопад
4
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Кафедра міжнародної інформації запрошують взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Листопада
17
ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку»

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти запрошує  усіх охочих взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку», яка відбудеться 17 листопада 2016 р. Матеріали для участі у конференції приймаються до 14 листопада 2016 …