Кафедра англійської філології - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра англійської філології


29

Матвєєва Наталія Петрівна

email:[email protected]

Кафедра знаходиться:11-й корпус, кімн. 11-305

тел. (0512) 76-92-79

– доктор філологічних наук, професор. Період роботи в університеті: з 2003 року по теперішній час. У 1973 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, одержала кваліфікацію “Філолог. Викладач російської мови та літератури.” У 1982 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата філологічних наук за темою: «Система дієслівних префіксів, не співвідносних із прийменниками у сучасній російській літературній мові (у зіставленні з українською)». Вчене звання доцента присвоєно у 1990 році. У 1997 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора філологічних наук за темою: «Лексико-семантичні труднощі писемного тексту та їх лексикографічна інтерпретація» за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство. У 2002 році отримала вчене звання професора. Наукові інтереси у галузі мовознавства: лексикологія, лексикографія, лінгвокогнітологія, глосологія, глосографія, концептографія тощо.

Події та оголошення


жовтня
17
Науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування: розвиток і впровадження»

17 листопада 2016 р. Національна академія державного управління при Президентові України проводить науково-практичну конференцію молоди вчених «Публічне управління та адміністрування: розвиток і впровадження».

жовтня
27
Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення стійкості економіки в умовах гоеекономічної нестабільності: національний та глобальний виміри»

Київський національний університетімені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин запрошують професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів

Листопад
4
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Кафедра міжнародної інформації запрошують взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»