Зміст навчання - ЧНУ iм. Петра Могили

Зміст навчання


Історія юридичного факультету тісно пов’язана з заснуванням самого університету як філії Національного університету «Києво-Могилянська Академія». На первісному етапі існування Миколаївської філії НУ КМА відповідно до рішення Вченої Ради Національного університету “Києво–Могилянська Академія” та наказу від 18 травня 1999 року № 256/С “Про створення кафедри правознавства” було створено кафедру правознавства у такому складі:

 1. Віктор Олександрович Ситник – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правознавства.
 2. Михайло Олександрович Голодний – кандидат юридичних наук, доцент.
 3. Олексій Васильович  Майданник– кандидат юридичних наук, доцент.
 4. Зінаїда Олександрівна Ковальчук– кандидат юридичних наук, доцент.
 5. Тамара Сергіївна Барило– кандидат юридичних наук, доцент.
 6.  Тамара Павлівна Проценко– кандидат юридичних наук, доцент.
 7. Тетяна Анатоліївна Костецька– кандидат юридичних наук, доцент.
 8. Микола Миколайович Бєлан – в.о.доцента.
 9. Володимир Васильович Коновалов – старший викладач.
 10. Людмила Володимирівна Мамчур– старший викладач.
 11. Тетяна Олександрівна  Шиян – старший викладач.

Згодом, з розвитком матеріальних та наукових потужностей університету на базі кафедри 31 серпня 2000 року був створений Департамент правничих наук. Керівником департаменту було призначено кандидата юридичних наук, доцента Віктора Олександровича Ситника. 3 вересня 2001 року департамент реорганізовано в факультет правничих наук.

Перший декан правничого факультету В.О. Ситник

Протягом 2004-2005 років на факультеті вже почало працювати 3 кафедри: загально-правових наук,  галузевих правових наук, державно-правових наук.

Наказом від 11 вересня 2006 року відповідно до рішення Вченої Ради від 07.09.96 р. “Факультет правничих наук” було перейменовано у “Юридичний факультет”.

А 26 жовтня 2006 року засіданням Вченої ради університету (протокол № 2(44)) та наказом ректора № 234/К від 31 жовтня 2006 року кафедри юридичного факультету перейменовані наступним чином:

 • кафедру загально-правових наук у кафедру історії та теорії держави і права;
 • кафедру державно-правових наук у кафедру конституційного та адміністративного права і процесу;
 • кафедру галузевих правових наук у кафедру цивільного та кримінального права і процесу.

За період існування юридичного факультету деканами факультету були: кандидат юридичних наук, доцент Віктор Олександрович Ситник, доктор юридичних наук, професор Олександр Анатолійович Кириченко, кандидат юридичних наук Дмитро Сергійович Січко.

Сьогодні юридичний факультет ЧДУ ім. П. Могили – провідний навчальний і науковий юридичний заклад Миколаївської області. Вчені факультету здійснюють широку програму науково-дослідних робіт у різних сферах юридичної науки, беруть активну участь у науковому консультуванні різних державних і міжнародних органів по правових питаннях.

Святкування Конвокації 2006 року

Святкування Конвокації 2009 року

Факультет має у своєму розпорядженні всі необхідні умови для підготовки кваліфікованих юристів за спеціальністю “Правознавство”. На базі факультету працює Центр інноваційних методик правничої освіти, який аналізує, узагальнює та розробляє новітні навчальні технології, проводить тренінги, видає методичні посібники тощо.

Події та оголошення


жовтня
27
Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення стійкості економіки в умовах гоеекономічної нестабільності: національний та глобальний виміри»

Київський національний університетімені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин запрошують професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів

Листопад
4
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Кафедра міжнародної інформації запрошують взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Листопада
17
ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку»

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти запрошує  усіх охочих взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку», яка відбудеться 17 листопада 2016 р. Матеріали для участі у конференції приймаються до 14 листопада 2016 …