Зміст навчання - ЧНУ iм. Петра Могили

Зміст навчання


Навчальні програми

Бакалаврат

Соціологія

Навчальний план

Бакалавр соціології готується для організаційно-адміністративної, методичної, аналітичної та дослідницької діяльності у соціально-економічній та політичній сферах. Студенти обов’язково вивчають гуманітарні, соціально-економічні, фундаментальні, професійно-орієнтовані дисципліни. Фахівець з соціології навчається визначати пріоритетні проблеми соціального розвитку України та її регіонів і практично їх досліджувати; розробляти конкретні рекомендації з розв’язання соціальних протиріч і конфліктів, вдосконалення форм організації праці, її поділу і кооперації, поліпшення умов трудової діяльності; складати проекти програм економічного і соціального розвитку підприємств, фонду соціально-культурних заходів; надавати методичну допомогу працівникам організацій і підприємств щодо вирішення соціальних питань.

Магістратура

Соціологія

Навчальний план

Організація підготовки фахівця-магістра полягає у поєднанні теоретичних знань та навичок практичної діяльності. Протягом навчання у студентів формується науковий світогляд; формуються знання основних закономірностей розвитку природи і суспільства, ключових етапів розвитку гуманітарних і соціально-економічних наук. Магістри вивчають парадигмами світової соціологічної думки; досліджують місце людини в соціальному світі, у загальному взаємозв’язку природи і людства; вивчають місце культури в розвитку людства, типи культур та систему основних культурних цінностей, соціальну сутність релігійних вчень та вірувань. Вони стають обізнаними із змістом сучасної соціології як науки, визначають її роль в житті сучасного суспільства, у дослідженні процесів глобалізації та суспільної інтеграції; вивчають методологію та методи конкретних соціологічних досліджень і сучасні інформаційні технології.

Дисципліни

Бакалаврат

Події та оголошення


жовтня
17
Науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування: розвиток і впровадження»

17 листопада 2016 р. Національна академія державного управління при Президентові України проводить науково-практичну конференцію молоди вчених «Публічне управління та адміністрування: розвиток і впровадження».

жовтня
27
Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення стійкості економіки в умовах гоеекономічної нестабільності: національний та глобальний виміри»

Київський національний університетімені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин запрошують професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів

Листопад
4
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Кафедра міжнародної інформації запрошують взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»