Документи - ЧНУ iм. Петра Могили

Документи


Положення про заліки та іспити ЧДУ (ЧНУ)-2015

Статут ЧДУ (ЧНУ)-2013

Трудовий колективний договір ЧДУ (ЧНУ)-Профком 2016-2020

Про концепцію розвитку універститету – 2008

Звіт ректора ЧДУ (ЧНУ) за 2015

Рішення вченої ради

08.10.2015

10.12.2015

12.11.2015

14.04.2016

16.01.2016

27.08.2015

29.02.2016

Рішення вченої ради про визначення системи контролю якості вищої освіти

Рішення вченої ради про затвердження документа про вищу освіту

Рішення вченої ради про концепцію розвитку університету

Положення 

Правила внутрішнього розпорядку

Положення про Студентське наукове товариство

Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Положення про бібліотеку

Положення про бухгалтерію

Положення про деканат

Положення про експлуатаційно-технічний відділ

Положення про Наглядову раду

Положення про музей

Положення про міжнародний відділ

Положення про кафедру

Положення про галерею мистецтв

Положення про факультет

Положення про інформаційно-комп’ютерний центр

Положення про навчально-видавничий відділ

Положення про підготовку кваліфікаційних робіт

Положення про редакційно-видавничий відділ

Положення про ректорат

Положення про системи рейтингової оцінки

Положення про центр соціально-психологічної підтримки

Положення про Вчену раду

Положення про обрання дисциплін за вибором

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про відділ ліцензування, акредитації та контролю якості освіти

Положення про відділ практики ліцензування та сприяння працевлаштування

Положення про відділ капітального ремонту та будівництва

Положення про відділ кадрів

Положення про відділ аспірантури

Регламент вченої ради

Положення про студентське самоврядування

Положення про переведення на місця держзамовлення

Положення про організацію навчального процесу

Положенні про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором

 

Фінансова документація

Штатний розпис 2016 на 01.05.16

Вартість навчання на курсах у підготовчому відділенні

Вартість навчання бакалаврів, спеціалістів, магістрів (в т.ч. післядипломна підготовка) на 2016-2017

План використання бюджетних коштів ЧДУ (ЧНУ)-2016

Кошторис ЧДУ (ЧНУ)-2016

Звіт про здійснення державних закупівель ЧДУ (ЧНУ)-2016

Звіт про надходження і використання коштів ЧДУ (ЧНУ)-2015

Декларація про майно, витрати та інше за 2015

Вартість проживання в гуртожитках (2016)

Вартість навчання на курсах у підготовчому відділенні

Акредитація та ліцензування

Ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньому науковому рівні

Ліцензія про надання освітніх послуг

Експертні висновки акредитаційної експертизи зі спеціальності 8.05010104 Cистеми штучного інтелекту

Експертні висновки акредитаційної експертизи зі спеціальності 8.05010202 Системне програмування

Експертні висновки акредитаційної експертизи зі спеціальності 8.03050401 Економіка підприємства

Експертні висновки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.030509 Облік і аудит

Наказ про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні

Акт узгодження переліку спеціальностей

Аспірантура та докторантура

Витяги з рішень Акредитаційної комісії

Повідомлення про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Положення про Наглядову раду

Рішення вченої ради про затвердження документа про вищу освіту

Рішення вченої ради про концепцію розвитку університету

Рішення вченої ради провизнаення системи контролю якості вищої освіти

Склад Наглядової ради

Ліцензія

Експертні висновки

Експертні висновки акредитаційної експертизи зі спеціальності 8.05010104 Cистеми штучного інтелекту

Експертні висновки акредитаційної експертизи зі спеціальності 8.05010202 Системне програмування

Експертні висновки акредитаційної експертизи зі спеціальності 8.03050401 Економіка підприємства

Експертні висновки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.030509 Облік і аудит

Експертні висновки акредитаційної експертизи з напряму підготовки 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.010202 “Спорт”

Події та оголошення


жовтня
17
Науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування: розвиток і впровадження»

17 листопада 2016 р. Національна академія державного управління при Президентові України проводить науково-практичну конференцію молоди вчених «Публічне управління та адміністрування: розвиток і впровадження».

жовтня
27
Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення стійкості економіки в умовах гоеекономічної нестабільності: національний та глобальний виміри»

Київський національний університетімені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин запрошують професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів

Листопад
4
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Кафедра міжнародної інформації запрошують взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»